Hälften av alléträden på Linnégatan räddas

Foto: Okänd -

GÖTEBORG. Hälften av träden på Linnégatan mellan Linnéplatsen och Prinsgatan räddas.

Men det innebär ändå att en del felfria och friska träd kommer att fällas.

Efter diskussioner med intressegrupper och närboende presenterade park- och naturförvaltningen i går den nya planen för allén på Linnégatan. Tio kvarter berörs, fem på var sida om gatan. Längs fem av kvarteren fälls alla träden, även de friska.

- Vi måste ha sammanhängande växtbäddar, och då kan vi inte blanda gamla och nyplanterade träd, säger förvaltningens projektledare Jakob Andreasson.

47 nya parklindar

Det innebär att sammanlagt 25 träd fälls i år och nästa år. I stället planteras 47 nya parklindar.

På Vasagatan kommer inga träd att fällas i år, med undantag för något enstaka som är i mycket dåligt skick. I stället kommer förvaltningen under året att ordentligt utreda behovet av nya träd där.