Ganesh, 44, tog inte semester – utvisas

Ganesh Bista och hustrun Sangeeta, barnen Sangeet,9, och Samyog, 13, hoppas få stanna kvar i Sverige och fortsätta driva restaurangen i Vänersborg.
Foto: Privat
Foto: ANDERS WIKLUND/TT / TT NYHETSBYRÅN

Ganesh Bista 44, och hans familj ska utvisas efter fem år i Sverige – för att han inte tog ut semester hos sin förra arbetsgivare.

– Jag kände inte till reglerna och fick ingen information om det. Det här är mitt hem, jag vill inte förlora det jag har byggt upp här, säger Ganesh Bista som tillsammans med hustrun Sangeeta driver indisk restaurang i Vänersborg.

För fem år sedan kom Ganesh Bista till Sverige från Nepal. Han hade arbets- och uppehållstillstånd för två år och arbetade på en restaurang i Stockholm. 

Familjen kom efter till Sverige och när Ganesh Bista efter de två första åren ansökte om nya tillstånd sa Migrationsverket nej.

Beslutet att inte bevilja nytt uppehålls- och arbetstillstånd grundade sig på att han inte tagit ut semester under tiden på restaurangen i Stockholm, enligt advokaten Branislav Despotovic.

Ttela var först med att berätta om familjens situation.

”Fick aldrig information”

– Jag fick aldrig någon information om reglerna. Jag visste inte om detta. Jag fick bara höra av folk att ju mer du arbetar och betalar skatt, desto bättre är det för dig, säger Ganesh Bista.

Kravet för att arbetstillstånd ska beviljas är att anställningsvillkoren ska följa svenska kollektivavtal eller ” vad som är brukligt inom yrket eller branschen”, skriver Migrationsverket på sin hemsida. Lönen ska vara i nivå med avtalen och arbetsgivaren måste teckna försäkringar.

”Liknande förutsättningar”

– Det stämmer. Alla som arbetar i Sverige måste arbeta enligt liknande förutsättningar. Det kravet finns för att aktörerna på arbetsmarknaden ska kunna spela på liknande villkor. Annars blir det så att folk som kommer till Sverige får oskälig lön och kanske inte semester överhuvudtaget. Sedan är det en annan fråga om han känt till det som sökande eller inte, säger Mardin Baban, presskommunikatör vid Migrationsverket, som poängterar att han inte kan uttala sig i detta enskilda ärende.

Eftersom Ganesh Bista inte tog ut någon semester anses villkoren inte ha nått upp till gällande regler. 

”Vill inte förlora det här”

Sedan 2016 driver familjen restaurangen India Palace i Vänersborg, som hustrun Sangeeta är delägare i.

De är etablerade i staden och känner sig hemma här.

– Detta är mitt hem. Jag vill inte förlora det jag byggt upp här. Folk älskar vår mat. Jag har allt här. En liten lägenhet, en restaurang. Barnen går i skolan, säger Ganesh Bista.

Ganesh Bista berättar att de överklagade Migrationsverkets beslut men deras begäran fick avslag i förvaltningsrätten i maj i år.

Överklagat till sista instans

Nu har de genom sin advokat gått vidare och gjort en ny överklagan, till Migrationsöverdomstolen som är sista instans.

– Familjen har inte på något sätt haft avsikt att kringgå lagen. De har inte känt till reglerna, säger advokat Branislav Despotovic.

Han tycker att familjen drabbas oproportionerligt hårt för ett fel som arbetsgivaren begått. Han menar också att hänsyn bör tas till barnen som etablerat sig i Sverige.

”Finns goda grunder”

– Det skrivs i förvaltningsrättens dom att man gjort en samlad bedömning som gjort att uppehållstillstånd inte beviljats. Men det står inte varför de kommit fram till den slutsatsen, säger Branislav Despotovic.

För att Migrationsöverdomstolen ska pröva fallet krävs ett prövningstillstånd. Det kan beviljas om det finns ”synnerliga skäl” eller om det finns behov av prejudikat.

– Om jag jämför med andra fall som jag sökt prövningstillstånd för, så anser jag att detta bör prövas. Frågan är så pass viktig. Jag kommer åberopa både synnerliga skäl och att fallet kan bli intressant för svensk rättspraxis.