MÅLET det är en plats bakom den här väggen. Och vilka som hamnar här avgörs den 19 september- Foto: Martina Huber
MÅLET – det är en plats bakom den här väggen. Och vilka som hamnar här avgörs den 19 september- Foto: Martina Huber

Här är Göteborgarna som vill in maktens korridorer

Publicerad
Uppdaterad
GÖTEBORG. In med det nya, ut med det gamla.
Med tre veckor kvar till valet är det mycket som talar för att göteborgarna kommer att skicka flera nykomlingar till Riksdagen.
GT har kartlagt några av de som står på tröskeln till makten.
De nya namnen i årets valrörelse är många. Om ordningen på vallistorna följs kommer de att knipa över hälften av Göteborgs riksdagsplatser - något som också innebär att de tvingar ut några av de befintliga ledamöterna från sin position.
Ett tydligt exempel är Kristdemokraterna som valt att lägga sin nuvarande ledamot Annelie Enochson på en andraplats på listan och i stället satsat på kändisen och nyblivne partimedlemmen David Lega i topp.

Nykomlingar i topp

Förutom Kristdemokraterna har även Centerpartiet och Miljöpartiet i Göteborg valt nykomlingar som förstanamn.

Få kändisar på listorna

Något annorlunda ser läget ut i övriga Västsverige, där redan etablerade riksdagsledamöter dominerar de höga platserna på många listor.
Gemensamt för Göteborg och övriga Västra Götaland är att en och halvkändis försöker bana väg till Riksdagen.
Här intill har GT listat alla nya som har chans att komma in, de gamla som riskerar åker ut och jokrarna som kan kryssa sig förbi sina partikamrater.

Sannolika nykomlingar från Göteborg

SOCIALDEMOKRATERNA
Shadiye Heydari, nr 4. 43 år, Angered.
Ordförande i SDN Lärjedalen.
Viktigaste frågorna: Integration, segregation, boendeproblematik

Mattias Jonsson, nr 5. 36 år, Angered.
Ombudsman på IF Metall i Göteborg. Tidigare montör på Volvo i Uddevalla.
Viktigaste frågorna: Jobben, sjukförsäkring, en stark a-kassa.

Cecilia Dalman Eek, nr 6. 49 år, Göteborg.
Regionsekreterare i Västra Götalands-regionen som varit aktiv inom arbetarrörelsen i många år.
Viktigaste frågor: Miljö, jämlikhet, välfärd för alla.
Du kandiderar till både Riks- dagen och kommunfullmäk- tige. Hur ska du få ihop det om du kommer in i båda, och vilket hoppas du mest på?
– Jag hoppas mest på att komma in i Riksdagen eftersom det vore en spännande utma- ning och skulle ge mig nya möj- ligheter att fördjupa mig i poli- tiken. Det finns exempel på per- soner som haft båda uppdragen men det kanske blir svårt. Men jag tror det är bra att ha en koppling på något sätt mellan de ”olika nivåer” som riksdag och kommun är. Blir inte det möjligt så vill jag fortsätta vara kommunalpolitiker. Det är både intressant och spännande.
Varför lämnar du (eventu- ellt) Göteborgs-politiken för att sitta i Riksdagen?
– Jag har varit miljöpolitiker i många år och har sett att den lokala politiken är oerhört bero- ende av hur lagstiftningen ser ut. Dessutom tycker jag att det behövs fler socialdemokratiska göteborgare i Riksdagen!
Varför ska folk rösta på dig?
– För att jag tycker sjukvår- den, skolan och äldreomsorgen är viktigare än fler skattesänk- ningar för dem som har det bra. För att jag vill att Sverige ska skapa klimatsmarta jobb och in- vestera i ny grön teknik. Och för att jag vill att alla barn och unga ska kunna känna framtidstro och lita på att de har en plats i samhället.

CENTERPARTIET
Anders Flanking, nr1.52år, Styrsö. C
Partisekreterare, gruppledare i kommunfullmäktige samt ledamot i riksbanks- fullmäktige.  Viktigaste frågorna: Vill driva frågor som ska utveckla Västsverige, bland annat gällande näringsliv, fordonsindustri, utbildning och forskning.

