Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Politikerna svarar på väljarnas dom

Resultatet av GT/Demoskops opinionsundersökning är en klockren signal till ­Göteborgs politiker:
Sex av tio göteborgare vill folkomrösta om trängselskatten.
Åtta av tio tycker att de fått för lite ­information.
Var tredje litar inte på sina politiker.
GT har ställt politikerna mot väggen och frågat vad de tycker om väljarnas dom.

Foto: Foto: Jan WiridenKia Andreasson, kommunalråd Miljöpartiet

Hur ställer du dig till att så många som sex av tio vill folkomrösta om trängselskatten?

"Svårt att värdera. Det är en liten undersökning och folk som svarar får inga rimliga alternativ att ta ställning till. Frågan handlar ju i realiteten om hela det västsvenska paketet alternativt en stor höjning av kommunalskatten. Skulle man ställa frågan om de tillfrågade vill ha ett klimatanpassat trafiksystem i Göteborg skulle säkert lika många svara ja. Västsvenska paketet är det mest klimatanpassade trafiksystem vi kan få i nuvarande politiska läge."

Är det ett underbetyg till politikerna att åtta av tio inte tycker de fått tillräckligt med information i frågan?

"Frågan diskuterades mycket inför valen 2006, 2010 och regionens omval 2011. Det fanns även ett parti 2010 och 2011 med bara den frågan på agendan. Vi gav omfattande information i valet och har haft en tydlig linje hela tiden."

Vad tror du det beror på att förtroendet för ­politikerna är så lågt?

"Det beror på hur frågan ställdes i denna undersökning. Siffrorna är jämförbara med andra undersökningar av politikerförtroende. Generellt har förtroendet för politiker ökat på senare år. Det är möjligt att förtroendet ökar när informationen om hela västsvenska paketet fångas upp av medierna."

Foto: Foto: Sven LindwallMats Pilhem, kommunalråd, Vänsterpartiet

Hur ställer du dig till att så många som sex av tio vill ­folkomrösta om trängselskatten?

"Det är bra att många vill engagera sig i våra viktiga framtidsfrågor. Jag tycker dock att det är svårt att enbart folkomrösta om finansieringen, trängselskatten. Visionen om hur vi ska klara våra resor i framtiden, i ett växande Göteborg, måste också ha ett svar. Utbyggd kollektivtrafik med järnvägssatsningar, nya älvförbindelser och allt annat som ingår i paketet är nödvändiga för Göteborgs framtid. Vi måste ta ett politiskt ansvar för helheten. Vi folkomröstar inte om vilken kommunalskatt vi ska betala, utan partierna går till val på vad man vill genomföra."

Är det ett underbetyg till politikerna att åtta av tio inte tycker de fått tillräckligt med information i frågan?

"Många väljare var intresserade av frågan och sökte information. En del väljare gjorde valet att rösta på de partier som var mot västsvenska paketet, andra röstade för de partier som ställt sig bakom uppgörelsen. En stor majoritet valde att rösta på något av de partier som ställt sig bakom uppgörelsen."

Vad tror du det beror på att förtroendet för ­politikerna är så lågt?

"Vi behöver alltid fundera över hur vi ska få ett bättre samtal med göteborgarna så att våra politiska beslut får så stor förståelse som möjligt. De som är missnöjda med sina politiker har möjlighet att välja andra, att själva engagera sig i ett parti, eller bilda ett nytt parti som bättre tar tillvara deras intressen. Det är det som är det fina med en demokrati."

Foto: Foto: Lisa BjörkHelen Odenjung, kommunalråd, Folkpartiet

Hur ställer du dig till att så många som sex av tio vill ­folkomrösta om trängselskatten?

"Det är inte så överraskande. Frågan engagerar väljarna och den har en stor påverkan på Göteborgs framtid. Trängselskatten är en del i Västsvenska paketet där en stor satsning på kollektivtrafiken, ny Göta Älvbro, ny Marieholmstunnel och Västlänk också ingår. Vi politiker har ansvar att se till helheten och då får man väga olika former av ­finansieringsalternativ mot det som vi alla vill ha vägar och transporter som lättare tar oss dit vi vill."

Är det ett underbetyg till politikerna att åtta av tio inte tycker de fått tillräckligt med information i frågan?

"Ansvaret för att ett budskap går fram ligger alltid tyngst på budbäraren, inte på den som ska ta emot budskapet. Så ja, det här har kunnat göras bättre."

Vad tror du det beror på att förtroendet för ­politikerna är så lågt?

"Det hänger sannolikt ihop med att människor inte upplever sig delaktiga."

 

Foto: Foto: Jan WiridenRoland Rydin, Moderaternas talesperson i trafikfrågor

Hur ställer du dig till att så många som sex av tio vill ­folkomrösta om trängselskatten?

"Vi följer utvecklingen av GT:s namninsamling. Samtidigt handlar det fortsatt om ett infrastrukturpaket, där trängselskatten är en del av finansieringen."

