Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Forskare vill tillåta säljakt på Västkusten

Forskaren Sven-Gunnar Lunneryd vill att skyddsjakt på knubbsäl ska införas på Västkusten. Foto: STEFAN LINDBLOM/ HBG-BILD / KVP HELSINGBORGS BILD AB

För att skydda torsken vill regeringen tillåta licensjakt på säl i Östersjön.
Men nu hävdar forskaren Sven-Gunnar Lunneryd att behovet är ännu större i Skagerrak, eftersom torsken är än mer hotad där.

Något som regeringen än så länge ignorerat.

– Det är nästan patetiskt, säger Lunneryd till Bohusläningen. 

Regeringen är intresserad av att ge Naturvårdsverket rätt till att tillåta licensjakt på gråsäl i Östersjön.

Syftet är att man vill försöka rädda det hårt ansatta torskbeståndet.

Men Sven-Gunnar Lunneryd, forskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet, Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, har nekats tillstånd till att skjuta knubbsäl i Kosterfjorden i utbildningssyfte.

Anledningen är att både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen hänvisat till Naturvårdsverket beslut om att skyddsjakt inte är tillåtet i en nationalpark.

Det har fått Lunneryd att reagera kraftigt, eftersom han menar att torskbeståndet är mer hotat på Västkusten än i Östersjön.

– Det är nästan patetiskt att den enda arten som är skyddad i Kosterhavets nationalpark är knubbsälen, när det är den som är ett stort problem för torskbeståndet. Bedömningen är att knubbsälar äter 15 000 ton fisk här i Skagerrak och Kattegatt på ett år. År 2002 var samma bedömning 5 000 ton, säger han till Bohusläningen.

Vill att säljakt ska införas på Västkusten

Han menar att de senaste årens ökning av sälarnas konsumtion är ett allvarligt hot mot torsken och vill därför att licensjakt ska införas även längs den svenska Västkusten. Han anser att regeringen bör titta på hur man har tacklat frågan i Norge.

– I Norge har man bestämt att det inte får finnas mer än 10 000 sälar utmed hela den norska kusten. Det är ungefär så många knubbsälar som det finns mellan Strömstad och Marstrand.  I den norska nationalparken Hvaler har man ökat avskjutningen i syfte att skydda torsken. I vår nationalpark i Kosterfjorden är sälarna skyddade. Det är olika tänkande som jag tycker är märkligt, säger Lunneryd till Bohusläningen.

Landsbygdsministern Jennie Nilsson (S), säger till Bohusläningen att man från regeringen håll följer utvecklingen på Västkusten.

– För närvarande förebereder regeringen inga beslut om ändring av jakförordningen gällande knubbsälen. Men vi följer naturligtvis utvecklingen och de rapporter som myndigheter och forskningen redovisar, säger Nilsson till tidningen.