Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Här är striderna om vindkraft i Västsverige

Alingsås

Eventuella vindkraftverk mellan Ornunga kyrka och Ryagärde kan stoppas sedan försvarsmakten protesterat. I centrum för diskussionen står flygvapnets reservbana för Jasplan över området, men här är sista ordet ännu inte sagt.

Även Wallenstam vindkraft har problem att få bygga de tolv snurror man vill bygga i Lärkeskogen. När försvaret först yttrade sig gav man klartecken för åtta av tolv. Sedan ångrade flygvapnet sin inställning och sa att en flytt på 300 meter skulle göra att alla kunde byggas - för att till sist svänga och nu bara kan tillåta sex av tolv verk. Kommunstyrelsen sa för ett år sedan ja till tio av de tolv vindkraftverken men sedan Miljöskyddsnämnden kommit med ett eget yttrande började boende i närområdet oroa sig för buller från vindkraften.

Bengtsfors

Det finns en samsyn när det gäller vindkraftsplanen i Dalsland, men är kontroversiellt i Bengtsfors. Men förra året vädjade kommunfullmäktiges ordförande i Bengtsfors om lokalt stöd för vindkraften.

- Jag har varit med om att säga nej till vattenkraftsutbyggnad, koppargruva och fiskodling i Bengtsfors. Vi kan inte bara säga nej. Då blir det inget annat kvar än vildmark här uppe i Bengtsfors kommun, sa Jan Leander, (FP) till GT 23 augusti förra året (2011).

Dals-Ed

Nätverket Värna Dalsland startades som en protest mot planerna på att bygga sex-sju stycken 200 meter höga vindkraftverk i Håbol, Dals-Eds kommun. På sin Facebook-sida skriver man: "Höga, bullrande och blinkande vindkraftverk förstör Dalslands största attraktionskraft som ligger i den orörda, vilda och vackra naturen med alla sina sjöar, där man kan "höra tystnaden". Det rörliga friluftslivet begränsas ytterligare av säkerhetsavstånd på cirka 300-400 meter runt varje kraftverk, vilket också begränsar jakt, bär- och svampplockning."

Falkenberg

Torsken har hamnat i fokus för den vindkraftpark utanför Falkenbergskusten som företaget Triventus vill bygga. Under byggprocessen påverkas fisken negativt, men studier visar samtidigt att stenkonstruktionerna på sandbotten blir till konstgjorda rev för fisken efter att bygget är klart. Men när fiskarna inte fått stopp på vindkraftverken rycker turistnäringen in.

Miljööverdomstolen sa nej till de 30 vindsnurrorna på Skottarevet, men i Danmark satsar de på en liknande park för 14 miljarder kronor.

- Bra. Detta kanske kan ge oss en skjuts, sa Falkenbergs kommunalråd Mari-Louise Wernersson (C) förra sommaren.

Falkenbergs turistbolag uttryckte även en "mycket stark oro" för projektet Kattegatt Offshore där kraftverken närmast kusten skulle hamna åtta kilometer utanför Skrea strand. Men ur turistsynpunkt borde de ligga i alla fall 16 kilometer ut från land.

- I annat fall kommer turismen påverkas negativt, säger Gerd Stenström (M) ordförande i Falkenbergs Turist AB till Hallands Nyheter.

Gullspång/Hova

Vadsbo vind har dragit tillbaka sin bygglovsansökan om ytterligare fyra vindkraftverk i området öster om Otterbäcken.

"De hörs till Galeasvägen", "irriterande rött sken", och "vem tar ansvaret när villorna i Otterbäcken blir billigare" var enligt Mariestads- Tidningen argument som medborgare hade vid ett kommunalt möte om vindkraften, öppet för allmänheten, den 15 mars. Oppositionsrådet Björn Thodenius (M) ledde motståndet.

- Det är viktigare för mig att folk vill flytta hit, att folk vill besöka oss, än att vi får vindkraftverk, säger han till tidningen.

Götene/Mariestad

150 personer samlades på bygdegården i Österäng för rådsmöte den 11 mars för att diskutera en vindkraftspark mellan Årnäs, Österäng och Bredsäter. Den planerade vindkraftparken på ungefär sju kvadratkilometer inom Mariestads kommun (nära gränsen till Götene kommun) kommer innehålla 10-20 verk beroende på vad miljö­utredningen visar. Protesterna mot vindkraften rör både det estetiska - från boenden i samhällen 1,5-2 kilometer bort - till ljudet från rotorbladen. Under hösten 2012 ska ansökan lämnas in till länsstyrelsen för vindkraftsparken.

Karlsborg/Grästorp

Försvarsmakten vill slippa vindkraft, åtminstone på Lunnekullen i Karlsborgs och Tibro kommuner. Vindkraftverken sägs stå "i konflikt med totalför­svarets intressen och skulle bli ett hinder för militär flygverksamhet". Försvarsmakten säger också bestämt nej när det gäller byggplaner för vindkraftverk på ett par platser i Grästorps kommun - verksamheten vid flygflottiljen på Såtenäs kan störas, sägs det.

Kungsbacka

I Ulvås har boende reagerat starkt mot företaget Lygner Vind AB:s ansökan om att få bygga tolv vindkraftsverk. För två och ett halvt år sedan startade en protestgrupp som sedan dess ha kämpat mot den planerade vindkraftsparken. Gruppens största invändning är att vindkraftverken kommer att skada naturen och de menar att sällsynta fåglar och fladdermöss i området kommer att försvinna. Gruppen har vid flera tillfällen lämnat in protestlistor och uppvaktat kommunpolitikerna.

