Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Fredriks sons resurser dras in - lider av ADHD

Pappa Fredrik Kulin och mamma Phernilla Ejemalm har beslutat sig för att inte låta deras son Ellioth, 8, gå i skolan. Beslutet grundar sig på att de att Ellioth inte har tillräckligt med stöd från sina resurspersoner på Himlaskolan i Alafors.

Familjen Ejemalm-Kulin håller sin son Ellioth, 8, hemma från skolan.

Trots att han har en resursperson har han lyckats rymma från skolan flera gånger.

Ellioth har diagnoserna autism/adhd och familjen anser att han inte får de resurser han behöver i skolan.

– Jag tänker inte riskera hans liv för att de inte kan ta hand om honom, säger hans pappa Fredrik Kulin.

FAKTA

ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av bristande uppmärksamhet och hyper- eller hypoaktivitet. Det finns tre varianter av ADHD; en som innebär att man har koncentrationssvårigheter och tenderar att vara inobservant på sin omgivning, en som innebär att man är hyperaktiv och impulsiv och en som innebär att man har båda tidigare nämnda svårigheter.

AUTISM är en medfödd neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär en genomgripande störning i utvecklingen.

Problemen kan även visa sig i att man har svårt att ta in och tolka information. Begränsningar i de individuella förmågorna yttrar sig i olika beteenden som inte är lika vanliga hos personer utan autism. Diagnoskriterierna för autism utgörs av en specifik kombination av begränsningar i socialt och kommunikativt beteende samt tydligt repetitivt beteende.

RESURSPERSON är en person som ska finnas till hand för att ge stöd och uppmuntran till personer med olika funktionshinder.

Det är rektorn på skolan som avgör hur mycket hjälp en funktionshindrad ska ha. Om man inte är nöjd med rektorns beslut sker först en intern diskussion med berörda parter. Om inte parterna kan nå förlikning kan beslutet överklagas hos verksamhetschefen i kommunen och i sista hand skolinspektionen. Dock är det alltid rektorn som står för det slutgiltiga beslutet.

DET ÖPPNA BREVET

Jag skriver väldigt sällan om såhär personliga saker på facebook, men detta är för viktigt för att inte göra det.

Detta gäller min son, och nedanstående brev är skickat till beslutsfattare i ale kommun och skolinspektionen. Dela gärna för att få fler uppmärksamma på hur vardagen ser ut i denna skitskolan:

Mitt barn är snart 8 år och Heter och har diagnoserna ADHD/Autism, han går för tillfället i andra klass i Himlaskolan i Alafors.

För en tid sen började skolan gå sämre och sämre för varje vecka, och för ett par veckor sen började vi få svar på varför.

Det senaste läsåret har varit kantat av stora förändringar i klassen, med en dålig struktur och väldigt dålig organisering.

Ellioth har sedan förskole-tiden haft en egen resurs som har följt honom då han har ett stort behov av detta.

på senare tid har hans resursperson blivit ålagd att även hjälpa andra barn som behöver extra stöd.

Detta funkar dåligt för hela klassen, och det har gått så långt att vid flertalet tillfällen har de "jobbiga" barnen blivit inlåsta i ett rum, med varandra, och ibland ensamma.

Deras nya klassföreståndare klarar inte av klassen utan skriker och skäller på barnen, och har vid minst ett tillfälle slängt ur sig att

-" Ni är så jobbiga och jag blir så ledsen att jag måste gå ut och gå en stund". Och har således lämnat klassen med en ensam hjälplärare.

Ett stort problem till är att vår son lätt hamnar i konflikter och har på senaste tiden börjat rymma ifrån skolan. Vi bor drygt 2 km ifrån skolan, och vid flertalet gånger har han hunnit hela vägen hem innan någon från skolan hört av sig.

Det märks från skolans sida att de förväntar sig att vi är hemma då de vid ett flertal gånger först skickat någon efter honom när vi påtalat att vi inte är hemma.

För att ta sig hem behöver han dessutom ta sig över en TUNGT trafikerad väg!

Vi har haft möte med rektor, psykologer och resurser på skolan och påtalat problemen de har men ingenting verkar hända.

