Politikerna bluffade om trängselskatterna

Informationen som väljarna fick – och vad som faktiskt gäller nu.
Finansminister Anders Borg (M) föredrog den ändrade propositionen.
Foto: Sara Strandlund
Anna Johansson (S) anser att göteborgarna fick tillräckligt med information.
Foto: Jan Wiriden

GÖTEBORG. De etablerade politiska partierna i Göteborg bluffar när de påstår att deras väljare fått all nödvändig information om trängselskatten i god tid före valet 2010.

GT kan i dag avslöja att trängselskatten styrs av ett ­ändringsförslag som riksdagen antog i juni - först åtta månader senare.

Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet i Göteborg har en gemensam ståndpunkt när det gäller kraven på folkomröstning om trängselskatten:

De menar att en sådan är ­onödig eftersom väljarna fick information om både planerna och partiernas inställning innan de gick till valurnorna i september 2010.

Beslutet revs upp

Det är att glida på sanningen.

Sant är att riksdagen sa ja till skatteutskottets förslag om trängselskatt i Göteborg, både taxa och placeringar av betalstationer, i ett beslut den 26 maj 2010.

Men det beslutet revs upp.

Regeringen kom med ett nytt förslag som innebar ny högre taxa och flyttade betalstationer. Det antogs i riksdagen den 15 juni 2011.

Priserna ändrades efter val

Det är det förslaget som gäller.

Ändringarna handlade både om var betalstationerna skulle hamna och vad det ska kosta.

I det ursprungliga förslaget som heter "Betänkande 2009/10: SkU39 Införande av trängselskatt i Göteborg" står bland annat:

Att trängselskatt ska införas i centrala Göteborg.

Att ingen betalstation placeras efter E6 norr om Tingstadsmotet.

Att den nordligaste betal­stationen hamnar på Tuvevägen.

Att avgiften för bilisterna blir lägst åtta kronor och högst 13 kronor.

Det var detta väljarna var informerade om i september 2010.

Men under planeringen av trängselskatten lanserade idén om en så kallad flerpassageregel.

Ville ha flerpassageregel

Det vill säga att de som passerar flera betalstationer inom 60 minuter behöver bara betala för en passage.

Västsvenska industri- och handelskammaren var en tung påtryckare här, man menade att om företagen i Göteborgsområdet skulle acceptera trängselskatten måste flerpassageregeln införas.

Men den fortsatta utredningen visade att om man införde ­flerpassageregeln skulle hela den ekonomiska kalkylen braka samman.

Trängselskatterna skulle inte dra in så mycket som man räknat med.

Alltså ändrades både kartan och taxan.

Bäckebol, Tagene och Örgryte fick nu nya betalstationer.

Taxan höjdes till lägst nio kronor och högst 22 kronor, detta skulle börja gälla från 1 januari 2015.

Regeringens tjänstemän skrev ihop propositionen 2010/11:133 och den föredrogs av finansminister Anders Borg själv på ett regeringssammanträde 28 april 2011.

Den 5 juni antogs den av riksdagen med rösterna 287 ja och 20 nej.

Det var då de gällande reglerna för trängselskatten i Göteborg beslutades.

En av de politiker som anser att väljarna gavs chansen att säga sitt om trängselskatten är kommunalrådet Anna Johansson som också är ordförande för Göteborgs socialdemokrater.

Står fast vid uttalandet

På twitter skrev hon nyligen:

"I en representativ demokrati beslutar folkvalda och ansvar utkrävs vid val. 2010 innan beslut hölls val."

GT: Anser du fortfarande att dina väljare fick  ­ tillräcklig information om trängselskatten och ditt partis åsikt i valrörelsen trots att beslutet från 2010 revs upp och  ­ ändrades?

Anna Johansson:

- Ja.