Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Flygförbud för JAS – huvudbanan för dålig

Undermålig beläggning på huvudbanan på Karlsborgs flygplats har lett till ett användningsförbud på JAS-plan. Foto: Patrik C Österberg All Over Pre
Enligt Karlsborgs flygplatschef Björn Svensson så har man känt till problemet med beläggning sedan 2013. Foto: Louise Levin

Huvudbanan på Karlsborgs flygplats är i så dåligt skick att ledning förbjudit JAS-plan att starta och landa där.

Och vid Skaraborgs flygflottilj har man länge känt till problemet.

– Vi skulle ha åtgärdat det här redan 2013 egentligen, säger Karlsborgs flygplatschef Björn Svensson.

PFOS

PFOS är en förkortning för Perfluoroktansulfonat och är ett mycket svårnedbrytbart och bioackumulerande ämne som på senare tid uppmärkammats för sin miljöfarlighet. Ämnet återfinns ofta där det tidigare förekommit brandövningsaktiviteter, vilket ofta är fallet på flygplatser.

Källa: Sweco

"Kvaliteten på beläggningen på huvudbanan är i så dåligt skick att flygplansledningen har förbjudit start och landning med flygplan med lågt sittande jetmotorer", så skriver Militära flyginspektionen i en rapport efter en tillsyn av Karlsborgs flygplats. Enligt inspektionen så är beläggningen på flygplatsens huvudbana undermålig då "banans material släpper okontrollerat och stenar från asfalten lossnar".

Anmärkningen innebär att det nu råder användningsförbud på flygplanen SK60 och JAS39 – varav det senare ibland har använts vid Karlsborgs flygplats.

"Ingen nyhet"

– Vi kommer att asfaltera om banan. Det här är ingen nyhet för oss, utan något som har varit känt i några år, säger Björn Svensson.

Varför har ni inte asfalterat om tidigare i så fall?

– Vi skulle ha åtgärdat detta redan 2013, sedan försköts det till 2014 och nu är det 2015. Frågan har blivit förskjuten av olika anledningar.

Huvudorsaken till förskjutningen är, enligt Skaraborgs flygflottiljs informationschef Henrik Gerhardt, att Försvarsmaktens miljöprövningsenhet just nu utreder förekomst och eventuell spridning av PFOS på flygplatsen.

Nödvändig påtryckning

– Om det är konstaterad PFOS-förekomst, vilket är på Karlsborgs flygplats, så påverkar det mark- och anläggningsarbetena. Det är det man nu fortsatt håller på att utreda hur man ska hantera, säger Henrik Gerhardt.

Björn Svensson ser förbudet från Flyginspektionen som en nödvändig påtryckning för att få huvudbanan åtgärdad.

– Det är varken en nyhet eller några konstigheter egentligen. Det är litegrann en hjälp från Flyginspektionen som markera att detta behöver göras, säger han och fortsätter:

– Asfalteringen finns i våra planer sedan länge. Det är klart för att projektera och bara göra det här jobbet.

Kan fortfarande nyttja banan

Flyginspektionen skriver i sin rapport att verksamheten på flygplatsen nu är begränsad till flygning med endast transportflygplan på huvudbanan.

Hur påverkar det här förbudet er dagliga verksamhet?

– Det påverkar inte speciellt mycket eftersom den mesta verksamheten vi har där är med Hercules-plan och fallskärmshoppning. Vi kan fortfarande nyttja banan, men måste göra en speciell kontroll varje gång eftersom asfalten blivit dålig.

En annan flygplats som hade stora problem med sina landningsbanor var Säve – som tvingades lägga ned sin verksamhet i januari. Men Björn Svenssons förhoppning är att Flyginspektionens förbud bara skyndar på upprustningen av Karlsborgs huvudbana.

– Vi hoppas att detta ska bli gjort senare i år eller senast nästa år, säger han.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!