Stabschefen får nytt toppjobb – trots kritik

Anneli Hulthéns högra hand föreslås till ny stadsdelsdirektör i Östra Göteborg.
Foto: Per Wissing
Gitte Caous (S) föreslås för nytt toppjobb i Göteborgs kommun. Men det sker i oenighet.
Foto: Anders Ylander

GÖTEBORG. Socialdemokraterna i Göteborg har banat väg för ett nytt kommunalt toppjobb åt sin egen stabschef efter Anneli Hulthéns avgång.

Det sker trots att andra sökande har både bättre formella meriter och bättre provresultat.

En politisk svågertillsättning, enligt allianspartierna som protesterar.

– Alla rödgröna i stan sitter i beroendeställning här, säger allianspartiernas gruppledare Jonas Ransgård (M).

GT kan redan nu berätta att det är den socialdemokratiske kommunpolitikern och partiets egen stabschef i Göteborg, Gitte Caous, som i nästa vecka kommer föreslås som ny stadsdelsdirektör i Östra Göteborg.

Hon är den s-märkta politiska tjänsteman som stått närmast kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén under flera år.

När Hulthén lämnar sitt uppdrag efter årsskiftet har det en tid varit känt i stadshusets korridorer att stabschefen Gitte Caous avser följa efter - och att det samtidigt förberetts en ny tjänst för henne inom kommunen.

Frågan har bara varit vilken tjänst. Men nu står det alltså klart att Gitte Caous föreslås ett nytt kommunalt toppjobb som stadsdelsdirektör i Östra Göteborg.

Stod mot kommundirektör

Beslutet fattas formellt vid stadsdelsnämndens möte på tisdag i nästa vecka och ordföranden i nämnden Özgür Tasbas (MP) som också lett den grupp som arbetat med rekryteringen bekräftar oenigheten.

– Det rådde delade meningar om två personer, inte huruvida de skulle klara uppdraget eller inte, men om vem som var bäst och mest kompetent. Då blev det så att vi gick fram med två olika förslag, säger Özgür Tasbas.

18 personer sökte tjänsten som stadsdelens högste chef. Enligt flera källor handlade oenigheten om socialdemokraternas stabschef Gitte Caous som ställdes mot en erfaren kommundirektör från Västsverige som också var den som fick högsta betyget vid det tungt vägande rekryteringsprovet.

En tredje kandidat i sista rekryteringsomgången har också arbetat i flera år som kommundirektör i Västsverige - alltså som högste chef för en kommuns hela förvaltning.

Men socialdemokraterna, tillsammans med den rödgröna majoriteten, föreslog sin egen s-märkte stabschef.

"Svågertillsättning"

En politiskt motiverad svågertillsättning, enligt alliansen, som förklarade sig oeniga och föreslog den kandidat som hade bland annat två kommundirektörsjobb bakom sig. Det skedde både i nämnden och i rekryteringsgrupperna högre upp i kommunstyrelsen.

Utan en rödgrön majoritet i kommunstyrelsens presidium och personalutskott kan inte en så hög tjänst tillsättas enligt stadens riktlinjer.

Dario Espiga (S) är ordförande i kommunstyrelsens personalutskott och genomförde intervjuerna av de tre kandidaterna tillsammans med Moderaternas representant i utskottet.

Han säger att de rekryteringstester som alliansens kandidat föll bäst ut i är viktiga, men långt ifrån allt.

– Testerna är en liten bit i det hela, skulle vi bara gå efter resultatet i de testerna hade vi inte behövt intervjua folk, säger han och uppger att man varit eniga om att alla tre kandidater var meriterade.

Politiska uppdrag

Gitte Caous utsågs till socialdemokraternas stabschef 2010, ett år efter att Anneli Hulthén blev kommunstyrelsens ordförande. Innan dess har hon varit kanslichef med ansvar för bland annat kvalitet, fastighets- och miljöfrågor på Social resursförvaltning i Göteborg. Och före det: projektledare, kompetensgruppschef och kundansvarig för kommunens tidigare it-enhet, det så kallade ADB-kontoret.

