Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Flest skolbränder inträffar i Göteborg

Siffrorna från MSB visar samtidigt att Malmö toppar statistiken när det gäller andelen avsiktliga skolbränder. Foto: Shutterstock / Shutterstock

470 bränder har ägt rum på skolor och skolgårdar i Göteborg under de senaste tio åren – mest i landet, enligt en sammanställning som Nyhetsbyrån Siren gjort.

– Varje brand är en risk, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB, till Siren.

Utslaget på tio år toppar Göteborg listan över de svenska städer där det brunnit oftast på skolor och skolgårdar. 470 bränder har det blivit under tidsperioden.

Siffrorna från MSB visar samtidigt att Malmö toppar statistiken när det gäller andelen avsiktliga skolbränder. 

– Jämfört med andra verksamheter är andelen avsiktliga bränder på skolor ovanligt stor, säger Anders Lundberg, brandingenjör på MSB, till Nyhetsbyrån Siren. 

Under 2018 inrapporterade räddningstjänsterna totalt 635 bränder på skolor och skolgårdar i landet, en liten minskning jämfört med året före. Efter Göteborg och Malmö hade Lund och Halmstad flest bränder i fjol. 56 procent av bränderna i landet kategoriserades som avsiktliga. 

Högstadieskolor mer drabbade

– Varje brand är en risk, även om de flesta bränder är små. I och med att många elever och personal påverkas utgör också brandtillbuden en stor påfrestning för samhället i stort, säger Anders Lundberg till Siren. 

Ett forskningsprojekt om brandorsakerna har visat ett en så pass enkel åtgärd som ett staket på gården fungerat avskräckande.

– Tidigare studier har även visat att brandrisken är större på högstadier och att kommunala skolor varit mer drabbade än friskolor, säger Anders Lundberg till Nyhetsbyrån Siren. 

Fakta: Bränder på skolor

* Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) registrerade 5803 bränder på skolor under den aktuella perioden 2009-2018. 3137 av dem var avsiktliga.

* Statistiken gäller såväl bränder i skolbyggnader som bränder på skolgårdarna utanför byggnaderna. Bränder i den första kategorin är vanligast under dagtid, medan bränder utanför byggnaderna är klart vanligast under sen kvällstid och på helger.

* En brand i skolbyggnad under perioden startade i de flesta fall med hjälp av en tändare eller tändsticka och antände först papper eller kartong. Ett toalettutrymme var den vanligaste startplatsen för branden.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).