Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Sahlgrenska köpte för miljoner – utan avtal

Sahlgrenska gjorde miljoninköp från koncern där sjukhusdirektören sitter i styrelsen.
Foto: Robin Aron
Att Sahlgrenska gjort inköp för elva miljoner utan avtal och laglig upphandling beskriver Barbro Fridén som en total överraskning.
Foto: Anders Ylander
Foto: Anders Ylander

Sahlgrenska sjukhuset har gjort inköp för över elva miljoner kronor från ett bolag där sjukhusdirektören Barbro Fridén sitter i koncernens styrelse.

Inköpen har gjorts utan avtal.

Och utan upphandling.

– Det är graverande. Vi har gjort fel, säger Conny Corneliusson, inköpsstrateg på Sahlgrenska, Nordens största sjukhus.

Sjukhusdirektören Barbro Fridéns extraknäck i den stora biotech-koncernen Vitrolifes styrelse har godkänts av Västra Götalandsregionens direktör Ann-Sofi Lodin personligen. Det gjordes kort efter att Fridén var klar som ny chef över Sahlgrenska universitetssjukhuset 2012.

Sedan det året har Vitrolifes helägda dotterbolag, Vitrolife Sweden AB, fakturerat Sahlgrenska för köp på över 11 miljoner kronor.

Utan någon offentlig upphandling. Och utan att Sahlgrenska hittar några skriftliga avtal med bolaget, då vi begär ut dem.

Enligt Conny Corneliusson, inköpsstrateg på Sahlgrenska universitetssjukhuset, är det enhetscheferna på respektive avdelning som nu godkänt inköpen från Vitrolife - alltså chefer underställda sjukhusdirektören som samtidigt sitter i Vitrolife-koncernens styrelse.

– Det är fullständigt, helt felaktigt agerande. Jag visste inte att de köpte detta utanför avtal, säger Conny Corneliusson och menar att det var först när GT begärde ut uppgifter om köpen som omfattningen och felet uppdagades.

Begärde undantag

Om sjukhusdirektörens band till Vitrolife-koncernen, säger han:

– Det är graverande men samtidigt kan jag garantera att hon inte har någonting att göra med besluten om inköp där. Men det är ju inte bra kan jag säga när en sjukhusdirektör sitter i styrelsen för ett bolag när vi köper för så mycket pengar och det inte finns något avtal i grunden och det framför allt inte är upphandlat.

En av grundprinciperna för lagen om offentlig upphandling är öppenhet, att kommuner och andra myndigheter ska ställa olika företags erbjudanden mot varandra och att det bästa erbjudandet ska väljas. Olika lojaliteter och andra hänsyn ska inte spela in.

Barbro Fridén har suttit i styrelsen för Vitrolife-koncernen sedan 2010. När hon i augusti 2012 utsågs till ny sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset fick hon gå till regiondirektören Ann-Sofi Lodin för att begära ett undantag från huvudregeln om att höga chefer inom Västra Götalandsregionen inte ska ha uppdrag vid sidan om.

I sin begäran skriver Barbro Fridén att det rör sig om 4-5 styrelsemöten samt ett strategimöte varje år och hon ser "inga problem att hinna med uppdraget på min fritid och jag kan inte se att uppdraget innebär jäv".

Begäran bifölls. Enligt senaste årsredovisningen är styrelsearvodet på 150 000 kronor och Barbro Fridén närvarade, enligt årsredovisningen, vid tio möten.

– Jag har en bra månadslön, så pengarna är inte grejen, säger Barbro Fridén och hänvisar oss till regiondirektören Ann-Sofi Lodin som godkänt bisysslan personligen.

Finns inga avtal

När GT ringer upp regiondirektören Ann-Sofi Lodin första gången säger hon att hon inte kan se några problem med Barbro Fridéns extraknäck då hon utgår ifrån att det finns ett korrekt upphandlat ramavtal.

– Om vi hade tyckt att det fanns en problematik hade vi inte godkänt bisysslan. Vi hade en ganska lång diskussion kring detta när hon anställdes för att vara helt säkra på att hon inte kunde påverka de affärer som Sahlgrenska gör med bolagen, säger Ann-Sofi Lodin.

Men när GT kontrollerar uppgiften och finner att det inte finns några avtal återkommer vi till regiondirektören. Hon hade ju förutsatt att där fanns korrekt upphandlade avtal.

– Det har ju inte jag vetat om. Vi har väldigt formella rutiner för upphandlingar och alla stora avtal och köp har vi ju ramavtal på. Varför vi inte har det här, vet inte jag. Det visste inte Barbro i går när jag pratade med henne heller, säger Ann-Sofi Lodin.

Sahlgrenska gjorde miljoninköp från koncern där sjukhusdirektören sitter i styrelsen.
Foto: Anders Ylander

Är det inte extra viktigt att affärer med en koncern där sjukhusdirektören sitter i styrelsen sköts enligt alla lagar och regler?

