Göteborg föreslås få linbanor för miljoner

Linbanor kan bli en del av Göteborgs kollektivtrafik i framtiden, bland  annat för transporter över Göta älv. Det visar en studie som lagts för  fram för kommunens trafiknämnd, uppger lokala medier.

Att bygga en linbana från stadsdelen Haga till Hisingen beräknas kosta ungefär 300 miljoner kronor. Turtätheten kan bli hög, med flera gondoler per minut. Banan behöver gå på 45 meters höjd över älven, och blir ett tydligt inslag i stadsbilden.

Men innan ett eventuellt beslut krävs mera utredning.