Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Halva ansvaret – samma arvode för politikerna

David Ljung (S) Foto: Pressbild Socialdemokraterna Göteborg
Pär Gustafsson (L) Foto: Pressbild Liberalerna Göteborg
Rådhuset. Foto: ROBIN ARON / ROBIN ARON GT-EXPRESSEN

I sommar slipper politikerna i Göteborgs stadsdelsnämnder ansvaret för förskola och skola.

I ett slag försvinner samtidigt nära halva budgeten. 

Men någon sänkning av politikernas arvoden blir det inte tal om.

Det har en oenig Arvodesberedning beslutat. 

I praktiken en höjning av arvodena, menar kritikerna.

Det är den 1 juli som frågor rörande förskola och grundskola förs över från stadsdelsnämnderna till två nyinrättade nämnder centralt i kommunen: en förskolenämnd och en skolnämnd.

Till dessa nämnder har nu nya ansvariga politiker valts.

Det fick två partier, Vänsterpartiet och Liberalerna att föreslå en sänkning av arvodena för de stadsdelsnämndspolitiker som nu förlorar upp emot hälften av budgeten de tidigare ansvarat för. 

– Från den 1 juli lyfter vi bort förskolan och skolan från stadsdelarna. Då försvinner nästan 50 procent av ansvaret. Då är det rimligt att också titta på arvodena för presidierna som också höjts relativt mycket under åren, säger Pär Gustafsson (L), som själv sitter som vice ordförande i Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd och alltså skulle beröras personligen av en sänkning. 

I presidierna sitter deltidsarvoderade politiker: ordförande samt förste och andre vice ordförande.

 

Pär Gustafsson, Liberalerna i Göteborg vill tillsammans med Vänsterpartiet se sänkta arvoden för stadsdelsnämndernas toppar. Foto: PETER SVENSON

 

Minskat ansvar - mindre arvode

Pär Gustafsson menar att det är en principiell fråga att arvodena för de som är deltidsarvoderade ska läggas efter ansvar. Minskar ansvaret, så bör också arvodet minska. 

Den principiella uppfattningen delar han med Vänsterpartiet som i en reservation i Arvodesberedningen uppskattar att "Omkring 40 % av budgeten och därmed ansvaret" försvinner vid halvårsskiftet och argumenterar för en motsvarande minskning: "Att då inte justera arvodet i samma utsträckning blir per definition en höjning av arvodet".

David Ljung (S) är ordförande i Arvodesberedningen och röstade för att låta arvodena ligga kvar på nuvarande nivå - åtminstone fram till 1 januari 2019.

– Det är att göra det väldigt enkelt för sig, säger han om resonemanget att bara se till minskat ansvar i nämnderna och mindre budget. 

– Det formella ansvaret minskar ganska ordentligt 1 juli då de frånhänder sig ansvaret för förskola och skola, samtidigt kommer det ligga kvar ett väldigt stort ansvar för att styra upp resten av verksamheten och få allting att fungera i omorganisationen. 

David Ljung menar att stadsdelsnämnderna står inför en tuff höst som kommer kräva mycket av politiker i nämnderna och att man inte bara kan titta på ett formellt ansvar utan också om arbetsbördan.

 

Det blir samma arvode men mindre att göra för politikerna i Göteborgs stadsdelsnämnder efter ett nytt beslut. Foto: HENRIK JANSSON

– Alla sådana här omorganisationer är besvärliga. De kräver väldigt mycket arbete och det kräver en väldigt stor uppmärksamhet för att driva det hela i hamn.

Samtidigt uppfattar kanske de flesta i dagens arbetsliv att det pågår mycket omorganisationer, att det hör till vardagen?

– Det kan vara en poäng, men det är ingen vanlig omorganisation, det är en jättestor omorganisation. Det är ett exceptionellt läge, säger David Ljung (S) och öppnar för att arvodena i stadsdelsnämnderna kan sänkas senare.

”I praktiken en höjning av arvodet”

Både Vänsterpartiet och Liberalerna har reserverat sig mot beslutet. Var för sig. 

Vänstern föreslår en större sänkning motsvarande de 40 procent man menar försvinner i budgetmedel, medan Liberalerna via Pär Gustafsson nöjer sig med en tydlig minskning av arvodet till 2010 års nivå. 

Det var då den senaste stadsdelsnämndsreformen genomfördes och de tidigare 21 stadsdelsnämnderna blev tio.

Enligt Arvodesberedningens beslut ska arvodena för ordförande och vice ordförande vara intakta fram till i vart fall 1 januari 2019. Vad som händer senare ska man besluta om längre fram. Redan i juni ska frågan tas upp igen, enligt beslutet. 

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!