– Det är klart att det är. Det är lika viktigt för alla avtal. Sedan är jag övertygad om att hon inte påverkar några köp oavsett det finns avtal eller inte.

På vilket sätt underlättar det för underordnade chefer att slå larm om eventuella brister och fel med det här bolaget när sjukhusdirektören själv sitter i koncernens styrelse?

– Jag tror inte de tänker så över huvudtaget, att "här gör vi inget för det är Barbros", jag tror inte det ens föresvävar någon.

"Måste rätta till"

Barbro Fridén själv säger också att hon ingenting kände till om de avtalslösa affärerna mellan sjukhuset hon leder och koncernen hon sitter i styrelsen för.

– Självklart måste vi rätta till om det gått fel, säger Barbro Fridén i sin roll som sjukhusdirektör.

Hon säger att huvudskälet till varför hon har styrelseuppdraget i Vitrolife handlar om att hon inte vill bryta med sitt tidigare yrkesliv. Barbro Fridén har själv en bakgrund som läkare. Hennes huvudområde har varit fertilitetsforskningen, samma område som Vitrolife-koncernen specialiserat sig i.

Barbro Fridén säger också att hon tycker uppdraget är viktigt som en "brygga" mellan sjukhus, forskning och näringsliv.

– Jag har ingenting med upphandling av Vitrolife eller andra produkter på sjukhuset att göra eller vilka summor det handlar om. Men avtal måste man ha, säger Barbro Fridén.

Du har samtidigt det yttersta ansvaret i organisationen. 

– Självklart.

Hur kommer det sig då att organisationen inte tillämpat lagen i det här fallet?

– Det är klart att det ska vara alldeles juste och lagligt men jag har ingen detaljkännedom om det här.

Om det nu är så att den högste chefen sitter i en koncerns styrelse, är det då inte ännu viktigare att just inköp från den koncernen sker lagenligt och enligt avtal?

– Ja, absolut självklart. Jag måste undersöka det här. Jag har ingen aning om hur det har gått till.

Det är nu underordnade till dig som godkänner köpen från Vitrolife. På vilket sätt underlättar det för dina underordnade att slå larm om eventuella brister och fel på Vitrolifes varor när högste chefen sitter i koncernens styrelse?

– Jag är inte säker på att de vet det, men oavsett ska det inte vara en faktor överhuvudtaget.

Samtidigt understryker Barbro Fridén att hon inte på något vis dolt sitt engagemang i Vitrolife.

– Det står till och med på Wikipedia, säger hon och uppger att bolaget gjorde en egen utredning om hennes förhållande till Sahlgrenska universitetssjukhuset i samband med att hon tillträdde som sjukhusdirektör.

Ser över relationerna

Att en sådan utredning gjordes av Vitrolife internt bekräftas av bolaget. Men Vitrolife har, trots flera förfrågningar från GT, valt att inte offentliggöra utredningen men uppger i ett mejl att de inte kunde finna några problem med Barbro Fridéns uppdrag - ur bolagets synvinkel.

Enligt Sahlgrenskas inköpsstrateg Conny Corneliusson kom frånvaron av avtal och upphandling som en överraskning för dem. Han tror att en förklaring till det inträffade kan vara att Sahlgrenska universitetssjukhuset börjat köpa produkter från Vitrolife redan före det att Barbro Fridén tillträde som sjukhusdirektör och att köpen blev större och större för att till slut gå över den gräns som finns då inköp ska upphandlas. I dag går den gränsen vid strax över en halv miljon kronor. Men 2012 låg gränsens betydligt lägre.

Enligt Conny Corneliusson ser nu Sahlgrenska över relationerna med sjukhusdirektörens bolag och man utreder möjligheten att skriva avtal och göra en korrekt upphandling.

Lagen om offentlig upphandling

Reglerna för offentlig upphandling är reglerade genom EU. Grundprinciperna är objektivitet och öppenhet. Kommuner och andra myndigheter ska välja varor utan lojalitetsband.

Sedan i juli 2014 gäller att alla avtal som överstiger 534 890 kronor ska utannonseras i en öppen process. Före juli 2014 var gränsen för en så kallade direktupphandling betydligt lägre.

Ett avtal värt 11 miljoner kronor ska enligt lagen om offentlig upphandlas även på europeisk nivå.

Vitrolife-koncernen

Vitrolife AB är en internationell koncern inom medicinteknik. Enligt bolagets årsredovisning utvecklar, producerar och marknadsför koncernen produkter för fertilitetsbehandling.

Enligt senaste årsredovisningen har bolaget drygt 330 anställda och bolagets produkter säljs på 110 marknader. 2014 omsatte koncernen över en halv miljard svenska kronor, netto.

Huvudkontoret ligger i Göteborg och Barbro Fridén har suttit i koncernbolagets styrelse sedan 2010.

Det helägda dotterbolaget Vitrolife Sweden AB sköter försäljningen i Sverige och har också sitt säte i Göteborg på samma adress som moderbolaget.