Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Expert dömer ut skatteuträkning

BRISTER I BERÄKNINGEN. De uträkningar som gjorts kring trängselskatten är enligt Michael Patriksson, matematikprofessor på Chalmers, så enkla att de inte går att lita på.
Foto: Peter Lloyd

GÖTEBORG. 14 miljarder - den magiska siffran ska trängselskatten dra in till det västsvenska paketet de kommande 25 åren.

Uträkningarna bakom siffrorna har också styrt var betalstationerna placerats och hur mycket varje genomfart kostar.

Men beräkningarna kan vara felaktiga.

- Analysinstrumenten som använts är helt enkelt inte bra nog, säger matematikprofessorn Michael Patriksson på Chalmers.

För att Göteborg ska ha råd med det västsvenska paketet, som bland annat innefattar Västlänken, behöver trängselskatten dra in 14 miljarder kronor. Det ska ta 25 år att få ihop pengarna.

Men enligt Michael Patriksson, professor i tillämpad matematik på Chalmers, är metodiken som använts i uträkningarna så enkel att resultatet inte går att lita på.

- Det som kan hända om man har räknat ut tullstorleken fel - och vad som vore "rätt" är heller inte trivialt att reda ut - är att det tar längre eller kortare tid att få in pengarna än vad som är planerat, säger han.

Omodern metod

Metoden som använts kallas i branschen för "nätutläggning" och är en gammal metod, känd sedan 70-talet.

- Något som är välkänt för den metoden är att den inte kan räkna ut det resulterande flödet i trafiknätverket precist. Det är också erfarenheter som gjorts i andra städer, speciellt känner jag till arbeten från Chicago och deras stadsnätverk där man har jämfört denna metod med mer moderna dito, med slående resultat, säger Michael Patriksson.

Enligt honom innebär uträkningarna också konsekvenser för tullstationernas placering, något som fått stor kritik och ifrågasatts av många.

"Kan få stora fel"

- Man kan med den här metoden få så stora fel på resultaten att det ena alternativet av misstag kan förefalla vara bättre än det andra alternativet. Det finns mer moderna metodiker som kan utföra det sistnämnda arbetet mycket bättre, säger Michael Patriksson.

Ska man summera det hela är uträkningarna som gjorts högst oklara, eftersom även de data som nätutläggningen baseras på inte heller är särskilt precisa, enligt Michael Patriksson som själv är neutral i frågan om trängselskatt.

- Vad man faktiskt får för svar och hur mycket det är värt är svårt att säga. Eftersom vi talar om matematiska modeller som egentligen beskriver psykologiska faktorer såväl som ekonomiska tror jag inte att det går att göra en sådan här beräkning exakt i vilket fall som helst.

Så har uträkningarna gjorts

Enligt Michael Patriksson, matematikprofessor på Chalmers, har uträkningarna om att trängselskatten ska ge 14 miljarder kronor på 25 år tagits fram med hjälp av en metod som kallas nätutläggning, eller traffic assignment.

"Metoden ska förutspå hur resenärer tar sig från punkt A till punkt B. Resenärerna har delats in i två typer, betalande och ej betalande."

"För att få reda på hur många som troligen vill betala räknas det ut tidsvärdesmått baserat på en resenärs avstånd från start till mål och en "avståndskostnad" för alla möjliga start- och slutpunkter för bilfärder kring Göteborg".

"Dessa används för att vikta den relativa betydelsen av restid respektive tullavgift och med dessa data använder man en metod för 'traffic assignment' som 'lägger ut' flöden på rutter genom nätverket."