Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Kritiserad skola får starta trots att tillståndet gått ut

Kritiserad skola får starta trots att tillståndet gått ut
Römosseskolan har tidigare fått kritik från Skolinspektionen för könssegregerad undervisning, våld mot elever och bönetvång.
Foto: JULIA PERSSON / GT/EXPRESSEN
Abdirizak Waberi, tidigare riksdagsledamot. Nu driver han friskolan Römosseskolan.
Foto: RIKSDAGEN

Den kritiserade muslimska friskolan, Römosseskolan, i Göteborg, utvidgar i höst sin verksamhet. 

Då tar de över före detta Vetenskapsskolans lokaler, vars tillstånd drogs in i våras, efter att kopplingar till islamistisk extremism hade avslöjats. 

Detta trots att Römosseskolans tillstånd för att starta utbildningen gick ut redan 2017, enligt villkoret. 

– Villkoret har man bara sett som vägledande, säger Fredrika Brickman, enhetschef på Skolinspektionen. 

Friskolan Römosseskolan i Göteborg drivs av den före detta moderata riksdagsledamoten Abdirizak Waberi. På skolans hemsida står det att eleverna på den muslimska skolan ska få tid till att be, få halalslaktat kött samt att man har islamundervisning i skolan. 

Men verksamheten har kritiserats från politiskt håll, bland annat efter att det uppdagats att eleverna inte kan välja själva huruvida de vill delta i bönestunderna eller inte. Det har också framkommit att skolan bedrivit könsuppdelad undervisning i flera ämnen i 20 år, samt att flickor med menstruation inte varit välkomna till lektionerna. 

Så sent som i juni fick skolan kritik på nytt. 

– Min åsikt är att en skola vars ledning fått kritik för att motverka grundläggande värderingar i skollagen inte ska få ett godkännande alls. Skolinspektionen måste sätta ett stopp för detta, sa Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad, till DN efter det senaste beslutet i våras. 

Villkoret tog slut 2017

I höst ska skolan utvidga sin verksamhet efter att ha fått ta över Safirskolans (före detta Vetenskapsskolans) lokaler på Hisingen. 

Enligt Skolinspektionen har nämligen Römosseskolan, likt flera andra skolor, ett outnyttjat tillstånd från 2015, att starta ytterligare skolverksamhet. Något som de har hänvisat till i intervjuer i flera medier. 

Men beslutet som tillståndet vilar på, och som GT tagit del av, gällde som längst till ”början av läsåret 2016-2017”. 

Under rubriken ”Villkor för godkännandet”, står det följande i beslutet: Utbildningen får starta efter den 30 juni 2016 och senast vid början av läsåret 2017/2018”. 

Trots det har skolan kunnat utnyttja tillståndet när de 2020 utvidgar sin utbildning. 

I beslutet från 2015 står det att Römosseskolans nya verksamhet ska starta senast vid början av läsåret 2017/2018.
Foto: Christer El-Mochantaf
Numera nedlagda Vetenskapsskolan.
Foto: Daniel Olsson

Skolinspektionen: ”Vägledande” 

Sedan 2015 har Skolinspektionen gjort flera uppföljningar och kontroller på Römosseskolan. Etableringen på Hisingen har tidigare stoppats eftersom den visade att avståndet mellan skolbyggnaderna var för långt, samt att det inte fanns tillräckligt brandskydd. Något som åtgärdades i juni då skolan fick grönt ljus att fortsätta.  

När GT talar med enhetschefen Fredrika Brickman på Skolinspektionen, säger hon så här: 

– Skolinspektionen skrev under 2015-17 ett antal tillståndsbeslut där det inte tillräckligt tydligt framgick att huvudmännen enbart fick öppna skolor under en viss period. 

Hon fortsätter: 

– Eftersom det inte framgick av besluten att tillståndet därefter förfaller har vi inte ansett att vi kunnat hindra huvudmän från att starta skolor även efter den villkorade perioden. Det finns ingen laglig möjlighet att dra tillbaka tillstånden för att huvudmannen inte hunnit etablera skolan under den villkorade perioden.

Det står dock i villkoren för beslutet, att utbildningen ska ha startat senast i början av läsåret 2017/2018? 

– Det anges att utbildningen ska startas senast vid ett visst datum, men det har man sett som vägledande mer än ett absolut krav. 

Är det inte lite godtyckligt i så fall, vad som kan anses vägledande och vad som är ett bindande villkor? 

