Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Göteborg har starkast tillväxt – i hela Sverige

Jämför Västsverige. Analyschefen Henrik Einarssons siffror visar att det går bra för Göteborg och Västsverige. Tillväxten är bäst i landet och av 119 jämförda regioner i Europa hamnar Göteborgsregionen på femte plats när det gäller framtidspotential.
Foto: Lennart Rehnman
Rekordspelning. Den största spelningen vi någonsin har haft i Sverige ägde rum för knappt två veckor sedan. Då krossade Håkan Hellström Bruce Springsteens gamla rekord och samlade 69 349 besökare till Ullevi.
Foto: Jan Wiriden
Heja Göteborg. Med en sådan go och glá supporterskara kan det väl inte gå dåligt för varken staden eller laget.
Foto: Daniel Stiller

GÖTEBORG. Sluta deppa – det går bra för oss!

Göteborgsregionens och Västsveriges ekonomiska utveckling är bland de bästa i världen.

Tillväxten är bäst i Sverige – Göteborg sopar banan med Stockholm.

Det visar siffror som tagits fram av BRG, Business Region Göteborg, för GT:s räkning.

– Det går många gånger bättre än vad EU:s statistik visar, säger Henrik Einarsson, chef för strategi och analys.

Henrik Einarsson har för GT:s räkning tagit fram ett analysmaterial om hur Göteborgsregionen klarar sig i en internationell jämförelse – och i en svensk.

Det visar att det går riktigt, riktigt bra för Göteborg och Västsverige. Några exempel:

√ Tillväxt: Etta i Sverige.

√ Framtidspotential: Plats fem av 119.

√ Forskning och utveckling: Plats 17 av 273.

√ Konkurrenskraft: Plats fem av 546.


Henrik Einarsson, analyschef

Svårt att jämföra

Business Region Göteborg ägs gemensamt av 13 kommuner. De är Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Öckerö och Göteborg.

På BRG pågår en ständig omvärldsanalys där man gör olika jämförelser mer andra regioner i Sverige och världen, så kallad benchmarking.

Henrik Einarsson påpekar att det är svårt att göra rättvisa jämförelser. Ibland blir det som att jämföra äpplen med päron.

Ett sådant exempel är EU:s statistikbyrås (EURO-stat) definition av Göteborgsregionen och Stockholmsregionen.

– Det haltar när man jämför med Stockholm eftersom EU betraktar Stockholms län som samma sak som Stockholmsregionen. Det är ett litet geografiskt område och motsvarar själva innersta kärnan i Stockholms arbetsmarknadsregion. Men i Göteborgs fall tar man med hela Västra Götaland plus Halland, alltså Västsverige. Då får man med Dalslands arbetsmarknadsregion, Trollhättans, Skaraborgs och Halmstads och de hänger ju inte ihop i en region, säger Einarsson.

Småföretag klarar sig bra

Trots de grova underskattningarna klarar sig Västsverige mycket bra i jämförelserna. Räknar man om Västsverige till de 13 kommunerna i Göteborgsregionen går det ännu bättre.

Henrik Einarsson berättar också att analyserna visar att småföretag, med mindre än tio anställda klarar sig bäst i Göteborgsregionen.

– De riktigt små företagen har en väsentligt större tillväxt i dag än vad de hade under hela 90-talet och början på 2000-talet. Det är kul för vår del att se att det inte bara är de stora företagen som drar tillväxt.

Bruttoregionalprodukt:15-20 procent över EU-snittet

■ Den ekonomiska standarden i en region kan mätas med hjälp av bruttoregionprodukten per invånare (BRP/capita). Det vill säga det sammanlagda värdet av alla varor och tjänster som produceras i en region dividerat med antalet invånare.

■ Jämfört med andra europeiska regioner har Göteborgsregionen (Västsverige) en stark ekonomi och hög levnadsstandard. Bruttoregionprodukten per invånare är nämligen 18 procent högre än genomsnittet för EU:s 28 medlemsländer. Under hela 2000-talet har Göteborgsregionens BRP/capita legat stabilt på en nivå 15-20 procent över EU:s genomsnitt.