Utöver det har hon haft flera politiska uppdrag och sitter i dag bland annat som fullmäktigeledamot för Socialdemokraterna i Partille kommun. Hon är också styrelseordförande i två kommunala bolag i Göteborg.

Enligt uppgift har det bara skett två gånger tidigare under överskådlig tid att kommunstyrelsens rekryteringsgrupp varit oenig vid tillsättningen av en hög chef.

Muthärvan i Göteborg

Det rörde tjänster rörande Framtidens sparkade vd Carl Johan Korsås och Göteborgs Energis likaså sparkade vd Anders Hedenstedt, två höga bolagschefer som beskrivits som nära det gamla Göra Johansson-styret och som lämnade med buller och brak mitt under den så kallade muthärvan i Göteborg.

Men nu råder det alltså oenighet igen direktörsposten i Östra Göteborg.

– Att tillsätta någon i oenighet när man har formellt sämre meriter och går direkt från ett politiskt tjänstemannaskap, det är inte okej, säger Jonas Ransgård (M), allianspartiernas gruppledare i Göteborg:

– Mig veterligen har det inte förekommit tidigare att någon har gått direkt från politisk tjänsteman till förvaltnings- eller bolagschef i kommunen.

Kalle Bäck (KD) är andre vice ordförande i stadsdelsnämnden Östra Göteborg och säger att han tillsammans med representanter för övriga allianspartier kommer lägga ner sina röster vid valet av stadsdelsdirektör i nästa vecka.

En mycket stark och ovanlig markering i sammanhanget.

– Vi vill se en annan kandidat i grunden och det har med kompetens och erfarenhet att göra, säger Kalle Bäck.

Den som kommer förordas är Anneli Hulthéns närmaste politiska tjänsteman. Hur ser du på att hon får den här tjänsten direkt efter avgången?

– När man söker sig till tjänster i staden ska det varken vara en fördel eller nackdel att man jobbat politiskt utan det vi har gått på är den kompetens och erfarenhet.

Varför röstar ni inte emot?

– Det är av respekt för de andra kandidaternas integritet och det är det lämpligaste för alla parter att göra på det här viset, att vi inte deltar i beslutet, säger Kalle Bäck.

"Har inte varit med"

GT har sökt kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén som hänvisar till Dario Espiga (S) som inte bara är partikollega med Gitte Caous. Under tiden som kanslichef i social resursförvaltning var han också förvaltningens nämndordförande. Han menar att det är viktigt att ingen ska straffas för att den har en närhet till politiken.

– Vi har som parti varit väldigt långt borta från processen, jag har intervjuat henne som alla andra men annars har vi inte varit med i diskussionerna över huvudtaget. Vi har varit väldigt tydliga och försiktiga så att det inte ska finnas några tankar att vi gynnar någon av våra partivänner. Jag har varit väldigt tydlig med att hålla mig borta från processen.

På vilket sätt har du hållit dig borta från processen. Du har intervjuat och varit med och fattat beslut i rekryteringsgruppen?

– Jag kan inte avsäga mig min roll som ordförande i personalutskottet. I intervjun med Gitte Caous var det inte jag utan Moderaternas Maria Rydén som ställde frågorna, jag bara lyssnade. Sedan var vi eniga om att Gitte Caous var en väldigt bra kandidat, säger Dario Espiga.

Gitte Caous själv vill inte kommentera det hela innan nämnden fattat sitt beslut:

– Jag är mitt i en rekryteringsprocess och jag har inga kommentarer till det.

I sin ansökan skriver Gitte Caous att hon har erfarenhet att arbeta i organisationer som varit styrda av båda de politiska blocken. Enligt Dario Espiga har Gitte Caous under intervjuerna meddelat att hon kommer lämna sina politiska uppdrag utifall att hon får tjänsten.