Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Förundersökning mot grävande toppolitiker

Toppolitikern i Vänersborg Bo Carlsson (C) grävde upp en fornlämning på sin tomt med grävmaskin.
Foto: CENTERPARTIET NORRA ÄLVSBORG
Toppolitikern i Vänersborg Bo Carlsson (C) grävde upp en fornlämning på sin tomt med grävmaskin.
Foto: PRIVAT
Toppolitikern i Vänersborg Bo Carlsson (C) grävde upp en fornlämning på sin tomt med grävmaskin.
Foto: PRIVAT

Det finns skäl att anta att det begicks ett brott då toppolitikern i Vänersborg, Bo Carlsson (C), med grävmaskin grävde upp en stor fornlämning på sina ägor.

Nu inleder polisen en förundersökning om brott mot kulturmiljölagen efter förstörelsen av boplatsen med anor till medeltiden. 

– Jag välkomnar utredningen, säger Bo Carlsson.

Det var i förrförra veckan som GT kunde avslöja att kommunstyrelsens andre vice ordförande, kommunalrådet och gruppledaren för Centerpartiet i Vänersborg, Bo Carlsson polisanmälts av länsstyrelsen i Västra Götaland.

Enligt länsstyrelsens handläggare hade fornlämningen fått "oåterkalleliga skador" då kommunalrådet med grävmaskin grävt sig in stora delar av det skyddade området.

– En storm i ett vattenglas, betecknade Bo Carlsson själv det hela.

Men nu inleder polisen en förundersökning om misstanke om brott. Det framgår av ett mejl till GT från utredningsledaren Benny Beutelrock vid polisens särskilda sektion mot kulturarvsbrott vid Nationella Operativa Avdelningen i Stockholm.

– Jag välkomnar utredningen, säger Bo Carlsson om förundersökningen.

Vad betyder det här för dig?

– Att det är bra att det utreds.


LÄS MER: Hög chef fick sparken – med miljonfallskärm 


Anor från medeltiden

Enligt länsstyrelsen är det 120 kvadratmeter av den skyddade fornlämningen med rester av hus, en källare och annan bebyggelse med anor från medeltiden som grävts upp. Och det ska ha skett trots att Bo Carlsson medgett att han känt till att där fanns en skyddad fornlämning. 

– Syftet har varit att underlätta lantbruket och plöja. Men det blir inte mer rätt för det, sa länsstyrelsens handläggare Niklas Ytterberg till GT.

Bo Carlsson själv, som förutom kommunalrådsposten och platsen som andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Vänersborg också är gruppledare för Centerpartiet har tidigare sagt att bara ville se vad som fanns där på platsen.

Bondesläkts ägo i generationer

– Vi skulle  känna om det var något i marken. Det ligger i anslutning till  jordbruksmark. Vi var inte djupt nere, vi kände bara med spetsen med  grävmaskinen om det fanns något. Det gjorde det inte.

Han hävdar att det rör sig om 70  kvadratmeter som grävts upp. Länsstyrelsens handläggare anger ett nästan  dubbelt så stort område. 

Bo Carlsson har också ifrågasatt om det som finns - eller fanns - på platsen verkligen var en fornlämning:

– Om du kallar detta fornlämning. Det är det ju inte. Fornlämningar ser man ju normalt spår efter. Det finns ett område där ute där man tydligt ser spår efter en gammal jordkällare. Men här syntes ingenting. 

En film som GT tagit del av och som ska visa området visar hur den  uppgrävda fornlämningen med anor från medeltiden nu ser ut som en mycket  illa plöjd åker.

Brottet kan ge fängelse

Marken som tvisten nu rör har varit i Bo Carlssons bondesläkt i generationer. Och i Länsstyrelsens anteckningar går att läsa att han ska ha medgett att han kände till att det i området funnits bland annat en äldre ryggåsstuga från 1700-talet. 

Brott mot kulturmiljölagen ska prioriteras hårdare av polis och åklagare efter beslut av regeringen. 

Ingvar Håkansson, Centerpartiets lokala ordförande i Vänersborg, säger att händelsen inte äventyrar Bo Carlssons position inom partiet.

– Han har inte grävt upp något kulturminne, han har rensat bort några buskar i sin åker. Att han skulle har rensat bort ett kulturminne är bara påhitt.

Hur ser du på att det inleds en förundersökning gentemot honom?

– Ja, det har ju gjorts en anmälan till polisen. Men jag tycker att det är skrämmande om polisen ska syssla med sånt här när det finns så mycket skjutningar och annat som de borde ägna sig åt i stället.

Brottet kan ge böter eller i grövre fall fängelse.FAKTA: Fornlämningar

För att en lämning ska vara automatiskt skyddad enligt kulturmiljölagen ska det röra sig om en lämning efter människors verksamhet under forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergiven. Lämningen behöver dessutom ha tillkommit före år 1850.

Men det finns också möjligheter för länsstyrelser att besluta om att fornlämningsförklara även yngre lämningar om det finns särskilda skäl med hänsyn till dess kulturhistoriska värde.

Den som förstör eller gör ingrepp mot en fornlämning utan tillstånd kan dömas för brott mot kulturmiljölagen till böter eller i särskilt allvarliga fall också till fängelse.