Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Frågor och svar om trängselskatten

Foto: Jan Wiriden

HUR LÄNGE GÄLLER DEN NUVARANDE ÖVERRENSKOMMELSEN?
1 januari 2013 införs trängselskattesystemet i Göteborgs kommun. Den nuvarande överenskommelsen för trängselskatt gäller i 25 år, mellan 2013-2037. De politiker som väljs vid valen 2034 får besluta om trängselskatten skall permanentas. Men innan dess lyfts inte frågan om inget tvingar politikerna - som en folkomröstning.
är detta ett krav på Göteborg
från rikspolitikerna?
Enligt finansdepartementets svar till GT kan systemet med trängselskatt i Göteborgs rivas upp och/eller förändras om nya krav eller förutsättningar presenteras till Sveriges riksdag. Därmed finns i dag ingen ambition från det politiska riksplanet att tvinga Göteborg att ha trängselskatt.

 

BLIR DET INTE FöR DYRT ATT RIVA UPP DET SOM REDAN BYGGTS?
Nej. Drift- och underhållskostnaden för trängselskatten beräknas på förhand till 320 miljoner kronor, vilket blir 8 miljarder kronor under 25 år. Kostnaden av betalstationernas bygge kostar en tiondel av det - 800 miljoner kronor. Men framför allt handlar det om att ge makten till folket - som visar stort missnöje med hur de partier de röstat på hanterar den enskilda frågan.

 

ÄR DET INTE BRA MED VäSTLäNKEN OCH ANDRA PROJEKT SOM VÄGTULLARNA SKA FINANSIERA?
Mycket möjligt. Men låt då Göteborgs kommuninvånare vara de som avgör den frågan - eftersom den påverkar oss, dem, er, kommunens invånare (och kranskommunernas) på ett betydande sätt, både ekonomiskt, men även sett till rörelsefrihet och eventuell orättvisa i gränsdragningar och andra bieffekter av trängselskattens införande.

 

ÄR INTE VÄGTULLAR BRA FÖR MILJÖN?
Naturligtvis kan de vara det i teorin - men enligt planen från Trafikverket och Göteborgs kommun för trängselskatten i Göteborg räknar parterna inte med att bilismen ska minska särskilt kraftigt. Tvärtom är målet att finansiera stora infrastrukturprojekt i staden med hjälp av de skatter som man får in - genom den existerande bilismen.

 

VARFÖR STARTAR GT EN NAMNINSAMLING FÖR FOLKOMRöSTNING?
GT anser att responsen från er läsare i brev, mejl, omröstningar och telefonsamtal kan sammanfattas med att det finns ett massivt motstånd mot trängselskattens införande i Göteborg. GT tar inte ställning i sakfrågan tar läsarnas krav om en folkomröstning i frågan på allvar. Men som enskild medborgare kan det vara tufft att få till ett initiativ stort nog för att nå andra med samma åsikt - därför hjälper vi er. Vi anser att makten i den här nyckelfrågan ska ligga hos medborgarna själva och eftersom förändringen av kommunallagen förenklat för medborgarna att få till en folkomröstning är det dags att utnyttja lagrummet.

 

HUR GÖR MAN FÖR ATT SKRIVA PÅ - OCH VEM KAN DELTA?
Använd GT:s talong här intill. Den publiceras i dag och kommer att publiceras vid ett flertal tillfällen under hösten och vintern. Ni kan även kopiera talongen och sprida den bland vänner och grannar, men notera att det måste vara originalet med namnundeteckningar som skickas in till oss. Enbart underskrifter från de röstberättigade invånarna i Göteborgs kommun räknas som giltiga för att få till en folkomröstning - hur orättvist det än må kännas för er som bor nära Göteborg och påverkas av trängselskatterna.

Här laddar du med rösttalongen från GT

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!