Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Hjörne äger mindre än 30 procent av GP

Peter Hjörne med familj äger nu knappt 29 procent av bolaget.
Foto: MARIA GREDESKOG
Peter Hjörne (till vänster) under en pressträff 2016.
Foto: FRIDA WINTER/TT
Peter Hjörne med familj äger nu knappt 29 procent av bolaget.
Foto: JOHAN CARLEN

Den västsvenska mediekoncernen Stampen AB har bytt namn till V-TAB Holding AB.

Bolaget, som äger Stampen Media och ger ut Göteborgs-Posten, dominerades tidigare av familjen Hjörne. 

Nu kan GT avslöja att en nyemission gör att de nya investerarna med Dan Sten Olsson och Fabian Hielte i spetsen har majoritetsägande.

Peter Hjörne med familj äger bara 28,98 procent.

De bolag och personer som gick in med friskt kapital i gamla Stampen AB, sedan företaget efter en så kallad rekonstruktion räddats från konkurs 2016, kontrollerar nu 50,68 procent av aktierna och rösterna enligt bolagsstämmoprotokoll för V-TAB Holding AB. 

Det betyder att rederikungen Dan Sten Olsson, finansmannen Fabian Hielte – gift med Peter Hjörnes systerdotter, London-baserade finansmannen Björn Savén, styrelseproffset och förre Mölnlycke-koncernchefen Jack Forsgren samt Provobis-ägaren Rolf Lundström har egen majoritet. 

Fabian Hielte äger aktierna via bolaget Ernström Kapital, som i sin tur ägs av familjerna Hielte och Hobohm. Susanne Hobohm var tidigare reporter på Expressen och chefredaktör för GT.

Hjörne äger knappt 29 procent

Peter Hjörne, före detta vd och chefredaktör för GP och med sin familj tidigare huvudägare, äger numera mindre än en tredjedel av V-TAB Holding.

Peter Hjörne har sedan länge samarbetat med Lennart Hörling, som med sina barn tidigare ägde Nya Lidköpings-Tidningen men nyligen sålde NLT till Nya Wermlands-Tidningen och familjen Ander i Karlstad. Hjörne och Hörling äger i dag tillsammans endast 37,93 procent av V-TAB Holding. 

Stampens flaggskepp Göteborgs-Posten.
Foto: HENRIK JANSSON
Stampens flaggskepp Göteborgs-Posten.
Foto: HENRIK JANSSON
Från Journalisten

GT:s granskning om vad som hänt i bolaget som äger tryckerier och dagstidningar, bland dessa GP och Bohusläningen, visar att de ekonomiska turerna har fortsatt att snurra den senaste tiden.

– Vi har en jättebra dialog med våra ägare. De har givetvis idéer och tankar som ägare – och de lyssnar vi på. I övrigt har de investerat i något de tycker funkar väldigt bra, säger Martin Alsander som i dag är styrelseordförande Stampen Media, om nyemissionen.

Stampen tvingades söka rekonstruktion 2016

Under våren 2016 tvingades mediekoncernen Stampen AB, med en rad dagstidningar och med flaggskeppet Göteborgs-Posten i topp, söka en så kallad rekonstruktion. 

Det innebar att bolagets alla fordringsägare skulle gå med på skuldavskrivningar på 75 procent, ett villkor för att bolaget skulle kunna leva vidare.

Processen väckte en hel del ont blod. 

Förutom alla privata företag med krav på bolaget fanns även staten bland förlorarna. 

Skattebetalarna fick skjuta till 728 miljoner kronor i efterskänkt moms på 581 miljoner kronor och ytterligare 147 miljoner i form av lönegaranti till de anställda.

Några avgångsvederlag till personalen var inte att tänka på, vilket innebar tunga förluster för de många lojala anställda.

Att aktieägarna belönat sig själva med åtskilliga miljoner i utdelning trots de magra åren spädde på upprördheten.

