Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sjukhuschefen hyrde in sig själv som konsult

Carlanderskas sjukhuschef Jörgen Månsson hyrde in sig själv som konsult åt sjukhuset.
Sjukhuschefen skrev under ett konsultavtal med sig själv – helt okej enligt honom själv.
Foto: Carlanderska sjukhuset
Carlanderska sjukhuset.
Foto: Lovisa Waldeck
Carlanderska sjukhuset.
Foto: Lovisa Waldeck

Carlanderskas sjukhuschef Jörgen Månsson hyrde in sig själv som konsult åt sjukhuset.

Utöver månadslönen på 155 810 kronor fakturerade den heltidsanställde Jörgen Månsson via ett närstående konsultbolag Carlanderska sjukhuset för ytterligare 740 000 kronor.

När fakturorna dök upp hos Carlanderska godkände Jörgen Månsson sedan sina egna konsultarbeten. 

– Jag har aldrig varit med om något mer mörkande förfaringssätt, säger Carlanderskas styrelseordförande Jan Lindblom, M.

Mitt under Coronakrisen kom beskedet häromveckan: Carlanderska sjukhusets högste chef Jörgen Månsson tvingas bort med omedelbar verkan. 

Bakgrunden uppgavs vara bristande förtroende från styrelsens sida och en pågående revision där flera frågetecken dykt upp kring Jörgen Månssons hantering av ekonomin. 

Nu kan GT avslöja att Jörgen Månsson, i sin roll som sjukhusdirektör, skrev ett avtal där han hyr in sig själv som konsult åt Carlanderska Sjukhuset, samtidigt som han har en heltidslön på 155 810 kronor i månaden. 

Skrev avtalet själv

Under ett års tid har han, via ett konsultbolag, fakturerat Carlanderska 739 166 kronor inklusive moms.

För arbeten han uppges själv ha utfört åt sjukhuset – som konsult.

Och det stannar inte där. 

När fakturorna sedan dök upp på Carlanderska sjukhuset var det Jörgen Månsson som själv attesterade, alltså godkände, sina egna konsultkostnader. Trots att sjukhusets regelverk säger att kostnader som rör sjukhuschefen ska godkännas av styrelseordföranden.

Liknande regler har de flesta organisationer för att undvika jäv.

– Märkligt och oprofessionellt, säger Carlanderska stiftelsens ordförande Jan Lindblom, M, då han konfronteras med uppgifterna. 

– Jag har aldrig varit med om något mer mörkande förfaringssätt.

På vilket vis mörkande, menar du? 

– Det finns inget i det upplägget som handlar om transparens och öppenhet utan bara att dölja, vilket är oförenligt med en stiftelse som Carlanderskas verksamhet. 

Ulla-Karin Näslund är Socialdemokraternas ledamot i Carlanderskas styrelse och hon är lika frän i sina kommentarer:

– Vad jag kan se så har han skott sig. Det är allvarligt och det är därför han fått gå, säger Ulla-Karin Näslund.

Satt i styrelsen

Jörgen Månsson själv har vägrat ställa upp på en intervju. Men i mejl och SMS uppger han att den tidigare styrelseordföranden Maria Augustsson, S, godkänt varje del i upplägget.

”Detta är en vidarefakturering av konsulttjänster som Jörgen Månsson utför för VGR” (Läs: Västra Götalandsregionen), skriver Jörgen Månsson.

Bakgrunden till konsultupplägget är att Carlanderska sjukhuset har ingått ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen där regionen betalar för olika uppdrag. Dessa uppdrag har Jörgen Månsson tolkat som sina egna personliga uppdrag. 

Uppdragen har senare fakturerats vidare via ett konsultbolag han under flera decennier arbetat med. 

Under sex år satt han till exempel i samma konsultbolags styrelse.

”Styrelsens ordförande har godkänt detta”, skriver Jörgen Månsson om upplägget.

Vägrar kommentera

GT har i två veckor sökt den tidigare styrelseordföranden Maria Augustsson, S, som vägrat kommentera samverkansavtalet och sjukhusdirektörens extraknäck.

Inte heller hennes parti har lyckats få henne på andra tankar. 

– Hon vill inte under några omständigheter uttala sig, säger Anton Åvall, Socialdemokraternas kommunikationsombudsman i Göteborg.

Men den nuvarande styrelseordföranden Jan Lindblom, M, är ganska säker på sin sak. Han menar att det rör sig om ett samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Carlanderska, inte med sjukhuschefen personligen.

Detsamma gäller hos Västra Götalandsregionen som köpt in tjänsterna.

