Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Ny strid har blossat upp i Göteborgs hamn

Svenska Hamnarbetareförbundet stämmer APM Terminals. Foto: GORAN ASSNER / GÖTEBORGS HAMN

En ny strid har blossat upp i Göteborgs hamn.

Svenska Hamnarbetareförbundet stämmer APM Terminals två gånger om i Arbetsdomstolen, i en ny tvist som rör Göteborgs hamn. 

Det framgår av handlingar som Nyhetsbyrån Siren har tagit fram.

Hamnarbetareförbundet anser att APM Terminals har brutit mot gällande kollektivavtal och arbetsmiljölagen, genom att ändra i arbetstidsscheman utan förhandling eller involvering av skyddsombud. 

Facket drar nu företaget inför rätta. Man stämmer APM Terminals två gånger om i Arbetsdomstolen och kräver skadestånd på totalt 400 000 kronor i de separata målen. Det rapporter Nyhetsbyrån Siren.

Facket kräver 400 000 kronor i skadestånd. Foto: GORAN ASSNER / GÖTEBORGS HAMN

I Hamnarbetareförbundets stämningsansökan står att läsa:

”Schemaförändringarna har fått omfattande konsekvenser för förbundets medlemmar i form av helt nya arbetstider, i många fall ökad genomsnittlig arbetstid per vecka och ökat inslag av nattarbete”.

GT söker APM Terminals för en kommentar.

Stridbart förbund

Hamnarbetareförbundet har tidigare varit inblandat i en långdragen konflikt med arbetsgivarparten Sveriges Hamnar. 

Huvudsakligen handlade motsättningarna om att Hamnarbetarförbundet ville ha ett eget kollektivavtal, fristående från det som LO-anknutna Transportarbetarförbundet redan hade.

I början på mars kom parterna överens, bara timmar innan Hamnarbetareförbundets aviserade storstrejk.