Nyligen blev det dessutom känt att Stampen AB:s förr vd Tomas Brunegård krävs på nästan 11 miljoner kronor i skatt sedan han fått köpa aktieoptioner för knappt 90 000 kronor, ett innehav som hunnit stiga i värde till 13,4 miljoner när han slutade.  

Brunegård tänker överklaga beslutet. 

Alsander var tidigare koncernchef i Stampen AB, som numera heter V-TAB Holding och driver tryckerier och teknisk produktion. Sedan i höstas är företagsstrukturen uppdelad i två koncerner och tidningsdelen, som också omfattar Hallands Nyheter och Hallandsposten och Strömstads Tidning och TTELA, ligger i Stampen Media som ägs av V-TAB Holding.

Martin Alsander.
Foto: FRIDA WINTER/TT / TT NYHETSBYRÅN
Från resumé

Martin Alsander själv äger 2,17 procent av V-TAB Holding. Peder Schumacher, vd för V-TAB Holding, äger 1,08 procent. 

Nya ägarnas andelar ökar

Alsander är noga med att påpeka att han i dag representerar Stampen Media och inte V-TAB Holding. Han menar också att det är lätt att hitta majoriteter i olika konstellationer beroende på hur man räknar.

– De nya ägarna är inne sedan tidigare i bolaget och har ökat sina andelar och tror på det vi gör. Det är jättebra. Och sedan hur man räknar ihop procentsatser och vilka konstellationer man kan hitta, kan man ju sysselsätta sig med om man vill. Det är ingen större sak för oss. Men det stämmer det du säger. 

GT, december 2017.
Foto: SKÄRMDUMP
GT, november 2016.
Från Dagens Nyheter.

Martin Alsander säger att den nya ägarkonstellationen inte kommer förändra något när det gäller företagets drift och framtidsplaner.

– Vi har haft ett spritt ägande sedan den första nyemissionen där familjen Hjörne gick ner till runt 35 procent. I en struktur med spritt ägande kan man hitta olika sorters kombinationer med majoriteter. Men det förändrar inget om hur bolaget bedrivs jämfört med tidigare. 

Nya ägarna äger tillsammans 50, 68 procent av bolaget

I samband med omstruktureringen av Stampen AB (I dag V-TAB Holding AB) så förändrades fördelningen bland aktieägarna. De enskilda medlemmarna i familjen Hjörne med överhuvudet Peter Hjörne i spetsen har nu förlagt sitt innehav i bolag i stället för att stå som fysiska ägare.

De två stora ägarbolagen är Tidningsboxen Soludden AB samt Skäreleja AB, som båda företräds av storägaren Peter Hjörne. Ägandet är identiskt i båda bolagen, enligt ett par bolagsstämmoprotokoll från 2016.

Peter Hjörne äger 670 A-aktier och 80 B-aktier. Döttrarna Josefin, Cecilia, Louise, Alice och Agnes äger 50 B-aktier vardera.

Bergstorget AB har kommit tillbaka som storägare med drygt 6 procents ägande. Bolaget ägs av två barnbarn – födda 2008 och 2011 - till Peter Hjörnes syster Marika Hjörne Cobbold. 

De bolag som gick in och sköt till kapital efter rekonstruktionen ökade också sitt ägande i samband med en nyemission i december 2018. Ernström Kapital köpte 85 951 aktier, riskkapitalistens Björn Savéns Styviken Invest A/S köpte 56 259 aktier, storredaren Dan Sten Olsson köpte 52 091 aktier, Provobis Holding köpte 10 449 aktier och styrelseproffset Jack Forsgren köpte 1 050 aktier. 

De nya ägarna äger tillsammans 50,68 procent av bolaget och kontrollerar alltså den gamla mediekoncernen. 

Investerarna, där Dan Sten Olsson (bilden) och Fabian Hielte är i spetsen, har nu majoritetsägande.
Foto: NORA LOREK
Peter Hjörnes syster Marika Hjörne Cobbold.
Foto: LEIF JACOBSSON
Björn Savén.
Foto: JENS L«ESTRADE

Martin Alsander säger att de nya ägarna, som gick in i bolaget sedan rekonstruktionen vunnit laga kraft 2016 och nu äger en majoritet i V-TAB Holding, betydde mycket för företaget. 

