Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fritidsgårdar hotade – när Angered måste spara pengar

Två fritidsgårdar, två medborgarkontor i Angered hotas av nedläggning i Angered. Foto: ANDERS YLANDER / ANDERS YLANDER GT/EXPRESSEN

Två fritidsgårdar och två medborgarkontor i Angered hotas av nedläggning i Angered.

Det kan bli verklighet när stadsdelen, som går mot ett minusresultat i miljonklassen, kan tvingas till drastiska ekonomiska nedskärningar.

– Det är helt galet, helt orimligt, säger Yvonne Palm, V, vice andre ordförande i Stadsdelsnämnden Angered till GP. 

I dag ska stadsdelsnämnden i Angered fatta beslut om stora besparingar för att få sin budget i balans, eftersom som att man går mot ett minusresultat.

Men om förslaget om nedskärningarna blir verklighet får det konsekvenser. 

I förslaget som tjänstemännen tagit fram framgår det att medborgarkontoren i Hammarkullen och Angereds centrum läggs ner för att klara besparingskraven.

Medborgarkontorens funktion är bland annat att hjälpa folk att förstå myndighetshandlingar och att söka förskoleplats.

Men det är inte bara medborgarkontoren som kan drabbas.

Tjänstemännen föreslår också att fritidsgårdarna i Bergum, Gårdsten och Gårdstens mötesplats ska läggas ner. Något som skulle innebära att nio heltidstjänster försvinner.

Ännu fler heltidstjänster befinner sig också i riskzonen, eftersom att besparingskravet också innefattar att fyra fältassister sägs upp och att mötesplatsen Lövgärdet, som riktar sig mot personer med psykisk sjukdom läggs ned. 

Förslaget möter motstånd

Johan Fält, M, är ordförande i stadsdelsnämnden i Angered säger till GP att det är troligt att kraven behöver införas.

– Vi får ingen kompensation från kommunen centralt när kostnader för boende eller köpt vård sticker i väg. Så någon åtgärd måste vi göra för att få budgeten i balans, säger han till tidningen.

Men förslaget möter också kraftigt politiskt motstånd.

Yvonne Palm, V, är vice ordförande i stadsdelsnämnden i Angered. Palm berättar för GP att hon kommer ha ett förmöte innan nämndmötet med ledamöter från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Demokraterna för att diskutera hur de ska förhålla sig till förslaget.

Enligt Yvonne Palm så kommer förslaget inte att bli verklighet.

– Att plocka bort fritidsgårdar, medborgarkontor, en liten verksamhet som jobbar med psykiskt sjuka och våra fältare som vi är så stolta över. Det är helt galet, helt orimligt, säger hon till GP.

Beslutet kan tas nästa vecka

Enligt GP är det troligt att själva beslutet inte tas förrän om en vecka, då ett extramöte väntas äga rum. Detta görs bland annat med hänvisning till att alla inte hunnit sätta sig in i ärendet efter midsommarhelgen.

Bakgrunden till den allt svagare ekonomin i Angered är att konstanter för boendelösningar samt köpt vård inom individ och familjeomsorg ökat kraftigt.

Enligt prognosen skulle det innebära att man går minus med nio miljoner kronor under 2019.

När ett sådant negativt resultat framkommer i en rapport måste stadsdelsdirektören enligt stadens regelverk föreslå åtgärder inom 20 dagar.