Senast idag rymde han hem och 15-20 minuter senare kommer personalen lunkandes efter. Så from idag har jag sagt upp sonens

framtida skolgång på denna skolan och vi är i full färd att hitta ett alternativ.

han sätter inte sin fot på den skolan nånsin, det är bara en tidsfråga innan något riktigt illa händer.

Jag har anmält ovanstående situation till Skolinspektionen, jag försöker få polisen att ta emot en polisanmälan för frihetsberövande, och har försökt att få Socialtjänsten att göra en oros-anmälan mot mitt eget barn då jag anser att situationen kräver detta.

I mina ögon borde inte ens skolan få hållas öppen tills dessa extrema problem är lösta.

Några av de berörda barnens föräldrar har vi varit i kontakt med, men jag ser det som er skyldighet att gå ut och

informera alla berörda om hur situationen ser ut, och vad ni planerar att göra för att förbättra den.

Slutligen vill jag fråga dig som högste ansvarig för skolan, eftersom er skola inte klarar att ta hand om mitt barn utan att utsätta han för livsfara, och vi blir tvungna att ta tjänstlediga för att ta hand om han tills dess att en ny skola kan ta emot han,

ersätter ni då oss för vår förlorade inkomst?

Emotser ett snabbt svar

Fredrik Kulin

Fallet Ellioth har blivit känt genom facebook där pappan skrivit ett öppet brev om sonens situation.

Ellioth har sedan förskolan haft en resursperson med uppgift att enbart vara ett stöd för honom.

När han började i andra klass i Himlaskolan i Alafors fick familjen signaler om att det fungerade dålig för Ellioth i skolan.

Skolan började ringa för att höra om det hänt något speciellt och om hans medicinering ändrats.

– Men det hade den inte. Varje gång vi behövt korrigera medicineringen så meddelar vi alltid skolan det, säger hans mamma Phernilla Ejemalm, 34.

Resursen har fått fler uppgifter

Familjen gick då igenom Ellioths vardag för att försöka komma underfund vad problemet var.

Det visade sig att den resursperson som hade varit tilldelad Ellioth fått många fler arbetsuppgifter. I stället för att bara ta hand om honom så var det plötsligt många barn som skulle ha stöd.

– Vid flera tillfällen har de ringt från skolan och bett oss att hämta honom för att pedagogerna har ansett att han varit för stökig. I själva verket har inte problemen legat hos Ellioth, utan hos pedagogerna som inte har gett honom rätt verktyg för att klara skoldagen, anser Phernilla.

"Låser in barnen i skolan"

Men det som fick familjen att reagera starkt var när en annan elev hade kommit hem till sina föräldrar och sagt: " Våran lärare är jättearg och de låser in barnen i skolan. Och det är jättebråkigt".

Det visade sig att just Ellioth blivit inlåst, men resurspersonen hävdade att denne varit i samma rum. Något som föräldrarna hävdar inte stämmer då Ellioth gett en detaljerad bild av hur och när detta inträffat.

En annan orsak till att föräldrarna valt att vara hemma med Ellioth från skolan är att han rymmer och ingen pedagog eller resursperson på skolan reagerar snabbt nog. På vägen hem tvingas Ellioth korsa tungt trafikerade vägar och i vanliga får han alltid hjälp för att komma till och från skolan.

Skrev ett öppet brev på Facebook

Senast i måndags rymde Ellioth och då ringde mamma Phernilla direkt till rektorn, som hävdade att resurspersonen hade Ellioth inom räckhåll. Dock dröjde det 20 minuter innan resurspersonen dök upp.

– Jag ringde upp rektorn igen och sa att vi kommer att hålla Ellioth hemma från skolan och försöka hitta en bättre skola till honom, säger Fredrik.

Efter detta gjordes en anmälan till Skolinspektionen, ett brev skrevs till Verksamhetschefen för skolan i Ale och även ett öppet brev på Facebook.

På Facebook har uppmärksamheten blivit stor och familjen har fått mycket stöd i kommentarerna.

Verksamhetschefen, Joakim Östling, vill inte med respekt för personal, föräldrar och främst barnet uttala sig om fallet. Men berättar att personalen och han ska ha ett möte med föräldrarna vecka 43.