– Det var väldigt viktigt att vi kunde attrahera nytt kapital och stänga rekonstruktionen på ett bra sätt, och för att kunna göra de här satsningarna framåt som vi gjort. Vi har anställt många nya journalister och delvis kunnat ställa om verksamheten digitalt. 

Varför övergav ni det gamla klassiska inarbetade namnet Stampen AB för det mer opersonliga V-TAB Holding AB?

– Precis före jul delade vi upp koncernen i två fristående koncerner. En självständig mediekoncern som heter Stampen Media där tidningarna ligger. Den andra koncernen heter V-TAB Holding. Eftersom det bara fanns en tillgång i det bolaget tyckte vi att det var bättre att byta namn på moderbolaget till V-TAB Holding. 

Enligt aktieägarförteckningen har en rad personer ur familjen Hjörne försvunnit. Har de sålt sina andelar eller har innehavet gått in i olika bolag?

– Det handlar nog om en teknikalitet i samband med utdelningen av aktier i Stampen Media. Många av dem som förr var fysiska aktieägare har nu bildat ett bolag. Och då har man valt att lägga aktierna i det nya bolaget i stället. Det kan finnas flera orsaker till det, inte minst skattemässiga kanske.

Här syftar Martin Alsander på V-TAB Holding-ägarbolagen Tidningsboxen Soludden AB och Skäreleja AB, som ägs av Peter Hjörne med barn.

DE ÄGER GP OCH GAMLA STAMPEN

Här är ägarna i V-TAB Holding AB, som tidigare hette Stampen AB:

Skäreleja AB, genom Peter Hjörne                               22,17%

Ernström Kapital, genom Fabian Hielte                     19,96%

Dan Sten Olsson AB                                                       15,22%

Styviken Invest AS, ägs av Björn Savén                          9,90%

Tidningsboxen Soludden AB, genom Peter Hjörne     6,81%

Lidköpingspress AB, genom Lennart Hörling              6,18%

Bergstorget AB, genom Fabian Hielte                            6,07%

Provobis Holding AB, genom Rolf Lundström             5,09%

Hörling&Hjörne AB, genom Peter Hjörne och Lennart Hörling  2,77%

Manool AB, genom Martin Alsander                              2,17%

Göteborgs-Postens Grafiska Personalklubb                  2,08%

Peder Schumacher AB                                                        1,08%

Jack Forsgren AB                                                                 0,51%

Göteborgs-Posten Journalistklubb                                  0,01%

Unionenklubben vid Göteborgs-Posten                          0,01%

I december 2018 gjorde ni en nyemission. 205 800 nya aktier till ett värde av 39,5 miljoner kronor. Samtidigt beviljade ni aktieägarna en utdelning på 39 miljoner i samma veva. Hur tänkte ni där?

– Vi gjorde en liten nyemission i samband med att vi delade upp koncernen för att kunna möjliggöra uppdelningen och släcka ut diverse mellanhavanden mellan de olika strukturerna. 

– Det är inte kontanter som delats ut utan andelar i den nya mediekoncernen Stampen Media. Och den har möjligtvis varit värderad till 39 miljoner kronor. I dag har ägarna aktier i två koncerner. Tidigare hade man bara aktier Stampen AB.

Peter Hjörnes villa i Göteborg.
Foto: HENRIK JANSSON

GT har tidigare berättat att Peter Hjörne, vars farfar Harry Hjörne kom till Göteborgs-Posten 1912 och köpte GP 1926, mellan 2006 och 2013 tog ut 70 miljoner kronor i aktieutdelningar och dryga 50 miljoner i lön. Tomas Brunegård, tidigare koncernchef för Stampen AB, kvitterade ut 89 miljoner i arvoden, löner och ett optionsavtal.