Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Göteborgsregionen är stark i ny rapport

Delar av centrala Göreborg sett från ovan Foto: ROBIN ARON

Göteborgsregionen står emot en konjunkturnedgång – både arbetsmarknaden och lönesumman växer mer än i andra storstäder, framgår det i Business Region Göteborgs senaste konjunkturrapport.

Kronan som är svag just nu gynnar bilexporten och antalet påbörjade bostäder ökas, finns som delar av förklaringen till siffrorna. 

Business Region Göteborg, BRG, släppte sin rapport under onsdagsmorgonen sin tredje rapport för året om konjunkturen. 

– Vi ser det på arbetsmarknaden som fortsätter att växa betydligt snabbare än både Stockholm och rikssnittet, vi ser det på lönesummetillväxten som ligger högre än för riket och inte minst ser vi det på bostadsmarknaden, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg, i ett pressmeddelande. 

Göteborgsregionen drabbas inte lika hårt som andra storstadsregioner av den vikande konjunkturen. 

Varför det ser ut så finns det inget enkelt svar på. 

– Men industrins sammansättning kan vara en förklaring liksom vår handel med omvärlden där den svaga kronan gynnar exporten. Har man konkurrenskraftiga varor som är kopplade till stora värden har man en fortsatt god försäljning och behov av att hålla många sysselsatta. En annan förklaring kan vara att effekterna kommer senare till Göteborg, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg i pressmeddelandet. 

Stark jobbtillväxt i Göteborgsregionen 

BRG kommer i rapporten fram till att den svaga kronan gynnar exporten av personbilar, dessutom fortsätter tillväxten av jobb att vara stark.

I slutet av årets andra kvartal var jobbtillväxten i Göteborgsregionen 3,6 procent på årsbasis, en ökning som är större än i Stockholm där motsvarande siffra var 1,9 procent och i Malmö där det var 1,1 procent. I landet som helhet är siffran 0,7 procent.

Arbetslösheten var under förra kvartalet på den lägsta nivån sedan sommaren 2007 men ökar nu från 5,6 till 5,8 procent.

– Det finns en uppgång och det sker alltid så här års. Det som driver uppgången är att arbetslösheten bland unga inrikes födda gått upp kraftigt men det är för tidigt att säga något om arbetsmarknadsinträdet försvårats av det rådande läget för näringslivet. Arbetslösheten ökar i hela landet men vi ligger alltjämt lägst bland storstadsregionerna, säger Peter Warda i pressmedddelandet.