Föräldrarna får inte längre fota luciatåget

De flesta föräldrar är redan informerade om de nya reglerna och många tycker dessa är bra.
Foto: Patric Söderström

Nu får föräldrarna i Borås inte längre fotografera barnens lussetåg.

Detta efter att Borås stad har antagit en ny policy.

Anledningen är att man vill skydda barn som har skyddad identitet, skriver Borås Tidning.

Att föräldrar bruka fotografera sina barn under lussetåg och vid sommaravslutningar har varit mer regel än undantag. Men nu är det slut med det i Borås. Under hösten har kommunens nya policy skickats ut till förskolor i alla stadsdelar och alla områdeschefer har varit med och tagit fram dokumentet.

– Vi ser att material sprids mer okontrollerat i dag på sociala medier och vi kan inte längre garantera säkerheten för att barn som inte har tillåtelse att vara med på bilder inte blir exponerade, säger Malin Molid Svenningsson, områdeschef för förskolan inom stadsdel Öster, till Borås Tidning.

Större förståelse

När ett barn börjar i förskolan frågar man föräldrarna om barnen får vara med på bilder eller inte. Då vet personalen vilka som inte får fotograferas. Men i ett lussetåg där många barn går och många föräldrar fotograferar så riskerar de skyddade barnen att ändå exponeras.

De flesta föräldrar är redan informerade om de nya reglerna och många tycker dessa är bra.

– Jag tror att många har en större förståelse för det här med sociala medier, att där sprids en del bilder som inte är avsedda för allmänheten, säger Malin Molid Svenningsson, till Borås Tidning.

Fortsättningsvis blir det alltså till att bara fotografera sitt eget barn i lussedress eller vid skolavslutningen. För det är fortfarande tillåtet i skolans lokaler i Borås.