FOLKPARTIET
Jasenko Selimovic, nr 2. 42 år, Hägersten. FP
Regissör och före detta konstnärlig ledare för Stads- teatern i Göteborg samt tidigare chef för Radioteatern. Årets göteborgare 1999.
Viktigaste frågorna: Utbildnings- och kulturfrågor, integrationsfrågor, EU-frågor.
Hur gick du från att chefa för Stadsteatern och Radiotea- tern till att kämpa om en plats i Riksdagen?
– Det var inget förhastat be- slut, jag hade tänkt genom det väldigt noga och väntat något år. Men när jag väl bestämde mig gick det väldigt snabbt. Jag kan fortfarande känna lukten av teaterstolar trots att jag nu- förtiden bara är där som besö- kare.
Du har inte haft några poli- tiska befattningar tidigare. Vilka för- och nackdelar ser du med det?
– Fördelarna är att man blir en frisk fläkt som inte måste bry sig om historia och gamla sätt att göra saker på. Min loja- litet ligger därför väldigt mycket hos väljarna. Det är de- ras verklighetsbild jag bringar in i partiet och försöker göra någonting åt. Nackdelarna är att man måste jobba snabbt för att kartlägga partiets ”nerv- system”, det vill säga lära sig alla interna vägar att påverka partiet och åstadkomma saker på.
Varför ska folk rösta på dig?
– Jag vill att Sverige ska vara ett mer världstillvänt land, mer EU-vänligt, mer invandrarvän- ligt och ett mer intellektuellt land. Ett land som tillmäter större värde till kultur och ut- bildning, utrustar medborgare för en ny tid och minskar rädslor för framtiden. Den som tycker att dessa värden är viktiga kan gärna rösta på mig.

KRISTDEMOKRATERNA

David Lega, nr 1. 37 år, Göteborg. KD
Föreläsare, idrottsman och entreprenör med funktionshinder.
Viktigaste frågorna: Familjefrågor, fri företagsamhet, tillgänglighet för funktionshindrade.

MILJÖPARTIET
Valter Mutt, nr 1. 55 år, Angered. MP
Jobbar som omvärldsanalytiker åt EU-parlamentarikern och partikollegan Carl Schlyter. Tidigare i partistyrelsen.
Viktigaste frågorna: Utbyggnad av förnybar energi, arbets- tidsförkortning, utbyggd kollektivtrafik och billigare järnvägsresor.

Lise Nordin, nr 2. 27 år, Göteborg. MP

Miljövetare som jobbar för Miljöpartiet i Västra Götaland. Blev som 18-åring invald i kommunfullmäktige i Ulricehamn.
Viktigaste frågorna: Sänkt arbetstid, avveckling av kärnkraften, kollektivtrafiken.

MODERATERNA

Susanna Haby, nr 3. 53 år, Västra Frölunda. M
Ursprungligen sjuksköterska men har också jobbat som egen företagare. Numera kommunalråd och ledamot i partistyrelsen. Ledamot i fastighetsnämnden.
Viktigaste frågorna: Förbättrade förutsättningar för småföretagare, valfrihet i kom- munens service, EU-politik i vardagslivet.
Varför lämnar du Göteborgs- politiken?
– Dels beror det på att jag kandiderade till EU- valet, för när man förflyttar fokus på det sättet till något större är det på ett personligt plan svårt att gå tillbaka till det gamla. Sedan har ju Moderaterna varit i minoritet i tolv år och det har också spelat roll kan jag säga. Men det här är inget nytt beslut utan jag har bestämt sedan länge att jag slutar med Göteborgs-politiken efter den här mandatperioden.
Kan inte de göte-borgska väljarna uppfatta det som ett svek?
– Nej det tror jag inte alls. Många är nöjda med vad jag har gjort under de här åren så jag tror inte att någon ser det som ett svek. För mig är det naturligt att gå vidare med något annat nu.
Varför ska folk rösta på dig?
– Därför att jag har civilku- rage och kan försöka tänka lite fritt ibland. Dessutom är jag handlingskraftig.

Abdirizak Waberi, nr 5. 44 år, Angered. M

Ordförande i Islamiska förbundet i Sverige, ordförande i organisationnen Sveriges Islamiska skolor samt rektor för den muslimska friskolan Römosseskolan i Göteborg.
Viktigaste frågorna: Jobb, företagande, vård, utbildning, fredsarbete i Mellanöstern.

