Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Förundersökning inleds om dubbla politikerarvoden

Kjell Johansson, S, Lilla Edet Foto: Lilla Edet kommun
31 gånger försökte toppolitikern Kjell Johansson (S) i Lilla Edets kommun få ut dubbla arvoden. Foto: GT
Carina Andersson, C, Lilla Edet Foto: Pressbild Centerpartiet

En förundersökning har inletts efter avslöjanden om omfattande dubbla utbetalningar av arvoden till toppolitiker i Lilla Edets kommun.

GT kunde tidigare i veckan avslöja att ordföranden i kultur- och fritidsnämndens ordförande Kjell Johansson, S, försökt få ut dubbla arvoden vid 31 tillfällen på mindre än ett år.

– Vi har tagit emot en anmälan och vi har inlett en förundersökning, säger Alexandra Larsson, förundersökningsledare vid polisens bedrägerisektion.

Det var i måndags som GT kunde avslöja hur en serie toppolitiker i Lilla Edets kommun försökt och även lyckats få ut dubbla arvoden för sina politiska uppdrag.

En av dem, ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Kjell Johansson, S, skyllde på arvodesregler han själv varit med och fattat beslut om då han fick förklara varför han vid 31 tillfällen begärt felaktiga, dubbla arvoden.

– Reglerna är så väldigt otydliga att det har blivit lite tokigt, sa Kjell Johansson.

 

Större brister än kommunen medgav

Delar av bristerna uppdagades vid en stickprovskontroll som kommunen låtit revisionsbyrån PWC göra under hösten.

GT:s egen djupare genomgång av alla toppolitiker som kvitterat ut fasta månadsarvoden för olika uppdrag visade att bristerna var betydligt större än vad kommunen medgett och revisionsrapporten kom fram till. 

Politiker hade inte bara fått felaktiga arvoden - de hade också i stor omfattning försökt få ut ännu fler dubbla arvoden som gång på gång nekats av lönekontoret.

För ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Kjell Johansson rörde det sig om 20 457 kronor i felaktigt begärda arvoden. Av dessa slank sju utbetalningar om totalt 4 390 kronor igenom administrationens kontroll och betalades ut till Kjell Johansson. 

Något som upptäcktes av kommunen först långt senare.

Felaktigheterna har polisanmälts som trolöshet mot huvudman. Och polisen har nu fattat beslut om att inleda en förundersökning. 

– Vi har tagit emot en anmälan och vi har inlett en förundersökning, säger Alexandra Larsson, förundersökningsledare vid polisens bedrägerisektion.

Ingen är delgiven misstanke om något brott. Utredningen är i sin linda och polisens första uppgift är att undersöka om något brott över huvudtaget begåtts i samband med arvodeshanteringen i Lilla Edets kommun.

LÄS MER: Toppolitikern Kjell begärde dubbla arvoden 31 gånger 

 

Kjell Johanssons, S, ansökningar om dubbla arvoden godkändes av vice ordföranden Carina Andersson, C. Foto: GT/Lilla Edets kommun/Centerpartiet

Anmälde efter avslöjanden

Bakom polisanmälan står representanter för Sverigedemokraterna i Lilla Edet, vilket TTELA var först att berätta tidigare i veckan.

– Av det som framkommit verkar det vara uppsåtligt. Men det ska varken kommunledning eller tjänstemän bedöma. Nu får polisen komma fram till om det som hänt är brottsligt eller inte, sa Frej Dristig, ordförande för Sverigedemokraterna i Lilla Edet till tidningen.

 

LÄS MER: Tips avslöjade politikers otillåtna arvoden i Lilla Edet 

 

I fallet med Kjell Johanssons 31 felaktiga arvoden är det i de allra flesta fallen vice ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden Carina Andersson, C, som godkänt, attesterat, hans begäran om arvoden. 

Och hon har själv fått felaktiga utbetalningar av dubbla arvoden om än i mindre omfattning än Kjell Johansson som i sin tur attesterat hennes arvodeshandlingar.

– Det är självklart beklagligt och jag tycker det är pinsamt att jag gjort det, sa Carina Andersson tidigare i veckan och kunde visa att hon själv hade rättat de fel som gjorts i efterhand.

Carina Andersson uppger att hon fått muntligt besked om natt hon var berättigad till de extra ersättningarna, vilket visat sig vara fel.

– Nu i efterhand var det väldigt olyckligt att jag inte läste reglementet själv, sa Carina Andersson.

GT har under fredagen på nytt sökt Kjell Johansson och Carina Andersson.