Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Göteborgare får ja till jakt på knubbsäl

En göteborgare har fått tillstånd att skjuta fem knubbsälar utanför staden. Foto: Anders Hofgren/TT / Anders Hofgren

En göteborgare har fått tillstånd av länsstyrelsen att jaga knubbsäl i Sälöfjorden i skärgården.

Fjorden är ett så kallat ”Natura 2000-område”, och tanken är att arter ska bevaras där.

Länsstyrelsen bedömer dock inte att jakten riskerar att skada populationen, skriver GöteborgDirekt. 

Personen som ansökt om jakten är skriven i Göteborg.

Nu har han fått tillstånd av länsstyrelsen att fälla fem sälar i Sälöfjorden under en dryg månads tid.

Sälöfjorden är ett så kallat ”Natura 2000-område”.

Syftet med området är att långsiktigt bevara arterna som lever inom dess gränser.

I länsstyrelsens beslut, som GöteborgDirekt tagit del av, skriver man att jakten på knubbsäl på platsen inte riskerar att påverka dess livsmiljö i området.

”Länsstyrelsen gör bedömningen att skyddsjakt på angivet antal knubbsälar inte riskerar att skada de utpekade livsmiljöerna i aktuellt Natura 2000-område eller den gynnsamma bevarandestatusen för knubbsälen”, skriver man.