– Det är ett samverkansavtal med Carlanderska, säger Lars Rex, men tillägger:

– Hur sedan Carlanderska väljer att göra internt är en annan sak. 

Ekonomichefen: Besvikelse

Håkan Nilsson har under flera år varit ekonomichef på Carlanderska sjukhuset. Han är i dag tillförordnad sjukhuschef efter Månssons sorti. 

Håkan Nilsson säger att han i dag kan känna en ”allmän besvikelse” över det som skett. 

– Jag fick en faktura utav honom om att här är konsultuppdrag som jag har gjort och det ska in i bokföringen. Då lägger jag in dem och gör förstaattesten, berättar Håkan Nilsson.

Därefter visar ekonomisystemet att Jörgen Månsson för samtliga fyra fakturor gör den avslutande attesten på sina egna konsultarbeten. 

– Det är ju tråkigt nu i efterhand att höra att det inte är rätt, det är alldeles förfärligt. Man måste ju kunna lita på sin chef. Säger han att så här är det så måste man kunna lita på det. Det är alldeles sanslöst om man inte ska kunna göra det, säger Håkan Nilsson och uppger att han aldrig hade sett underentreprenörsavtalet med konsultfirman som sjukhuschefen skrivit, innan GT begärde ut det i förra veckan.

”Ett plus-minus-noll-summespel”

– Det har jag inte sett innan och jag tycker det möjligen låter olämpligt. Jag har inte sett det förrän vi skickade det till dig då du begärde ut underlag. 

– Så här i efterhand låter det inte bra. 

Efter att artikeln publicerats hör Jörgen Månsson av sig. Efter två och en halv vecka väljer han att låta sig intervjuas. Han säger att han inte på något vis mörkat någonting. 

Att han tvärtom varit öppen med upplägget och fått varje del godkänd av tidigare styrelseordföranden. 

Han talar om dimridåer och att det är lögner och förtal riktade mot honom själv i syfte att ersätta honom. 

– Det är en ren vidarefakturering, ett plus-minus-noll-summespel, ingenting annat, säger han apropå konsultavtalet.

– Jag har jobbat för varenda krona. Ja, vi har hyfsat betalt för det vi gör, vi doktorer, men det här är inget överpris på något vis. Jag kan redovisa varje timme, säger Jörgen Månsson.

Men varför skriver du under ett avtal om konsultarbeten, som du själv ska utföra?

- Jag tycker att jag har gjort detta utifrån det godkännande vi hade då vi startade den här verksamheten. Måhänt att det är dumt och inte korrekt juridiskt sett, men det är så som jag tolkade det och så som jag har utgått ifrån. Jag har inte dolt detta för någon. Styrelseordföranden Maria Augustsson var fullt medveten om detta.

Nu i efterhand kan han medge att det kunde ha varit bättre att ha låtit någon annan skriva avtalet eller i vart fall underteckna det tillsammans med honom själv.

”Jag attesterar mina egna timmar”

Men han står fortfarande fast vid att det var rätt av honom att godkänna sina egna konsultarbeten. Det är andra som inte fullföljt sina åtaganden och skickat fakturorna vidare till styrelseordföranden för slutattest. 

– Jag attesterar det som debiteras från underentreprenörsavtalet, säger Jörgen Månsson.

– Jag attesterar mina egna timmar som jag jobbat, sedan går det till slutattest.

Jörgen Månsson skyller på ekonomichefen och menar att denne borde ha skickat hans fakturor vidare till styrelseordföranden. Enligt Carlanderska finns inget stöd för en sådan ordning och GT har inte heller funnit något stöd för det i någon attestordning. Däremot finns det tydliga anvisningar om att det är styrelseordföranden – och inte sjukhuschefen - som ska attestera kostnader knutna till sjukhuschefen. 

Tungt namn i Sjukvårdssverige

Och enligt Carlanderskas administration ska den som är jävig eller får en faktura som rör egna kostnader skicka den vidare till överordnad för attest – inte hantera den själv.

Jörgen Månsson tillträdde som Carlanderska sjukhusets högsta chef hösten 2013 och har en bakgrund bland annat som vd för Carema primärvård. Sedan över ett decennium sitter han också i styrelsen för sjukvårdsföretagarna.

Jörgen Månssons uppger själv i ett SMS att han sa upp sig på eget bevåg:

”Jag behöver minska min arbetsbörda och kunna ägna mig åt forskningen, liksom mina uppdrag för Socialstyrelsen och SKR (Sveriges kommuner och regioner).”