Här är sjukhuset som kör sextimmarsdagar

Verksamhetschef Peter Dahm och vårdenhetschef Marina Henriksson har ökat antalet operationer i Mölndal med 18 procent sedan sextimmarsdag med full lön infördes i februari. Men den siffran tänker de pressa uppåt en bit till.
Foto: Anders Ylander
Undersköterskan Agneta Larsson och operationssjuksköterskan Maja Larsson trivs med sina nya arbetstider. De känner sig effektivare på jobbet, men får ändå mer tid för sig själva.
Foto: Anders Ylander
– I dag söker sig personal till oss vilket gör att vi slipper fylla upp med bemanningsanställda som bara är på plats för att göra en punktinsats och inte bygger inte upp avdelningen, säger Peter Dahm och Marina Henriksson.
Foto: Anders Ylander
Operationssjuksköterskan Maja Pettersson plockar i förrådet med proteser. Hon tycker hon jobbar mer effektivt i dag när hon jobbar sex timmar jämfört när hon jobbade heltid.
Foto: Anders Ylander
– Vi är precis som Toyota. När deras bilreparatörer går hem står verkstaden tom. När vi går hem står operationssalarna tomma. Och operationssalen är det dyraste rummet på sjukhuset, säger verksamhetschef Peter Dahm.
Foto: Anders Ylander
Mölndals sjukhus är först i landet med att testa sextimmarsdag med full lön för att mer effektivt kunna utnyttja operationssalarna och på samma gång få de anställda att trivas och orka.
Foto: Lennart Rehnman

För första gången i Sverige testar ett sjukhus att låta anställda jobba sextimmarsdag med full lön. Försöket på operationsavdelningen på Mölndals sjukhus har pågått sedan i februari och redan kortat operationsköer, förbättrat vården, gjort anställda nöjdare och arbetsplatsen mer populär.

– Jag är lycklig lottad över att få vara med om ett sådant här försök. För första gången på många många år kommer avdelningen att ha full bemanning av operationssköterskor till hösten, säger vårdenhetschef Marina Henriksson.

Det var tidigare tungt att vara vårdenhetschef för operationsavdelningen. Arbetet var fysiskt pressande och avdelningen hade svårt att behålla sin personal.

– Det är en liten värld att vara operationssköterska och ryktet spred sig om att detta var en arbetsplats där många slutade. Till slut vågade ingen söka sig hit. En operationssal var helt stängd på grund av att vi saknade personal, berättar Marina Henriksson.

Personalens idé

Idén på hur utvecklingen skulle vändas kom från personalen.

– De sa att om man kunde göra något åt arbetstiderna så skulle det vara lättare att orka med.

Då fanns en förebild i Mölndal. Toyotaverkstaden hade för 13 år sedan infört sextimmars arbetsdag med full lön för sina bilmekaniker för att få längre öppettider och nöjdare anställda.

– Vi skulle kunna göra samma sak för att få nöjdare anställda och mer operationstid!

I februari drog det tvååriga försöket i gång för ett drygt hundratal undersköterskor, operationssköterskor och narkossköterskor. De nya arbetstiderna gjorde att man kunde operera ytterligare två och en halv timme om dagen.

Åtta miljoner

– Försöket kostar åtta miljoner om året, men för de pengarna opererar vi kanske 90 fler patienter i månaden, berättar verksamhetschefen Peter Dahm.

En del av pengarna räknar Peter Dahm med att få igen genom att man opererar fler patienter och därigenom slipper köpa in operationer från externa aktörer.

– Vi räknar med att plocka hem en grupp patienter redan i höst.

Eftersom man i dag får tag på personal sparar man även pengar genom att slippa fylla upp med sköterskor från bemanningsföretag.

Kortare köer

– Bemanningsföretag är dyra. Bemanningsanställda är dessutom personer som inte bryr sig om förbättringsarbete utan bara är på plats för att göra en punktinsats. De bygger inte upp avdelningen!

Peter Dahm är även nöjd med att man betar av operationsköerna.

– När det gäller proteser i knä och höft ligger vi i fas och gör till och med lite mer än vi behöver. Men även för övrigt ligger vi under vårdgarantins tremånadsgräns.

Finns det inga nackdelar då?

– Det skulle vara kostnaden. Men vi får se vad den landar på när vi trimmat in organisationen fullt ut.

Att man numera har full bemanning på operationssköterskor och en kö av narkossköterskor som söker sig till sjukhuset både underlättar för vårdenhetschef Marina Henriksson och förbättrar säkerheten för patienterna.

– Att lära upp en ny operationssköterska tar två månader. Rekrytering och inskolning är oerhört kostsamt och tidskrävande. En tränad och van sköterska är dessutom säkrare för patienten. Nu får vi bättre kontinuitet och teamkänsla.

Vården blir säkrare

Även de nya arbetstiderna gör vården säkrare, menar Marina Henriksson.

– Sköterskorna jobbar 7-13 eller 12.30 - 18.30. De behöver inte ha någon rast, vilket innebär att de slipper lämna över till en annan sköterska för att äta lunch. Överlämningar tar tid. Dessutom finns vid varje överlämning en risk för att information fallerar. Nu minimerar vi den risken.

– Att i dag tre fjärdedelar av alla operationer görs på dagtid av en utvilad personal jämfört med 61 procent förra året är också bättre både för personal och för patientsäkerheten.

Marina Henriksson tror också att eftersom de anställda jobbar effektivare när arbetsdagen är kortare så "förlorar" inte arbetsgivaren så mycket på att ändå ge dem full lön.

– Jag tror man får lika mycket ut av folk på sex som på åtta timmar.

Och operationssjuksköterskan Maja Pettersson håller med.

– Jag kommer inställd på att jobba. Vi är effektivare. Ändå orkar jag med mer när jag kommer hem, jag hinner sova som man ska och jag har tid att ta hand om mig själv.

Utbildas på arbetstid

För vårdenhetschefen är det också viktigt att det nya schemat möjliggör tid för utbildning och kompetensutveckling.

– Det hann vi inte med förr, men i dag ligger två timmar i veckan inlagt i schemat. De blir en dag i månaden!

Hon kommer att kämpa med näbbar och klor för att försöket blir permanentat efter två år.

– Det här känns mer och mer rätt. Vi jobbar logiskt, vi har färre störningar, personalen är glad och sjukfrånvaron har dessutom minskat något.

Först i landet

Även andra sjukhus är intresserade av hur det går med försöket i Mölndal som lär vara det första i landet på ett sjukhus. I Göteborg pågår även ett försök med sextimmarsdag på ett äldreboende.

– Norrland har varit här på studiebesök. Stockholm och Skåne har hört av sig, berätta Marina Henriksson.

Undersköterskan Agneta Larsson har jobbat heltid på operationsavdelningen i åtta år.

– I dag hinner jag med både jobbet, mig själv, att ta hand om familjen och min gamla pappa. Jag hoppas innerligt att det här projektet blir permanent.

Vad tycker du om sextimmars arbetsdagar?

Tio bra effekter av sextimmarsdagen på Mölndals sjukhus

Antal operationer har ökat

De anställda är nöjdare

Operationsköerna har minskat

Kvalitén på vården har höjts

Arbetsplatsen har blivit mer populär

Man slipper ta in bemanningsanställda

Köp av operationer från externa aktörer minimeras

Färre överlämningar minskar risken för att information fallerar

De dyra sjukhussalarna utnyttjas mer effektivt

Personalen jobbar mer effektivt