Ledamöter från Göteborg som troligen blir utslagna

Eva Selin Lindgren, nr 3. 74 år, Göteborg. C
Viktigaste frågorna: Värna jor- dens levande varelser, mänskliga rättigheter, att utveckla Göteborg. Skulle förmodligen behöva kryssa sig upp två platser för att få fort- sätta sitta som ledamot i Riksdagen. Frågan är om hon kan ta sig förbi både ett tungt namn och ett ungt.

Annelie Enochson, nr 2. 56 år, Västra Frölunda. KD

Viktigaste frågorna: Kristna värder- ingar, göteborgsfrågor, mänskliga rättighe- ter.
Om Kristdemokraterna bara får en leda- mot även den här perioden är chansen liten för Annelie Enochson. Hon får det svårt att kryssa sig förbi den karismatiske, moderne och näst intill folkkäre David Lega.

Max Andersson, nr 3. 36 år, Göteborg. MP

Viktigaste frågorna: Nej till EMU, övervakningssamhället, ut- släppen av koldioxid.
Max Andersson befinner sig i ett osäkert läge, men skulle kunna dra nytta av att han driver helt andra frågor än de två översta kandidaterna på listan.

Göran Lindblad, nr 7. 60 år, Göteborg. M
Viktigaste frågorna: Sjukvård, rätts- frågor, mänskliga rättigheter.
Har ett intressanta spektra av kandida- ter att ta sig förbi, såväl nykomlingar som redan sittande ledamöter. Om väljarna vill ha en balans mellan nytt och erfaret finns det nog inte utrymme för Göran Lindblad att kryssa sig upp på listan.

Jokrarna på löpsedlarna i Göteborg

Abbas Zarrinpour, nr7.56år, Hisings Kärra. S
 Energiexpert. Även aktuell i valet till landsting och kommun. Sitter i kommunfullmäktige.
Viktigaste frågorna: Ungdomsarbetslöshet, idrottsrörel- sen och föreningslivet, klimatfrågan.
Utmanar för att: Vid en socialdemokratisk regeringsbildning skulle förstanamnet på listan (Leif Pagrotsky) för- svinna och därmed föra Abbas Zarrinpour ett steg upp på listan.

Rickard Nordin, nr 2. 27 år, Göte- borg. C
Stats- och Europavetare och 2:a vice ord- förande i ungdomsförbundet.
Viktigaste frågorna: Fri- och rättvis handel, ungdomsarbetslöshet, miljöfrågor, företagande.
Utmanar för att: Har en god chans att behålla sin plats på listan, och kanske kan Centerpartiet få ännu ett mandat i år.

Allan Stut- zinsky, nr 3. 54 år, Askim. FP
Advokat och delägare som varit politiskt aktiv sedan ungdomstiden.
Viktigaste frågorna: Utrikespolitik, miljö, rättsfrågor.
Utmanar för att: Han trots allt är nummer tre på listan. Frågan är bara om han har en chans mot den kände Jasenko Selimovic, som dessutom är betydligt mer aktiv i att få ut sitt politiska budskap till väljarna.

Kristina Palmgren, nr 4. 37 år, Göteborg. FP

Jobbar på Sahlgrenska Universitetssjukhus och har en bakgrund som bland annat labbtekniker och forskare i psykologi.
Viktigaste frågorna: Psykiatri, barn och ungdom, forskning. h Utmanar för att: Hon sticker ut lite genom sitt ganska tydliga fokus på psykiatrin, en fråga som inte ofta är den största hjärtefrågan. Får därför röster från de som tycker att politiker bryr sig för lite om de utsatta. Om det räcker hela vägen till Riksdagen är väldigt osäkert, men inte omöjligt.

Pontus Haag, nr 6. 27 år, Göteborg. M
Politisk sekreterare för Modera- terna i Västra Götaland.
Viktigaste frågorna: Ungdomsarbetslösheten, bostadsbristen, fortsatt sänkt skatt på arbete.
Utmanar för att: Han har en pigg och fräsch person- valskampanj med flitigt blog- gande och twittrande. Lägger, till skillnad från de som står innan honom på listan, stort fokus på ungdomsfrågor. Kan attrahera en del förstagångsväljare.

