Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Grannarnas protestlista – mot fastighetsbolaget

Karin Boklund är en av de boende som drabbas. Foto: Privat
Fönsterbytet på Långströmsgatan startade i februari. Enligt Balder skulle bytet ta en dag, något som inte alltid hållits och många hyresgäster har fått sova i kalla rum. Foto: Privat

Fastighetsbolaget Balder genomför fönsterbyten på sina fastigheter i Biskopsgården. 

Nu vittnar hyresgäster om otätade fönster och iskalla rum – och Karin Boklund som bor i området har startat en namninsamling för att stoppa det fortsatta arbetet.

– Vi är verkligen upprörda och känner oss helt överkörda, säger hon.

Den sista januari fick boende på Långströmsgatan i Biskopsgården i Göteborg information om att deras fönster skulle bytas ut, med start knappt två veckor senare.

Karin Boklund har bott i området sedan över 20 år tillbaka och är besviken på fastighetsbolaget Balders agerande.

Fönstren i respektive lägenhet ska, enligt Balder, bytas ut på en dag.

– Det kom så plötsligt utan att de pratat med oss om det här. Jag förstår inte hur man kan byta fönster i februari? Det blir jättekallt, säger hon och fortsätter:

– I informationen stod det att deras målsättning var att bli klar med fönstren efter en dags arbete. Men det har inte efterlevts hos alla. Många grannar har fått sova med otätade fönster.

Informationsbladet som Balder skickade ut till sina hyresgäster. Foto: Privat

Grannarna: ”Känner oss överkörda”

Göteborgs stad planerar att bygga nya bostäder i området. Enligt detaljplanen behöver då vägen som går utanför Långströmsgatan flyttas och förläggas närmare några av Balders redan befintliga hus.

För att vägen ska kunna flyttas behöver fönstren bytas ut, har Balder förklarat.

De boende har tidigare fått reda på att en omfattande renovering av lägenheterna ska göras av Balder år 2021 och många hade hoppats att fönsterbytet hade kunnat vänta tills dess.

– Vi är verkligen upprörda och känner oss helt överkörda, säger Karin Boklund, som har startat en namninsamling bland sina grannar för att stoppa den pågående fönsterrenoveringen.

Carin Strandenquist bor också i området och är med i referensgruppen. 

– Jag har inget emot själva fönsterbytet. Men tajmingen är helt fel. Vi har inte fått någon information om hur man ska gå till väga om man behöver hjälp, har klagomål eller vill veta mer. Vi önskar en dialog med Balder, och det finns ingen, säger hon.

Carin Strandenquist är hyresgäst och med i referensgruppen i området. Foto: Privat

 

Balders förklaring

Sandra Nilsson, marknadsansvarig på Balder, förklarar varför fönsterbytet sker nu: 

– Enligt vårt avtal med kommunen finns krav på Balder att byta dessa fönster innan den nya gatan börjar användas, det är därför Balder nu genomför fönsterbytet. Definitivt beslut angående tidsplanen för fönsterbytet togs tyvärr senare än vi önskat och vi beklagar det. 

– På grund av tidplanen ringde vi till berörda hyresgäster och fick då muntligt godkännande från samtliga hyresgäster och vi valde då att gå vidare med tidplanen. Sedan har vi under en längre tid försökt förbereda hyresgästerna på att fönsterbytet var på gång genom att prata om det i våra olika kanaler.

Sandra Nilsson, marknadsansvarig på Balder. Foto: Pressbild

Varför påbörjar man ett sådant arbete under vintern?

– Samtliga fönster har satts in under en dags arbete, vilket är vårt mål. I några fall har entreprenören inte hunnit med att sätta foder samma dag utan det har utförts dagen efter. Det är dock inget som påverkar fönstrets funktion. De nya fönstren kommer förbättra både värme- och ljudisoleringen i lägenheten, säger Sandra Nilsson.