Fackeltåg för att rädda gamla träd i Göteborg

OMDEBATTERADE TRÄD. Många av de gamla träden i Göteborg ska fällas - något som skapat debatt och protester. På söndagen anordnas ett fackeltåg.
Foto: Jan Wiriden

Fälla - eller inte fälla?

Frågan om de gamla trädens framtid i Göteborg har väckt debatt i flera månader.

På söndagen är det dags för nya protester.

Många gamla träd i Göteborg ska fällas och ersättas av nya. Och i samband med att lindar på Vasagatan skulle fällas i höstas höjdes upprörda röster kring trädens framtid.

Nätverket Trädplan jobbar nu organiserat för att stoppa trädfällningen. På söndagen anordnas ett fackeltåg i centrala Göteborg.

– Vi vill visa att det finns en opinion, säger Barbara Lindell, en av de som engagerar sig i Nätverk Trädplan.

Hon kämpar för att Göteborg ska ha kvar sina gamla träd.

– Vi vill att kommunen ska upprätta en trädplan, ett styrdokument för hur man ska sköta och behandla de gamla träden. Man ska plantera nytt på rätt ställen, och inte på bekostnad av de gamla träden, säger Barbara Lindell.

"Andra saker måste få plats"

Politikernas gensvar på göteborgarnas protester har varit för dåligt, tycker Barbara Lindell.

– Vi trodde väl att kommunen skulle ha satt sig in lite mer i frågan efter de snart fem månaderna som vi kämpat för träden, säger hon.

Varför är du så engagerad i träden?

– Jag bor ju här, det här är vår trädgård och vårt vardagsrum. Sen är jag också väldigt bekymrad för miljön i stan, Göteborg är väldigt förorenat och vi problem med mer och mer regnvatten som ska tas om hand. Ett enda träd på Vasagatan kan binda 9 kilo dammpartiklar och upp emot 3000 liter vatten per år. De nya träden som sätts har helt andra bladverk. Sen är det förskräckligt att man inte vårdar sitt kulturarv, säger Barbro Lindell.

Det är park- och naturnämnden i Göteborg som ansvarar för trädfällningen. Ordföranden Marina Johansson (S) säger i Sveriges Radio att hon tycker att det är sunt att invånarna engagerar sig.

– Jag förstår och har respekt för att det här väckte reaktioner. Samtidigt måste man veta att det är mycket konkurrens om ytan. Träden är oerhört viktiga, men det är andra saker som också måste få plats, säger Marina Johansson till Sveriges Radio P4 Göteborg.