Politikerna kuggas på egen miljonutbildning

Politikernas prov var svårt, enligt stadsdirektören Eva Hessman.
Foto: PETER SVENSON/GÖTEBORGS STAD
Rådhuset vid Gustaf Adolfs torg i Göteborg.
Foto: Robin Aron
Foto: Lennart Rehnman

Under två heldagar - och för över två miljoner kronor - utbildades alla politiker i stadens bolag om det egna styrelsearbetet.

Men hur mycket politikerna verkligen lärde sig är oklart.

Mer än var tredje politiker som försökte tenta av utbildningen kuggades.

– Jag tror att det var ett ganska svårt prov, säger Göteborgs stadsdirektör Eva Hessman.

Det var för att öka kompetensen hos politiker med uppdrag i Göteborgs stads många bolag som kommunen beställde en ambitiös skräddarsydd styrelseutbildning för 2,1 miljoner kronor.

Under tre tillfällen, två halvdagar och en heldag, fick 451 arvoderade politiker veta mer om de lagar och regler som gäller för den som sitter i en bolagsstyrelse.

De fick också en genomgång av hur stadens bolag är organiserade.

– Vi utbildar både nämndpolitiker, centrala politiker och styrelsepolitiker. Det behövs att man har kunskap om vad som gäller, lagar och regler och sånt som styr, säger Göteborgs stadsdirektör Eva Hessman.


LÄS MER: Kommunal chef på dubbla stolar - utreds


Men hur mycket mer kloka politikerna blev efter utbildningen är inte helt klart.

Strax över hälften av politikerna valde att tenta av det de lärt sig genom ett frivilligt prov. De som fick godkänt fick sedan ett bevis, ett certifikat, på att de klarat utbildningen.

Men många blev utan.

36 procent kuggades

Rådhuset vid Gustaf Adolfs torg i Göteborg.
Foto: Lennart Rehnman

Av de politiker som valde att göra provet kuggades över en tredjedel - 36 procent.

– Det blir naturligtvis en koll på att de har fattat allting, säger Hans Olsson, tillförordnad vd vid Göteborgs stadshus AB, kommunens maktbolag som ansvarade för utbildningarna.

Han tycker att det är svårt att dra några slutsatser av provresultaten, inte minst då inte alla politiker valde att göra provet. Av 451 politiker som gick utbildningen gjorde 232 provet.


LÄS MER: Chefens ölkvitton låg i åldringarnas bokföring


– Det blir väldigt svårt. Jag har mött de flesta av de här studiegrupperna och det som har varit väldigt glädjande är att det har varit ett jäkla engagemang, säger Hans Olsson som också tycker att de fått annan information än provresultaten som visar att utbildningen var lyckad.

Är inte en slutsats man kan dra att den dryga hälften av politikerna som valde göra tentan också är de som trodde sig kunna klara den?

– Jag vet inte om jag ska vara ärlig. Provet tog tre timmar och jag vet folk som jag tror mig veta absolut skulle klara det som säger att de inte kunde få tid till det. Det är bara de som ville kunna visa upp certifikatet som genomgått provet, säger Hans Olsson.

"Ganska svårt prov"

Erbjudandet att tenta av utbildningen bedöms som en fråga mellan utbildaren och den enskilde politikern, därför går det inte att få tag i uppgifter om vilka som har klarat utbildningen - eller inte.

Göteborgs stadsdirektör Eva Hessman berättar att hon gick utbildningen själv. Hon uppger att det var en nyhet för henne att så många hade kuggat på utbildningen.

– Nej, det har jag inte hört. Jag tror att det var ett ganska svårt prov. Jag tror nog att man fick jobba litegrann för att komma igenom det. Jag gick själv utbildningen men jag gjorde inte provet, för jag hann inte det, säger hon.

Enligt Hans Olsson har inte provresultaten spelat in när de utvärderade utbildningen. Han säger att återkopplingen från politikerna och de som höll i utbildningen tillsammans med att han själv och andra var med under utbildningen gav en bild av att den var lyckad.

Utöver de 2,1 miljoner som utbildningen kostade i direkta kostnader utgick också arvoden och förlorad arbetsinkomst för politikerna.