Politikers svar om folkomröstningen

Jonas Ransgård (M).
Foto: Anders Wejrot

Nu har över 45 000 göteborgare skrivit på GT:s kampanj för en folkomröstning om trängselskatten.

Men politikerna har chans att stoppa den - säger två tredjedelar i fullmäktige nej så blir det inget.

GT har ringt runt till kommunalråden för att höra hur de och deras partier ställer sig till en folkomröstning.

Mats Pilhem (V):

– Vi får väl se när det här underlaget behandlas av stadsledningskontoret och frågan kommer upp till fullmäktige hur den då ska hanteras. Vi har ju tidigare haft uppe frågan om en folkomröstning på initiativ utav ett fullmäktigeparti men då sagt nej till det eftersom man då måste ta ställning till hela västsvenska paketet. Vi har inte diskuterat detta i partiet nu, vi får se när det lämnas in hur underlaget ser ut och hur man ska hantera ett sådant förslag. Klart är ju ändå att om det blir en folkomröstning så måste den vara förpliktigande att man följer den också, några andra alternativ finns inte som jag ser det.


Martin Wannholt (M):

– Var partiet ställer sig, det vet jag inte, det får fullmäktigegruppen avgöra. Jag personligen tycker att man ska säga ja, eftersom man fått ihop namnen och att vi har en lag som gäller. Sen får jag respektera fullmäktigegruppens beslut som vi kommer att besluta den 28:e januari, kanske tidigare.David Lega
Foto: Foto: Lennart Rehnman

David Lega (KD):

– Vi kommer att ta upp och diskutera den i vår fullmäktigegrupp i januari. Jag känner så här att det är ju jättemånga namn som kommit in så jag vill inte bara säga ja eller nej i detta läge utan jag tycker att vi ska diskutera det här, och också diskutera vad det blir för konsekvenser av de olika alternativen. Men partiet står fortfarande bakom det västsvenska paketet som helhet men jag vill diskutera med de ledamöter vi har i gruppen, det är så många frågor kring detta: vad exakt ska man folkomrösta om i så fall, när ska man folkomrösta... Och jag vill ta det med gruppen innan jag är redo att säga någonting.


Theo Papaioannou (Vägvalet):

– Vi står givetvis bakom en folkomröstning och kommer att rösta för den. Helt klart. Nu är det ytterligare en chans för göteborgarna att kunna få sin röst hörd och därför kommer vi att stödja detta fullt ut. Och vi har inga aspekter på frågeställningar överhuvudtaget, vi tror att göteborgarna själva förstår att om trängselskatten tas bort, ja då faller ju också det västsvenska paketet som det ser ut i dag. Då är det ju ganska logiskt att man på något sätt får omprioritera det paketet och börja diskutera hur vi gör i stället, utan trängselskatt.


Jonas Ransgård (M):

– För en folkomröstning talar att det är väldigt många namn som har samlats in med detta önskemål.  Mot en folkomröstning talar att om inte tolkningen av resultatet är tydligt i förväg så riskerar man att få en stor misstroendedebatt även efteråt.


Johan Nyhus (S):

– Först och främst så kommer det ju att lämnas in till kommunen och därefter blir det ett ärende i kommunfullmäktige. Vårt parti har bestämt oss för att vi avvaktar till allt är färdigt och okej, sen kommer vi att ta ställning när vi får upp det som ett konkret ärende. Det finns ingen anledning att ta ställning redan nu.


Kia Andreasson (MP):

– Det går inte att ha en folkomröstning om trängselskatten. På grund av att det här paketet är uppbyggt på det här sättet så går det inte att bryta ut trängselskatten. För då får vi ju ta bort något annat, och det vill vi inte. Då skulle man i så fall rösta om hela paketet, men då har vi ju redan gjort en massa investeringar som har med paketet att göra och då är det för sent att rycka upp detta.


Mats Arnsmar (S):

– Vi har inte diskuterat det ännu. Och jag har ingen personlig åsikt, har inte funderat på det ännu. Det är helt nytt det här, en helt ny fråga och den ska ju beredas så det får vi ta ställning till senare.


Hampus Magnusson (M):

– Vi får ta ställning till den frågan och vi ska ha samtal om det framöver. Nu är de flesta på ledighet så det blir först efter helgerna. Vi få såklart ha en diskussion om detta och se vad den mynnar ut i. Men Moderaterna stöder ju det västsvenskan paketet, det är vad man kan säga i nuläget.


Ann Catrine Fogelgren (FP):

– Jag har bara kommentaren i dagsläget att naturligtvis är det här en fråga som vi kommer att diskutera i vår fullmäktigegrupp. Och jag vill inte föregå den diskussionen på något sätt. Så fort vi har kommit fram till någonting så kommer vi naturligtvis att meddela detta. Jag är säker på att var och en av oss funderar på detta hemma just nu och så får vi diskutera det senare helt enkelt.


Thomas Martinsson (MP):

– Vi avvaktar till efter att stadsledningskontoret går igenom namninsamlingen, det är bland annat stickprover som ska göras. Efter det kommer vi att ta ställning. Vi är ju väldigt tydligt för tränselskatterna som metod för att hantera miljö, trängsel och prioriteringar ekonomiskt, och där är vi fortfarande väldigt positiva. Min uppfattning är att det här med folkomröstning är en fråga som är väckt alldeles för sent, den var ju känd vid förra valet och både kommunen och staten och regionerna och kranskommunerna har tagit beslut om det här och dessutom ådragit sig kostnader, vi håller på med rätt många investeringar just nu som är en del av paketet.


Patrik Ehn, grupp­ledare Göteborgs kommunfullmäktige (SD):

– Vi Sverigedemokrater är för en folkomröstning om trängselskatten. Vi har ­motionerat i riksdagen om att ett införande av trängselskatt i Göteborg ska föregås av en beslutande folkomröstning.