Marlene Svensson, nr 3. 31 år, Göteborg. V

Utbildad nationalekonom som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos Vänsterpartiet i Göteborg.
Viktigaste frågorna: Ungas rättigheter, rasism, jämställdhet.
Utmanar för att: Attrahe- rar unga väljare genom att hon så tydligt marknadsför sig som deras språkrör. Plockar även extra röster för sitt uttalade engagemang i HBT-frågor. Är ett alternativ till förstanamnet Hans Linde.

Jesper Odelberg, nr 4. 40 år, Göteborg. V
Ståupp- komiker och vissångare med funktionshinder.
Viktigaste frågorna: Handikappolitik, kulturpolitik, bo- stadspolitik h Utmanar för att: Han är en välkänd profil med stort stöd från många. Stod som 42:a och sista namn på partiets lista till EU-parlamentet förra året - och kryssades då upp på en tredjeplats.

Här är några uppstickare i övriga Västra Götaland

Lena Klevenås, nr 4, VG Norra. 63 år, Alingsås. MP
Viktigaste frågorna: Nollsvält för världens barn, rättvis handel, satsning på tågtrafik.
Har tidigare suttit i Riksdagen för Socialdemokraterna. Har nyligen skrivit en bok om partibytet. Är nu kommunpolitiker i Alingsås. Var i förra valet bara 13 kryss från att passera 8-procentsspärren in i Riksdagen.

Jonny Nilsson, nr 4, VG Västra. 67 år, Hindås. KD
Viktigaste frågorna: Famil- jepolitiken, skolpolitiken, näringspolitiken.
Före detta världsmästare och OS-medaljör i skridsko. Driver en fastighetsbyrå i Hindås sedan 1965. En av döttrarna jobbar i regeringskansliet.
Adrianna Pavlica
Adrianna Pavlica

Tack för att du hjälper oss!

Även om vi alltid försöker skriva helt korrekt kan det ibland smyga sig in felaktigheter. Därför uppskattar vi din hjälp. Skriv i meddelande-rutan nedan vad som är fel i artikeln eller vad du vill klaga på. Vi rättar alla fel och är generösa med genmälen.

Stort tack!

Tack!

Din rättelse har skickats vidare till redaktionen!

En redaktör kommer att läsa din rättelse så snart som möjligt. Tack för att du hjälper oss!

Thomas MattssonAnsvarig utgivare

Jag vill att Expressen ska vara den tidning som är mest generös med genmälen, rättelser samt hur vi redovisar eventuella klander från Pressens Opinionsnämnd.

Expressens ambition är tydlig. I vår "Kvalitetspolicy" slår jag fast att det som publiceras ska vara korrekt. Mitt första beslut som chefredaktör var att införa en fast plats i tidningen och på sajten för korrigeringar. Men vi är människor. Som gör misstag, blir lurade eller stressas till slarv. Det är några förklaringar till fel i medier, men de ursäktar ändå inte redaktionen om någon utsätts för publicitetsskada.

Expressen står bakom de "Etiska regler för press, radio och tv" som formulerats av Publicistklubben, Svenska Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Radio, Sveriges Television samt Utbildningsradion.

"Reglerna är mer av tumregler än en formell regelsamling", konstaterar Allmänhetens Pressombudsman (PO). Vad som är god pressetik måste avgöras från fall till fall och det finns inga exakta svar. Men det är bra att saken diskuteras.

Expressen talar ofta och gärna klarspråk, vi granskar och vi avslöjar; det hör journalistiken till att inte alla kommer att uppskatta det vi berättar. Om du anser att du utsatts för en publicitetsskada är det snabbaste sättet att få upprättelse att kontakta oss: mejla till rattelse@expressen.se eller ring vår nyhetsdesk på telefon 08-738 30 00. Men det går också att göra en så kallad PO-anmälan för att få en pressetisk prövning.


Läs fler nyheter i GT:s app. Ladda ner gratis här: Iphone eller Android.

Till GTs startsida

Mest läst i dag

VÄSTSVENSKAR PÅ TWITTER