■ Om man räknar om siffrorna till att enbart omfatta BRG;s 13 kommuner stiger värdena med tio procent.

Detta är BRG

■ Business Region Göteborg (BRG) arbetar för ökad sysselsättning och hållbar tillväxt i Göteborgsregionen.

■ Business Region Göteborg ägs av 13 medlemskommuner Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Öckerö och Göteborg.

Tillväxt: Nummer ett i Sverige

■ Göteborg slår Stockholm även här.

■ Förändringar i lönesumman ger en bra bild av branschstrukturen och tillväxten i en region. Mellan 2000 och 2013 har Göteborgsregionen haft den högsta tillväxten i Sverige i total lönesumma med 3,0 procent om året.

■ En ökning av lönesumman visar upp att fler anställs och att företag betalar högre löner, till exempel på grund av bättre lönsamhet, att jobben finns högre upp i värdekedjan.

■ Anmärkningsvärt är att industriföretagens lönesumma vuxit med en dryg procent i Göteborgsregionen, medan den har sjunkit eller stått still på andra håll. Allra snabbast har byggföretagen vuxit. Det är snabbare än Stockholm och Malmö.

■ Även under 2013 växte den privata sektorn snabbast i Göteborg med 2,1 procent medan den offentliga sektorn växte snabbast i Stockholm 8,1 procent).

Framtidspotential: På 5:e plats av 119

■ Det schweiziska konsultföretaget BAK Basel presenterade hösten 2011 en jämförelse mellan 119 europeiska storstadsregioner, Attraktivitet bedöms som ett samlat index där skatter på arbete och företagande, regleringar på produkt- och arbetsmarknader, tillgänglighet kontinentalt och globalt samt innovationskapacitet ingår. Här hamnar Göteborgsregionen strax över mitten.

■ Men när det gäller framtidspotential kniper Göteborgsregionen plats 5 av 119. Framtidspotentialen beräknas som en sammanvägning av styrkan i regionens näringslivsstruktur, exportinriktningen samt en bedömning av hur väl det politiska systemet fungerar.

Regional konkurrenskraft: Plats 40 av 262

■ En annan rankning över konkurrenskraften är EU:s ”Regional Competitiveness Index” (RCI). Den undersöker totalt 262 europeiska regioner och Göteborgsregionen hamnar på plats 40.

■ Bland de faktorer där Göteborgsregionen tillhör toppskiktet märks teknologi, innovation, högre utbildning och institutioner.

■ Vad som däremot drar ner resultatet är infrastruktur och marknadens storlek, där Göteborgsregionens geografiska läge i utkanten av Europa bidrar.

Forskning och utveckling: Plats 17 av 273

■ En förklaring till att Göteborgsregionen hamnar högt upp i många internationella jämförelser beror på de stora satsningar på forskning och utveckling (FoU) som görs av näringslivet. Enligt Eurostat kommer Göteborgsregionen på plats 17 av 273,

■ BRG har gett ett uppdrag åt några forskare att skriva en rapport som belyser forskning och utveckling i Göteborgsregionen. Rapporten ska presenteras till hösten och visar att Göteborgsregionens FoU-verksamhet år 2011 uppgick till över 25 miljarder kronor, vilket motsvarar drygt 20 procent av Sveriges samlade FoU-investeringar. Särskilt framskjuten är Göteborgsregionens roll inom fordonsindustri, kemi och läkemedel samt företagstjänster.

Konkurrenskraft: Plats 35 av 546

■ På BRG:s lokalmarknadsdag i september 2013 presenterades ”World Knowledge Competitiveness Index” (WKCI), som är en rankning över vilka regioner i världen som är mest konkurrenskraftiga. Av 546 regioner i studien, hamnade Göteborgsregionen på plats 35. Bland Göteborgsregionens styrkor märktes en hög andel anställda i kunskapsintensiva branscher, såsom fordonsindustrin. Sämre var de resultat som hörde ihop med arbetslöshet och utanförskap.