Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Stor köttbluff avslöjad – tre ton korv återkallas

Livsmedelsverket kontrollerade det aktuella gårdsslakteriet i Västsverige. Foto: ANNA HÅLLAMS

Livsmedelsverket stänger ett gårdsslakteri i Västsverige på grund av livsmedelsfusk.

Slakteriet har sålt hästkött som inte varit kontrollerat. Det har ingått i korvar som gått ut till konsumenter i hela landet.

– Det har skett systematiskt och under en längre tid. Det är allvarligt, säger Karin Cerenius, chef för Livsmedelsverkets kontroll i Västra Götaland.

När Livsmedelsverket kontrollerade det aktuella gårdsslakteriet i Västsverige upptäcktes att slakteriet sålt fler hästkroppar än de som registrerats som inkomna till slakteriet.

– Att sälja okontrollerat kött är olagligt och klassas som livsmedelsfusk. Kött som inte kontrollerats kan vara smittat eller förorenat och sätter människors hälsa på spel. Vi har inget som tyder på att köttet i dessa fall varit smittat eller förorenat. Fusket har dock pågått under en längre tid och varit systematiskt. Därför återkallar vi omgående företagets tillstånd att bedriva sin verksamhet och att sälja kött, säger Karin Cerenius chef för Livsmedelsverkets kontroll i Västra Götaland.

Har förfalskat stämplar

Hon berättar att slakteriet har slaktat hästar som inte har besiktigats av myndighetens personal.

– När vi besiktigar kött så stämplar vi köttet. Det här företaget har tillverkat en egen, hemmagjord stämpel. Man har förfalskat stämplar, säger Karin Cervenius.

Hon förklarar att det kommer att göras en åtalsanmälan men att Livsmedelsverket inte är klara med anmälan ännu.

Köttet har sålts till Gustafskorv som använder hästkött i sina korvar som säljs i stora delar av landet. Men det aktuella köttet ska inte längre finnas i de korvar som nu kommer ut på marknaden.

– Det pågår ett återkallande av produkterna. De kommer inte att finnas till försäljning, säger Karin Cerenius och fortsätter:

– Att stänga slakteriet är en allvarlig åtgärd som är ganska så ovanlig. Fusket har skett medvetet och är inget misstag.

Gustafskorv: "Det är för jävligt"

Korvfabrikanten Gustafskorv AB i Dalarna som är känd för sina korvar med just hästkött är bedrövad över det som hänt.

– Det är för jävligt helt enkelt. Vad ska man säga. Det här är sånt som inte få hända. Det svärtar ner oss också helt klart. Och det värsta är att det inte skett av misstag. Jag har inte riktigt ord för detta, säger Lars Edvinsson, ägare till Gustafskorv.

Han berättar att företaget funnits och gjort korvar med hästkött i över hundra år.

– Det är bra att fusket kommer fram och att Livsmedelsverket följer upp och gör åtgärder. Jag har inte vetat något om det här förrän i går, och beslutet att stänga slakteriet fick jag skriftligt i dag tisdag, berättar Lars Edvinsson.

Tre ton korv återkallas

Han förklarar att företaget just nu håller på att gå ut till berörda återförsäljare och informera om de korvar som ska återkallas. 

– Det handlar om tre ton korv. Det kommer att drabba oss hårt, inte minst ekonomiskt. Jag kommer att begära ett stort skadestånd. Men vi får spotta i nävarna och försöka gå vidare efter det här, säger Lars Edvinsson.

För några år sedan riskerade det aktuella slakteriet slaktförbud efter att det visat sig att ägaren saknade kompetensbevis för att slakta djur på gården.

Trots att länsstyrelsen flera gånger begärde att få beviset skickades det inte in. När det gjordes en kontroll hos Jordbruksverket visade det sig att ägaren inte hade något kompetensbevis, berättade då Skaraborgs Läns Tidning. I samband med hotet om slaktförbud startade mannen den utbildning som krävdes för att få beviset, skrev då Skaraborgs Läns tidning.

GT har sökt slakteriets ägare.