Är det ett underbetyg till politikerna att åtta av tio inte tycker de fått tillräckligt med information i frågan?

"Det är inte bra om medborgarna inte känner sig tillräckligt informerade och det får vi ta till oss."

Vad tror du det beror på att förtroendet för ­politikerna är så lågt?

"Det varierar nog beroende på vem man frågar."

 

Foto: Foto: Lennart RehnmanTheo Papaoiannou, partiledare, Vägvalet

Hur ställer du dig till att så många som sex av tio vill ­folkomrösta om trängselskatten?

"Jag tycker det är bra att det klart och tydligt framkommer att en majoritet av göteborgarna anser att man ska folkomrösta om trängselskatten. Vägvalet har hela tiden drivit att en folkomröstning ska hållas i frågan och ser resultatet inte som en överraskning."

Är det ett underbetyg till politikerna att åtta av tio inte tycker de fått tillräckligt med information i frågan?

"Ja. Det är en kraftig signal till de övriga partierna att deras verklighetsuppfattning är felaktig då de hela tiden hävdar att väljarna sagt sitt i valet 2010. De rödgröna hävdar ju bestämt att alla som sagt nej till trängselskatten har röstat på Vägvalet."

Vad tror du det beror på att förtroendet för ­politikerna är så lågt?

"Helt enkelt att man kört över folket i en fråga som berör många orättvist och att man tar ett beslut utan förankring hos dem som det drabbar."

 

Foto: Foto: Sven LindwallPatrik Ehn, gruppledare, Sverigedemokraterna

Hur ställer du dig till att så många som sex av tio vill ­folkomrösta om trängselskatten?

"Det är inte konstigt att folket vill säga sin mening. Göteborgarna vill folkomrösta och det visar att demokratin är fast förankrad hos befolkningen."

Är det ett underbetyg till politikerna att åtta av tio inte tycker de fått tillräckligt med information i frågan?

"Ja det är ett dåligt betyg. Det har att göra med att alliansen och de rödgröna varit överens och därför inte velat tala om trängselskatten offentligt. Endast Sverigedemokraterna röstade emot trängselskatten i kommunfullmäktige. Sedan riksdagsinträdet har vi även drivit frågan där."

Vad tror du det beror på att förtroendet för ­politikerna är så lågt?

"Den så kallade Göteborgsandan har en baksida med en utbredd korruptionskultur och uppgörelser i slutna rum mellan de två politiska blocken. Det gillar inte göteborgarna."

 

Foto: Foto: Anders WejrotDavid Lega, kommunalråd, Kristdemokraterna

Hur ställer du dig till att så många som sex av tio vill ­folkomrösta om trängselskatten?

"Trängselskatten kan inte lyftas ut från det västsvenska paketet som en enskild fråga. Om vi ska ha en folkomröstning måste den handla om hela paketet."

Är det ett underbetyg till politikerna att åtta av tio inte tycker de fått tillräckligt med information i frågan?

"Det har gått ut mycket information, men man kan alltid informera mer. Det är däremot viktigt att alla, staden, politiken och medierna ger hela bilden."

Vad tror du det beror på att förtroendet för ­politikerna är så lågt?

"Göteborg har sargats av mutskandaler och korruption de senaste åren. Förtroende byggs långsiktigt."

 

Foto: Foto: Jan WiridenAnneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande, Socialdemokraterna

Hur ställer du dig till att så många som sex av tio vill ­folkomrösta om trängselskatten?

'' Att vilja folkomrösta är naturligt när det tas politiska beslut som påverkar ens vardag. Problemet med folkomröstning om trängselskatten är att en omröstning inte är relevant då skatten aldrig kan lyftas ur sitt sammanhang. Vi kan inte rösta om bara trängselskatten, då kan vi lika gärna rösta om alla delar av paketet (Marieholmstunnel, ny Göta älvbro mm) och då faller paketet. Faller paketet så tar det med sig stora delar av Göteborgs utveckling i fallet. Det handlar om trafikmiljön, om hållbara transporter och människors möjlighet till försörjning."

Är det ett underbetyg till politikerna att åtta av tio inte tycker de fått tillräckligt med information i frågan?

"Vi ger grundläggande fakta och våra politiska visioner inför ett val och vi vet inte vilken typ av information det är som dessa anser sig sakna, men om man har ett specialintresse av något område, till exempel trafikfrågor, så får man läsa på lite själv. Vi ger grundläggande fakta och våra politiska visioner inför ett val."

Vad tror du det beror på att förtroendet för ­politikerna är så lågt?

"Förtroendet i den här frågan är den samma som det brukar vara i den här typen av mätningar. Nivån på förtroendet speglar nog hur man uppfattar samhället i stort, som tex den höga arbetslösheten som man nog önskar ett större politiskt ansvarstagande för."