Frida Boisen om trängselskatten: Nu ska vi säga vårt

Foto: Per Wissing

Hundratals läsare har frågat oss: När kommer GT att starta en kampanj för att vi, göteborgarna, ska få folkomrösta om vi ska införa trängselskatt i Göteborg, eller ej?

Här laddar du med rösttalongen från GT

Svaret är enkelt. GT:s kampanj för att göteborgarna själva ska få rösta om trängselskatten startar här och nu. I dag. Sedan 1 januari i fjol har Sverige nämligen en ny förstärkt lagtext som stöder och stärker lokalbefolkningens rätt att få folkomrösta om frågor som folket brinner extra mycket för, som folket vill rösta om. Tro mig. Trängselskatten är en sådan fråga.

Sällan har GT fått en så stark respons för ett ämne vi skrivit om. Sedan vi startade vår artikelserie om trängselskatten i mitten av juni i år, har redaktionen tagit emot hundratals mejl och samtal från er läsare. De flesta av er är för att tala klarspråk: förbannade.

Många av er känner er överkörda. Ignorerade av era politiker. Och genuint oroliga för hur ni ska kunna få ert dagliga liv med dagishämtningar, arbete, fotbollsträningar, att gå runt. Med de nya avgifterna, som drabbar flera av er med skatteökningar på flera tusentals, eller för vissa familjer, upp till tiotusentals kronor per år. Något som förstås slår hårt mot barnfamiljer.

- När 16 000 försvinner till trängselskatten kommer det inte att finnas pengar kvar för semestern nästa år, som en förtvivlad pappa sa till mig i telefon för några dagar sedan.

Några få av er, har tyckt att trängselskatten är bra. Men många av er känner er extra ignorerade, eftersom ni redan vädjat en gång till våra folkvalda politiker, att ompröva frågan. Göteborgs kommunfullmäktige, med Anneli Hulthén (S) och co i spetsen avslog nämligen redan våren 2011 en annan namninsamling som krävde samma sak: att göteborgarnas röst skulle ha betydelse i frågan om trängsel­skatten.

Jag kan på ett sätt förstå att våra svenska folkvalda församlingar drar sig för att låta folket vara med och bestämma. Det tar tid, det kostar pengar, det blir svårt att styra utfallet - som politiker delar du plötsligt med dig av makten till resten av befolkningen.

Men. Om du som ledamot i kommunfullmäktige vägrar dina medborgare rätten att aktivt få ge sin syn och sin röst på en brännande politisk fråga. Då är jag rädd att du är fel ute som politiker. Då verkar du ha glömt på vems uppdrag du är vald.

Göteborg kommun borde ta folkinitiativet på allvar. Demokratifrågan är det viktigaste vi har. Det är mycket allvarligt att det i dag inte går att hitta någon information alls om hur man startar ett folkinitiativ på Göteborgs kommuns hemsida. Något vi påpekat för kommunens jurister.

Så varför envisas vi på GT med att kampanja för ett folkinitiativ om trängselskatten i Göteborg? Enkelt. Två anledningar:

1. Vi på GT värnar demokratin.

Vi tar inte ställning för eller emot trängselskatten i sig. Däremot brinner vi FÖR den lokala demokratiprocessen, att göteborgarna själva ska få bestämma om trängselskattens vara eller inte vara.

2.  Lagen om folkinitiativ stärktes den 1 januari 2011 - dags att låta den få prövas på riktigt.

Lagen är omskriven och förstärkt. Enligt den nya lagen krävs 10 procent av de röstberättigade i Göteborgs kommuns namnunderskrifter, det vill säga 40 854 röster vid senaste valet i kommunen, för att kommunfullmäktige ska ta ställning till frågan. Sedan måste två tredjedelar av fullmäktige aktivt rösta emot folkets förslag om folkomröstning för att den inte skulle bli av. Men lagen är tydlig: politikerna ska inte vifta bort ett folkinitiativ utan en MYCKET bra anledning.

"All makt utgår från folket". Det är den första meningen, och den viktigaste meningen, i Svea rikes lag. GT vill uppmuntra alla er läsare som vill få till en folkomröstning att fylla i talongen som finns på nästa uppslag. Märk kuvertet "Folkomrösta" och skicka in den till GT, Box 417, 401 26 GÖTEBORG, eller kom in och lämna den på GT, Kungstorget 2.

40 854 underskrifter behövdes vid fjolårets omval i Göteborgs kommun för att nå 10 procent av de röst­berättigade, men vi siktar på 45 000 underskrifter under sex månader, med start i dag.

Det är allt som behövs för att stadens politiker måste lyssna på deras väljares vilja. Och ta ställning för eller i exceptionella fall, mot, en folkomröstning.

Folkinitiativet för en folkomröstning om trängselskattens vara eller inte vara kommer att pågå i sex månader, med start i dag, precis som det står i lagboken.

Varje dag från och med nu kommer du på GT.se och i tidningen kunna följa hur många av er som skrivit på folkinitiativet.

Det här är första gången i Göteborg, och kanske i Sverige, sedan den nya omskriva lagen, som någon provar den i verkligheten.

Så.

Vad väntar vi på?

Skriv på du med, i dag. För göteborgarnas rätt att göra sin röst hörd om trängselskatten.

Din röst gör skillnad. Folkinitiativet om trängsel­skatten börjar: NU. Tyck till!


Och du, skicka även in din åsikt om trängselskatten och GT:s kampanj till vagtullar@gt.se

Här laddar du med rösttalongen från GT

FAKTA

Skicka in din åsikt om trängselskatten och GT:s kampanj till ­vagtullar@gt.se