Götatunneln kan inte öppna som planerat

Från invigningen av Götatunneln i juni 2006.
Foto: JAN WIRIDEN

Arbetet i Götatunneln skulle ha varit avslutat den 26 september då planen varit att det norra röret skulle öppna igen.

Men nu förlängs arbetet med förstärkningarna återigen.

Trafikverket har upptäckt brister i den senaste gjutningen.

– Det är tråkiga besked vi tvingas ge göteborgarna, men det viktigaste är att vi öppnar en trygg och säker tunnel, säger Markus Rangmar, delprojektledare, i ett pressmeddelande.

Den 26 september skulle det norra röret i Götatunneln i Göteborg öppna igen för trafik efter de förstärkningsarbeten som görs inför bygget av Västlänken. Arbetena inleddes i december 2020.

Trafikverket har upptäckt brister i den senaste gjutningen och nu måste den till stor delar göras om, uppger Trafik Göteborg i ett pressmeddelande.

Så tills arbetet är genomfört får trafiken fortsätta att rulla i båda riktningar i det södra tunnelröret.

”Måste åtgärdas innan tunneln öppnar”

– Det är tråkiga besked vi tvingas ge göteborgarna, men det viktigaste är att vi öppnar en trygg och säker tunnel. Vi har hela tiden följt arbetet och vår entreprenör har tidigare gjort flera gjutningar i förstärkningsarbetet utan anmärkningar, men det är alltså den senaste gjutningen som brister och då måste detta åtgärdas innan tunneln kan öppna, säger Markus Rangmar, delprojektledare för deletapp Kvarnberget, i ett pressmeddelande.

Någon beräknad tidpunkt för när arbetet kommer att vara avslutat finns ännu inte. Rivningen av betongen kommer att ta cirka tre veckor och sedan görs en bedömning.