– Så kan det vara. Jag vet att vi har gjort en rättslig prövning av alla de här besluten från 2015. Då har myndigheten kommit fram till att man inte kan dra tillbaka tillstånden och säga nej till en nyetablering eftersom vi inte varit tillräckligt tydliga. 

Och det är ni själva som bedömer att villkoret i beslutet inte är tillräckligt tydligt? 

– Ja, vi har inte trott att vi skulle kunna vinna i domstol om vi sagt att ”nej, nu får ni inte göra det”. 

”Inte tillräckligt tydligt”

De utfärdade besluten från 2015 gäller en rad olika skolor. Det är alltså fler än Römosseskolan som trots ett förbrukat villkor har kunnat starta utbildningar i efterhand.  

Enligt Fredrika Brickman har Skolinspektionens jurister tittat på beslutet och från och med 2018 anges i samtliga nya beslut ett slutdatum för när tillståndet inte längre gäller. 

Men är det någon större skillnad på att utfärda ett slutdatum och att skriva att en utbildning ”senast ska börja” vid ett visst datum? Är det en brist i de här besluten som ni får dras med nu? 

– Det är en brist att vi inte har varit tillräckligt tydliga i våra tidigare beslut. Det har vi nu åtgärdat från och med 2018 så att det i alla våra beslut framgår att tillståndet förfaller två år efter beslutsdatum. 

Fredrika Brickman menar att frågan har diskuterats internt. Hon betonar att det har gjorts en ”rättslig prövning” av beslutet – av Skolinspektionens egna jurister – men att den inte finns i skriftlig form. 

– Vi brukar inte skriva ut sånt. Det är ett väldigt specifikt fall. 

– Anledningen till att beslutet står fast är att vi inte tror att vi i dagsläget skulle kunna säga att ”nu får ni inte starta skola för att det är villkorat under en viss period”. Vi tror inte att det skulle hålla i domstol. Det är anledningen till att vi gett alla de huvudmän som ansökt och fått tillstånd mellan 2015 och 2017 rätt att starta skola även nu. 

Efter 2018 skriver Skolinspektionen i samtliga beslut att det krävs en ny ansökan om slutdatumet i villkoret inte hålls. 

Roger Haddad, L.
Foto: SVEN LINDWALL

Skolan vann i rätten

Roger Haddad, skolpolitisk talesperson för Liberalerna, känner till skrivningen och vill att lagen ändras. Han menar att Skolinspektionen borde kunna återkalla tillståndet. 

– Det är en lagteknisk lucka i skollagen. Praxis är att man har två år på sig från det att man får godkännande för att starta en skolverksamhet, men det är inte samma sak som att Skolinspektionen efter två år kan återkalla ett tillstånd, säger Haddad, som vill ha ett etableringsstopp för konfessionella skolor. 

”Föreningen islamiska skolan”, som driver Römosseskolan, vann 2018 i Kammarrätten mot Borås stad, gällande etablering av en ny skola. De hade då fått avslag på sin ansökan hos Skolinspektionen, överklagat och sedan fått rätt. 

Borås kommun stretade emot med motiveringen att skolans etablering skulle motverka de satsningar på integration som görs inom kommunen. De menade också att segregationen skulle öka. 

Utbildningen i Borås har nu fått godkänt och i samband med det svarade rektor Abdirizak Waberi så här till SVT: 

– Vi känner oss utpekade. Vi känner att varje steg vi tar ifrågasätts. Som att muslimer kan inte vara muslimer om man inte assimilerar sig i samhället. Som att en bra muslim är en muslim som avsäger sig islam. 

Anställde från Safirskolan

Safirskolan (tidigare Vetenskapsskolan), vars lokaler nu ska tas över av Römosseskolan, fick sitt tillstånd indraget efter att GT:s Daniel Olsson, i samarbete med stiftelsen Doku, avslöjat flera kopplingar till islamistisk extremism.

Enligt Säkerhetspolisen, som citeras i Skolinspektionens beslut, finns risk att eleverna på skolan kan ”utsättas för radikalisering och rekrytering till miljöer som accepterar våld eller grov brottslighet som metod för politisk förändring”. 

DN har tidigare rapporterat att Römosseskolan anställt flera lärare direkt från nedlagda Vetenskapsskolan. 

GT har sökt företrädare för skolan. 


Läs mer: Utbildningsministern om beslutet: ”Lagstiftningen otillräcklig” 


Här berättar GT:s grävande reporter Daniel Olsson om sin granskning och avslöjandena kring Vetenskapsskolan:

Friskolan Römosseskolan utvidgar sin verksamhet.