De duckar för frågan

Johan Nyhus (S), Anneli Hulthén (S) och Jonas Ransgård (M).

GÖTEBORG. Kommer politikerna att acceptera en folk­omröstning - eller stoppa den?

Än så länge vägrar partierna ge klara svar, förutom Miljöpartiet som säger nej.

Men det finns också skilda åsikter inom partierna - ett av toppnamnen i Moderaterna säger nu klart ja.

- Jag hoppas att vår grupp stöder en folkomröstning, säger Martin Wannholt (M).

GT:s kampanj för en folk­omröstning om trängsel- skatten har nu kommit upp i 45 000 godkända namn­underskrifter.

Om det blir en folkomröstning eller inte ska bestämmas genom en omröstning i kommunfullmäktige - säger två tredjedelar nej så blir det inget.

- Min personliga åsikt är att lagar ska följas, nu har mer än tio procent av göteborgarna begärt folkomröstning och bör naturligtvis få det, säger ­Martin Wannholt (M).

Men han kommer att rätta sig efter vad partiet bestämmer - och några klara svar i den ­frågan finns ännu inte.

"Väldigt många namn"

- När ett folkinitiativ som uppfyller kraven är inlämnat till kommunen så ska vi diskutera i fullmäktigegruppen hur vi ska göra med det, säger Jonas Ransgård (M).

Vad är det som talar för en folkomröstning, och vad talar emot?

- För en folkomröstning talar att det är väldigt många namn som har samlats in med detta önskemål. Mot en folk­omröstning talar att om inte tolkningen av resultatet är ­tydligt i förväg så riskerar man att få en stor miss­troendedebatt även efteråt, säger Jonas Ransgård.

"För sent"

Miljöpartiets Kia Andreasson har ett tydligare svar kring en folkomröstning: nej.

- Det går inte. På grund av att det här paketet är uppbyggt på det här sättet så går det inte att bryta ut trängselskatten. För då får vi ju ta bort något annat, och det vill vi inte. Då skulle man i så fall rösta om hela paketet, men då har vi redan gjort en massa investeringar som har med paketet att göra och då är det för sent att rycka upp detta, säger hon.

Finansiering saknas

Utan trängselskatten skulle det saknas ­finansiering till det hela det Västsvenska paketet - som man enligt Kia Andreasson inte kan ta bort någon del ur.

- Vi har varit så många politiska ­partier och fått ge och ta i detta paketet. Vi tycker olika om olika saker i paketet men har kunnat enas eftersom det är ett paket, säger hon.

Hulthén inte nåbar

Göteborgs högsta politiker, Anneli Hulthén (S), fort­sätter att ducka för frågor kring trängselskatten.

Sedan några månader tillbaka har hon i stället skickat fram kollegan Johan Nyhus, och hon har inte heller nu ­svarat GT trots att vi kontaktat henne via telefon, lämnat ­meddelande, skickat sms och mejlat.

Enligt Johan Nyhus (S), kommunalråd med ansvar för trafikfrågor, har partiet ännu inte tagit ställning till om man accepterar en folkomröstning eller inte.

- Vi avvaktar tills det lämnats in till kommunen och är ett ärende. Vi tar diskussionen då, säger han.

FAKTA

Kommunalrådet Jonas Ransgård (M) ser tre tänkbara scenarion om det skulle bli en folkomröstning om trängselskatten, och om göteborgarna då skulle säga nej:

- Antingen gillar göteborgarna investeringarna men tycker att det är fel sätt att betala dem på. Det vill säga, vi får hitta ett annat sätt än trängselskatt att finansiera de investeringar som görs. Till exempel höja kommunalskatten.

- En annan variant är att man inte gillar de investeringar som görs och vill att vi tar fram ett paket där trängselskatten (som ska ge 14 miljarder) och statens medfinansiering (14 miljarder) är borta, det vill säga sex miljarder i stället för 34. Och då är det klart att då blir det något annat och mycket mindre än det som är beslutat nu.

- Eller också tänker man sig att göteborgarna tycker att det är fel som princip att kommunen är med och finansierar statlig infrastruktur och tycker att vi ska vänta med alla investeringarna tills staten tar sitt ansvar.