Göteborgs grundskola sämre än Stockholms

HAR SETT SKOLAN FÖRSÄMRAS. Folkpartistiska kommunalrådet Helene Odenjung menar att skolorna i Göteborg borde samlas i en central nämnd. "Men allra bäst vore att staten och inte kommunerna tog ansvar för skolan", säger hon.
Foto: Jan Wiriden

GÖTEBORG. Grundskolan i Göteborg är sämre jämfört med Stockholm.

En tredjedel av eleverna i Göteborgs grundskolor går ut utan godkända betyg.

Fler än var fjärde elev når inte kunskapskraven i alla ämnen.

Skolinspektionen levererade en tung kritik för ett år sedan efter en specialgranskning av Göteborgs grundskolor.

Myndigheten konstaterade att fler än var fjärde elev inte nådde kunskapskraven och menade att det var alldeles för högt jämfört med snittet i riket där det ligger på var sjätte elev.

- Elever i Göteborg har inte likvärdiga förutsättningar att nå kunskapsmålen, sa biträdande generaldirektör för Skolinspektionen Peter Ekborg i en kommentar.

I våras visade det sig vid en jämförelse att skolorna i Göteborg föll när det gäller betygsresultaten jämfört med Malmö och Stockholm.

Kritik mot rödgröna

Mellan 2012 och 2013 ökade andelen elever i årskurs nio med icke godkända betyg med åtta procent. I Göteborg lämnar en tredjedel av eleverna grundskolan utan godkända betyg.

Allianspartierna menar att den rödgröna majoriteten i Göteborg inte har tagit den allvarliga kritiken på allvar.

- Vi anser till exempel att ett grundläggande problem är att stadsdelsnämnderna har ansvaret för skolorna. I stället borde Göteborg samla skolorna under en central nämnd, säger kommunalrådet Helene Odenjung, FP.

Men Anna Johansson, S, tycker att det är ett dåligt förslag:

- Är det något skolan inte behöver är det en gigantisk omorganisation. Man behöver arbetsro.. Men i första hand är det inte en organisatorisk fråga. Om lärarna får en chans att undervisa och ägna sig åt eleverna i stället för att rapporterar in siffror i en massa olika system blir resultaten bättre.

Skillnader

Att Stockholm ligger före Göteborg tror Anna Johansson beror på socioekonomiska skillnader:

- Skillnader mellan elevers prestationer beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund ökar. Och där är det skillnader mellan Stockholm och Göteborg.

Resultaten faller i grundskolan i Göteborg

Betygsresultaten i skolorna i Göteborg föll i våras jämfört med både Malmö och Stockholm.

Andelen elever med underkända betyg ökade med åtta procent mellan 2012 och 2013. En tredjedel av eleverna i nian lämnar skolan med icke godkända betyg.

Det finns "anmärkningsvärt" stora skillnader i kunskapsresultat kopplat till den rådande bostadssegregationen.

Fler än var fjärde elev når inte kunskapskraven i alla ämnen. Motsvarande siffra i riket är var sjätte elev.

(Källa: Skolverket och Skolinspektionen)