Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Uppgifter mörkades i vårdnadstvist i Varberg

Foto: NORA LOREK

En misshandelsanklagad pappa fick tillfälligt ensam vårdnad om parets son, eftersom tingsrätten ansåg att mamman försvårat pappans umgänge med barnet. 

Inom kort ska den uppmärksammade vårdnadstvisten avgöras i Varberg tingsrätt. 

Men i socialtjänstens avgörande skrivelse, som ska ligga till grund för rättens beslut, förekommer flera felaktigheter – samtliga till mammans nackdel. Det rapporterar Ekot.

Pappans ombud och tingsrättens lagman tycker dock att Ekots rapportering var ensidig, vilket framkommer i Medierna i P1

Socialtjänsten i Varberg trodde inte på en mammas berättelse om att barnets pappa hade misshandlat både henne och sonen. 

För att pappan skulle kunna bevisa sin oskuld beslutade socialtjänsten att pappan skulle få bo på ett HVB-hem tillsammans med sonen, rapporterade Ekot.

Snart ska den infekterade och uppmärksammade vårdnadstvisten avgöras i tingsrätten.

I handlingar som handläggarna på socialtjänsten skickat in till tingsrätten, och som Ekot har tagit del av, ska det bland annat stå att läsa att mamman hindrat pappan från att träffa sin son under ett och ett halvt års tid. 

Men under onsdagen kunde Ekot avslöja att en handläggare erkände att den uppgiften var felaktig. 

Motstridiga uppgifter

Något kvarhållande, som termen lyder, rör det sig inte om i faktisk mening. Det säger handläggaren i en dold inspelning som Ekot publicerade under onsdagen.

– Det är jag som har skrivit det, men XX (sonen, reds. anm.) har ju varit hos YY (mamman, red. anm) i ett och ett halvt år. Det är ju det jag menar, säger socialtjänstens utredare i inspelningen.

Att mamman försvårat pappans umgänge med barnet, låg också till grund tingsrättens tidigare beslut att tills vidare ge pappan ensam vårdnad om sonen.

Under torsdagen avslöjar Ekot fler felaktigheter i de handlingar som socialtjänsten överlämnat till tingsrätten. Avslöjandet kommer efter att kanalen gått igenom ett stort antal sekretessbelagda uppgifter i fallet.

Enligt kanalen har utredarna utelämnat viktig information om mammans föräldraförmåga i den utredning som gjordes under hennes vistelse med sonen på samma HVB-hem som pappan hade vistats på.

Vid flera tillfällen går HVB-hemmets daganteckningar på tvärs med socialtjänstens skrivelse – den som tingsrätten grundar sin bedömning på.

Experten: ”Försvårar”

Bland annat framställs pappan i positiv dager när han gör saker för sonen, men när mamman gör samma saker nämns det inte, enligt Ekot.

När sonen trotsar mamman uppges det beskrivas som ett problem, men enligt hemmets anteckningar framkommer det att sonen även trotsar pappan. Det nämns inte av socialtjänsten, skriver Ekot.

Kanalen har intervjuat Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. Hon menar att omständigheterna som Ekot avslöjat gör det svårare för tingsrätten att fatta ett korrekt beslut som till slut ska gynna barnet.

– Här har det inte blivit bra från början. Det försvårar ju för tingsrätten att kunna fatta ett beslut som är till barnets bästa, säger Mattsson till Ekot.

Socialtjänsten hänvisar till sekretess och vill inte svara på Ekots frågor.

Ekot anklagas för ensidig rapportering

Pappans ombud skriver till Ekot att de fel som Ekot tagit upp i sin granskning, saknar betydelse för rättens ställningstagande. Och några dagar senare när Medierna i P1 tar upp Ekots rapportering av ärendet så utvecklar ombudet Robert Mjösén resonemanget:

– Vi har tyckt att rapporteringen har haft en kraftig slagsida åt mammans håll. Uppfattningen från pappans sida är att det brister i objektiviteten, man har svalt mammans uppgifter, säger han.

Medierna har också fått en skriftlig kommentar från från tingsrättens lagman som beslutade om den tillfälliga vårdnaden. Lagmannen skriver:

”Inte någonstans står att beslutet är till för att pappan ska kunna bevisa något. Där framgår att beslutet grundade sig på att mamman inte främjat utan motverkat umgänge mellan barnet och pappan.”

Joakim Blom, familjerättssocionom och ordförande för yrkesklubbens riksförening, säger till Medierna i P1 att han inte håller med de experter som kommer till tals i Ekot.

– Efter att ha läst domen så kan inte jag se att det resonemanget eller formuleringarna i eller under rubriken har haft någon som helst betydelse för tingsrättens beslut.

*I en tidigare version av den här texten, stod det att tingsrätten tillfälligt gett pappan ensam vårdnad om parets son för att kunna bevisa sin oskuld till de anklagelser om misshandel som riktats mot honom. Den uppgiften är felaktig.