Göteborgs befolkning över en halv miljon

Nu bor över en halv miljon människor i Göteborg. 

Enligt färska uppgifter bor just nu 500 085 personer i kommunen. 

- Göteborgs befolkning har inte ökat så här snabbt på 20 år, säger Erica Litzén på stadskansliet.

Göteborg växer så det knakar.
Förra veckan bodde 499 922 i kommunen.
Nu har antalet invånare passerat en halv miljon.
- Bara under tredje kvartalet ökade befolkningen med 3400 personer. Det är nästan lika stor ökning som under hela 2007. Göteborgs befolkning har inte ökat så här snabbt på 20 år, säger Erica Litzén på stadskansliet.
Varför växer Göteborg just nu?
- Det beror framförallt på en inflyttning. Exakt varför Göteborg har blivit populärt vet vi inte, men det kommer att bli föremål för analys framöver.
Kommer vi kunna identifiera halvmiljonbebisen?
- Nej, det går inte, tyvärr. Man folkbokförs inte individuellt, utan i klump. Dessutom händer det så mycket med befolkningsökningen hela tiden, och man vet ju inte om gränsen passerades genom en inflyttning eller en födsel, säger hon.