Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Framtidens super-smarta tyger är här

Klänning av pappersmassa. Foto: Smart Textiles
Klänning av återvunna jeans. Foto: Smart Textiles
Susanne Nejderås, verksamhetschef, Smart Textiles. Foto: Ida Lindström
Klänning av energisparande tyg. Foto: Smart Textiles
Konstgjort blodkärl av textil. Foto: Henrik Bengtsson

Tyger som renar vatten och konstgjorda blodkärl av textil. Gardiner som ändrar färg och kläder gjorda av pappersmassa.

Framtidens textila material skapas i Borås.

– Möjligheterna är oändliga, säger Susanne Nejderås, verksamhetschef vid Smart Textiles, en organisation som samlar forskare och innovatörer för samarbete med industrin.

FAKTA

Smart Textiles

# En organisation inom högskolan i Borås.

# Syftet är att vara en motor för textila innovationer för industrin, inom områden som hälsa/medicin, hållbarhet och arkitektur.

# Startade 2006.

# Har sju personer fast knutna till organisationen, en kärna bestående av projektledare, produktutvecklare och forskare.

Exempel på smarta textiler

Textil som används för att armera betong

Textilen, som är en varptrikå, kan motverka sprickbildning i betongytan. Betongen kan göras tunnare och blir då också lättare. Eftersom textilen är mjuk och följsam kan man också skapa mer fantasifulla former.

En lysande klänning av energisparande tyg

Överdelen av klänningen är sydd av så kallad klimatstyrande väv. Den reflekterar 70 procent av det ljus som riktas mot den. I vanliga fall används materialet till att exempelvis reglera temperatur och ljus i växthus. Klänningen har designats av Karolina Nilsson, och tekniken är gjord av Li Guo från Smart Textiles.

Tyg som renar vatten

Genom att fästa fotokatalytiska partiklar på tyg som sänks ner i vatten, en bäck eller damm, startar kemiska reaktioner som bryter ner mikroorganismer som bakterier och amöbor när solens ljus träffar ytan på textilen.

En annan teknik är att fästa en speciell svamp vid tyget där den får växa. Flera svamparter har förmåga att ta upp tungmetaller som lösts i vatten. Projektet heter Waterweave.

Dräkten som förbättrar livskvaliteten för neurologiskt sjuka

Produkten som kallas Mollii består av en byxa och en tröja som med elektricitet behandlar patienter med spastiska problem. Det är sedan tidigare känt att elektrisk stimulering hjälper muskelaktiviteten och får musklerna att slappna av. Detta kräver ständiga sjukhusbesök, men den här dräkten har integrerad teknik utan sladdar och kan användas i hemmet.

Världsunik klänning av återvunna jeans.

2014 skapades världens första plagg av återvunnen bomull. Detta var ett genombrott som visade att man genom ny teknik kan skapa ett kretslopp av textila fibrer. Från jeans som rivits ner i små beståndsdelar på fibernivå kunde utvinnas en massa som det går att spinna nya fibrer av.

Borås har varit centrum för den svenska textilindustrin sedan mitten av 1800-talet när de första bomulls- och textilfabrikerna växte fram här.

– Den höga luftfuktigheten, med Viskan som flyter igenom staden, gjorde klimatet gynnsamt för att producera textila material. Här finns av tradition en hög kompetens. I dag är Borås ett textilt kluster med sin historia som bas. Vår tanke är att koppla ihop forskare och företagare, och initiera projekt som gör att vi driver textilbranschen vidare, säger Susanne Nejderås på Smart Textiles, en organisation och forskningsmiljö inom Högskolan i Borås.

Det kan handla om företag, entreprenörer, forskare och andra intressenter som tillsammans med industrin startar projekt och utvecklar nya material till kommersiella produkter. Idéerna kan komma från båda håll.

"Oändliga möjligheter"

Sedan starten 2006 har Smart Textiles bedrivit drygt 450 forsknings- och företagsprojekt, och deltar i flera internationella sammanhang, bland annat EU:s utvecklingsprogram för textila material, Euratex.

– Vi vill vara en internationellt ledande aktör inom textil förnyelse, säger Susanne Nejderås.

– Det finns fantastiska, ja, oändliga möjligheter. Det går att arbeta väldigt brett, och därför har vi valt att fokusera på tre områden. Hälsa/medicin, hållbar (miljövänlig) textil och arkitektur/interiör, fortsätter hon.

Organisationen arbetar nära ihop med sjukvården, där det då handlar om att lösa ett problem med en textil process. Det kan vara en kirurg, ortoped, sjuksköterska eller någon annan person som arbetar inom sjukvården som upptäckt problemet. Smart Textiles sätter då i gång samarbetet med forskare och produktutvecklare.

En produkt som man tagit fram med textilt material är konstgjorda blodkärl.

– Där har man med dagens produkt inte fått den effekt man egentligen vill ha. I stället har vi kunnat skapa blodkärl med en mer funktionell design, som är optimerade för att följa kroppens naturliga blodkärl, berättar Susanne Nejderås.

Återvunnen bomull

Hon berättar också om en stickad stent som används för att bygga upp blodkärl som spruckit vid kärlvidgning.

– I stället för att opereras bort när den inte längre behövs i kroppen kan vår stent enkelt repas upp som en strumpa. En liten stump som sticker ut ur kroppen kan dras ut som en lång tråd, och ingen operation behövs, säger Susanne Nejderås.

Inom området hållbar textil arbetar organisationen mycket med alternativ till bomull, en naturfiber som kräver mycket vatten vid tillverkningen. Susanne Nejderås berättar att det krävs 10 000 liter vatten för att ta fram ett kilo bomull.

– Det finns inga möjligheter att uppnå den produktion av naturfiber som kommer att behövas år 2050. Den tillgången på vatten finns inte. Två komponenter som är med och revolutionerar den här industrin är återvunnen textil och svensk skog, säger hon och fortsätter:

– 2014 tog vi fram världens första plagg av återvunnen bomull, en gul klänning. Ett genombrott som visar att man genom ny teknik kan skapa ett kretslopp av textila fibrer. Från ett par jeans, som rivs ner i små beståndsdelar på fibernivå, utvinns ny massa som man kan spinna ut nya fibrer av.

"Material som interagerar"

Nu arbetar Smart Textiles med nästa generation återvunna fibrer, och använder materialblandningar där återvunnen bomull blandas med svensk skogsmassa, cellulosa.

– Vi arbetar också med pappersmassaindustrin, med att ta fram plagg från papper. Eftersom efterfrågan på papper har minskat finns en överkapacitet och tanken är att vi ska kunna använda pappersmassan för att göra nya produkter.

När det gäller arkitektur- och interiörområdet tar Smart Textiles bland annat tagit fram idéer för nya byggnationer och samarbetar med sjukhusen för att utveckla sjukhusmiljön.

– Det kan vara textila material som interagerar med sin omgivning och ändrar färg, till exempel när någon passerar förbi. Vi tittar på hur gardiner ska kunna ändra mönster, säger Susanne Nejderås.