Kungälv

Medborgare som motsätter sig upp­förandet av Rabbalshede krafts planerade vindkraftverk på Vävra Berg och på Knipeberget har bland annat startat namninsamlingar på internet.

De motsätter sig att det på en sträcka om fyra kilometer skulle uppföras nio kraftverk som har en höjd på cirka 200 meter.

"Vindkraftverken kommer att helt dominera landskapsbilden i närområdet: Hålta, Kareby, Solberga, Vävra, Lökeberg, Lahälla, Ödsmålsmosse, Gullbringa, Tjuvkil, Instön, Marstrand, öarna, Lycke och Kärna. (...) Är det den framtida boendemiljö vi vill ha?", skriver Eva Wallmander från Landskapsskydd i Kungälv i uppropet.

Prövning pågår hos länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Laholm

Vindkraftsbolaget Eolus ska resa en 120 meter hög mätmast i Tommared söder om Knäred efter att de fått ett tillfälligt bygglov som gäller i tre år.

Eolus planerar att bygga sju vindkraftverk i området, men miljötillståndet har överklagats av flera parter till mark- och miljödomstolen.

Kommunen har tidigare tagit initiativ till en översyn av översiktsplanen och vill riva upp vindkraftsplanen och stoppa fortsatt utbyggnad i Laholms kommun.

Mark/Borås

Det omdebatterade vindkraftverket i Hyssna kan komma att rivas.

En ny prövning av verket ska göras av plan- och byggnadsnämnden.

Marks första stora vindkraftverk är sedan ett och ett halvt år sedan ett svartbygge. 2009 beslutade länsstyrelsen att upphäva kommunens bygglov för vindkraftverket efter klagomål från grannar om störningar.

Ägaren Hyssna Vind överklagade och sedan dess har länsstyrelsen upphävt bygglovet och skickat tillbaka ärendet.

Skara

Säger myndigheterna ja kan Sveriges högsta vindkraftverk byggas på Billingen. Vallebygdens vind har sökt tillstånd för att bygga sju stycken 190 meter höga kraftverk på Nordbillingen i Skara kommun.

- Med högre kraftverk kan vi öka produktionen väsentligt, har företagets vd sagt Thomas Karlsson till GT.

Vallebygdens vind ansökte för ett år sedan om att få bygga sju kraftverk på Billingen, 150 meter höga inklusive rotorbladen. Men redan innan den ansökan behandlats har man lämnat in en ny, där man vill öka höjden till 190 meter. Som GT tidigare avslöjat blir dessa Skandinaviens högsta vindkraftverk och bland de högsta i världen.

Något som förts fram som ett huvud­argument mot de skyhöga tornen är det estetiska - många boende i området protesterar kraftfullt mot verken, som kommer synas ända från Skövde.

Skövde

Boende i Melldala i Skövde har rasat mot de planerade vindkraftsverken i Klyftamon. Med det tidigare social­demokratiska kommunalrådet Åke Jönsson i spetsen har boende protesterat till både länsstyrelsen och Skövde kommun. I kommunens vindkraftsplan från 2010 pekades Klyftamon ut som ett olämpligt område för vindkraftsverken. Kritikerna menar därför att den demokratiska processen att ta fram en vindkraftsplan i efterhand visat sig helt sakna värde. En vindkraftspark skulle försämra miljön och leda till buller, menar kritikerna.

Uddevalla

Försvarsmakten har sagt nej till en vindkraftspark i Köperöd i Lane Ryr eftersom man hävdar att parken skulle vara i vägen för Såtenäs flygflottilj utanför Lidköping.

Försvaret skriver i sitt remissvar att flygplatsen påverkar sin omgivning genom både buller och krav på hinderfrihet och att det föreslagna vindkraftverket ligger inom här området och allvarligt skulle påverka användningen av flygplatsen, enligt Bohusläningen.

Det är vindkraftsföretaget Green­extreme AB i Göteborg som i ett tidigt skede undersökt möjligheterna för vindkraft i området.

Wallenstams och Nordisk Vindkrafts planer för ett 40-tal verk i Lärkeskogen respektive på Rödeneplatån anses behöva utredas bättre.

- Särskilt viktigt är att konsekvenserna för fåglar, fladdermöss och lodjur ses i ett helhetsperspektiv", skriver miljöskyddsinspektören Susanna Olsson.

Vara

Inom F7 Såtenäs uppritade stopp­område vann en vindkraftpark för 30 vindkraftverk laga kraft under tiden att försvarsmakten såg över ärendet. Då rann tiden att överklaga ut.

- Hade det funnits tid att överklaga Vara-fallet i dag hade vi gjort det, säger försvarsmaktens presschef Roger Magnergård till TV4 i fjol.

Varberg

I Varberg har det blåst upp till storm kring de planerade vindkraftsverken i Grimmared. Flera hundra personer har skrivit under protestlistorna som har lämnats in till Varbergs stadsbyggnadskontor. Kritikerna menar att vindkraftsverken kommer sätta områdets unika naturvärden på spel. De menar också att närboende kommer att störas av vindkraftsverken eftersom de kommer placeras för nära de boende. 8 stycken 185 meter höga vindkraftsverk planeras i Grimmared. Initiativtagare är Varberg energi, Deromegruppen och Varbergsortens elkraft.

Åmål

Åmåls kommun har svängt flera gånger i frågan om vindkraft till Fröskog. Efter att kommunstyrelsen i februari sa nej till Veddige Krafts ansökan om prövning av sex vindkraftverk, var det upplagt för avslag även i kommunfullmäktige. Men majoriteten ändrade sig och Veddige Krafts ansökan om en prövning av vindkraftverken blir nu av, skrev Bohusläningen i början av mars.

Therese Bilby