Efter toppolitikerns sexköp: Miljonutbetalningar stoppas

Hans Forsberg ertappades efter sexköp • Fick sex miljoner i politikerpension
Foto: HANNA BRUNLÖF
Foto: HANNA BRUNLÖF

Kungsbackapolitikern Hans Forsberg, M, tvingades avgå efter att ha köpt sex på en lägenhetsbordell i Göteborg – och fick med sig sex miljoner kronor i politikerpension. 

Nu utreder flera kommuner möjligheten att införa en ”Lex Forsberg”, som ska stoppa utbetalningar till politiker som tvingas lämna sin post på grund av brott. 

Men i Kungsbacka – där allt startade – har samma förslag röstats ned. 

Det var förra våren som kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka togs på bar gärning, då han lämnade en lägenhetsbordell i stadsdelen Örgryte i Göteborg. 

För polis på plats erkände Forsberg att han köpt sex av en prostituerad kvinna och dagen därpå offentliggjorde han sin avgång.

– Jag är väldigt ångerfull, men beredd att stå för mitt misstag, sa toppolitikern enligt ett pressmeddelande.

Kort därpå ansökte Hans Forsberg om sin politikerpension, som kommer betalas till den dag han fyller 65 år. Totalt har han rätt till drygt sex miljoner kronor, 58 460 kronor i månaden.

Vilket var helt i linje med Kungsbacka kommuns regler vid tiden. 

En ”Lex Forsberg”

Med Hans Forsberg-fallet som exempel arbetar nu flera kommuner på att ändra sina regler för ersättningar till avgående toppolitiker. I bland annat Tjörns och Laholms kommuner föreslås nu att den som tvingas lämna till följd av brottslighet också förlorar sin pension eller sitt omställningsstöd från skattebetalarna. 

En ”Lex Forsberg”.

En markering. Det beskriver Anders G Högmark, ordförande i kommunfullmäktige i Tjörn, förslaget att kunna vägra utbetalningar av pension och andra ersättningar till politiker som tvingas gå på grund av brott de begått.
Foto: Pressbild
Anders G Högmark.
Foto: Pressbild

– Vi vill markera vad människor tycker är rimligt och själva ser som ganska självklart, säger Anders G Högmark, ordförande i kommunfullmäktige och arvodesberedningen på Tjörn.

– Att den regeln inte funnits gör att vi behöver ha en regel som är kopplad till det självklara. Det finns en så genuin uppfattning hos befolkningen och regelverket ska reflektera de värderingar som råder.

I Tjörn och Laholm kommer politikerna besluta om ändringarna under hösten. I Laholm är förslaget att det bara ska gälla då en politiker dömts till ett brott som kan ge som lägst två års fängelse, och fullmäktige valt att återkalla uppdraget. 

Röstades ned i Kungsbacka

I Kungsbacka skapade miljonutbetalningarna till den tidigare kommunstyrelseordföranden stor debatt. 

Både Sverigedemokraterna och Miljöpartiet lade, var för sig, förslag på ändringar av reglerna, bland annat så att de politiker som i framtiden lämnar till följd av brott inte ska ha rätt till någon ersättning.

Men båda förslagen röstades senare ner med motiveringen att det vore ”problematiskt att införa regler som går utanför vad kommunallagen och brottsregler stipulerar”.

Samtidigt har flera kommunalråd i Kungsbacka kommun gått ihop och skrivit till Sveriges kommuner och regioner, SKR, med förslag till ändringar liknande de som Laholm nu är på väg att genomföra. 

SKR är den organisation som arbetat fram förslagen till dagens system för omställningsstöd, som sedan kommuner och regioner i hela landet fattat beslut om. Inte sällan med lokala ändringar.

Fredrik Hansson, C, och flera andra kommunalråd i Kungsbacka har skrivit till Sveriges kommuner och regioner och krävt en ändring av reglerna.
Foto: Pressbild

Kommunalrådet: ”Sunt”

Ett av kommunalråden som ligger bakom skrivelsen är Fredrik Hansson, C, förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Kungsbacka.

– Det ligger något sunt i det här resonemanget, att om man fälls för något brottsligt så bör man inte på samma sätt omfattas av reglerna som tidigare, säger han.

– Det finns vissa kommuner nu som valt att köra en egen väg, men vi valde att invänta SKR:s kommande arbete i stället för att göra det själva.

Enligt Victoria Bergner, pensionsförhandlare vid Sveriges kommuner och regioner, är frågan om kommunpolitiker som lämnar till följd av brott något som kommer diskuteras längre fram då hela regelverket kommer ses över. 

Bland annat tillsammans med kraven som fördes fram om GT:s granskning av hur politiker enligt samma regelverk kan kvittera ut dubbla ersättningar. 

– Så är det självklart. Reviderar vi den utgåvan av regelverket så är det sådana delar som behöver ses över, absolut, säger Victoria Bergner. 

För själva brottet köp av sexuella tjänster, fick tidigare kommunstyrelseordföranden Hans Forsberg betala 41 000 kronor i böter. 

GT har under en längre tid sökt Hans Forsberg som avböjt kommentarer. 


Hans Forsberg erkände på platsen

Togs i trapphuset till en lägenhetsbordell med rumänska kvinnor

Detta har hänt

I januari avslöjade GT/Expressen hur kommunstyrelsens ordförande i Tranemo, Tommy Hansen, S, gick direkt från politiken till sitt tjänstlediga jobb som ombudsman på IF Metall. Trots det begärde han ett omställningsstöd värt 814 393 kronor som fick honom att leva på dubbla ersättningar under ett års tid.

I april visade GT:s granskning att 19 tidigare topppolitiker gjort samma sak: tagit ut omställningsstöd för stora belopp, trots att de redan hade sin försörjning ordnad via nya eller tjänstlediga jobb. Till en kostnad för skattebetalarna på 11,4 miljoner.

Nu arbetas det i en mängd kommuner för en ändring av regelverket som ska stoppa dubbla ersättningar i framtiden. Samtidigt är SKR i startgroparna för att revidera sina regler, de regler som skickas ut till alla kommuner och regioner för beslut. Samtidigt har flera kommuner också föreslagit en ”Lex Forsberg”, för att förhindra att politiker som lämnar på grund av brott ska kunna försörja sig på skattebetalarna.