Företag måste betala för felparkerade elsparkcyklar

Elsparkcyklar som inte parkeras ordentligt kan innebära böter för företagen
Foto: WOLFRAM STEINBERG / DPA/IBL
Foto: PRESSBILD
Politikerna är trött på felparkerade elsparkcyklar i Göteborg.
Foto: STINA STJERNKVIST / TT NYHETSBYRÅN

Företagen bakom elsparkcyklarna kommer behöva betala en avgift för felparkerade fordon.
Beslutet togs i trafiknämnden ta under torsdagen. 

– Vi tycker att det varit alldeles för oreglerat hittills. Vi tror verkligen att det är viktigt att samarbeta med företagen, säger Karin Pleijel (MP), andre vice ordförande i trafiknämnden.

300 kronor i administrationsavgift för varje tillfälle en felparkerad elsparkcykel måste flyttas, det kan bli verklighet efter att trafiknämnden under torsdagen röstade igenom nya åtgärder för att få bort felparkerade elcyklar från Göteborgs gator. 

Förslaget som S, D, MP och V tagit fram innebär inte bara en avgift utan också att parkeringsvakter får flytta på elsparkcyklarna. 

– Företagen har sina patruller men vi ser att staden också behöver agera när det inte fungerar och framför allt när det riskerar göteborgarnas säkerhet i stadsmiljön, säger Karin Pleijel.

”Kan inte ha röra längre”

Målet är att företagen själva ska se till att det inte ligger elsparkcyklar på fel platser, men det här är ett sätt för staden att kunna göra det på egen hand om så behövs. 

– Företagen vill ju naturligtvis att vi ska få en positiv bild av dem så det finns ju ett incitament att reda i detta även från företagen.

Vad räknas som att riskerar säkerheten?

– När de ligger på trottoaren, cykelbanan eller vägen. Någonstans där det riskerar att falla någon. 

Hon fortsätter:
– Att samla upp cyklarna och göra det i räta rader, det ligger på företagen. Nu har vi fått igenom det här för vi kan inte ha en röra länge i Göteborg. 

Behövs inte fler parkeringsvakter 

Modellen som trafiknämnden väntas förespråka är ny för Göteborg men används redan i Malmö och Stockholm.

Karin Pleijel tror inte att det kommer behövas fler parkeringsvakter. 

– Nej, det är den bedömningen som trafikkontoret också gjort. När parkeringsvakterna är ute ser de sig om även efter den här sortens parkering.

Även om beslutet nu är taget kan det dröja till sista kvartalet innan det träder i kraft. 

– När det gäller avgifter är det fullmäktige som ska ta det. MP har drivit på frågan i två år, så det är klart att vi är otåliga i att detta inte går att lösa direkt. Men samtidigt finns det vissa möjligheter att göra som man flyttar vanliga cyklar i dag.

Eric André, Sverigechef för elsparkcykelföretaget Voi kommenterar beslutet i ett mejl: 

– Vi ställer oss mycket positiva till beslutet. Vi vill vara tydliga med att vi vill samma sak som alla Göteborgare, att det ska vara enkelt att ta sig fram i staden och att elsparkcyklarna inte ska stå i vägen.

Han fortsätter: 

– I februari lanserade vi tillsammans med våra branschkollegor en parkeringspatrull i Göteborg som arbetar heltid med att ställa upp och flytta på felparkerade elsparkcyklar. Ett initiativ som fungerar mycket bra hittills, och staden har efter dagens beslut uttryckt att de fortsatt kommer att stötta initiativet.