Expertens kritik: Nazisternas bomber bör vara terrorbrott

Terrorforskaren Magnus Ranstorp tycker att åklagaren borde ha prövat i domstol om bombdåden i Göteborg är att betrakta som terrorbrott.
Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG
Jimmy Jonasson hade en fil med namnet "terror" på sin dator.
Foto: DAVID LAGERLÖF/EXPO

I en mapp på sin dator hade nazisten Jimmy Jonasson en mapp med namnet "Terror".

Åklagaren Mats Ljungqvist övervägde länge om han skulle åtala 51-åringen och hans två kumpaner för terroristbrott efter sprängdåden i Göteborg – men gjorde till slut en annan bedömning.

– Det sänder fel signaler. Jag tycker att åklagaren skulle ha kört på terroristbrott, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp. 

I januari skadades en städare allvarligt när en sprängladdning som gömts i en soptunna vid ett flyktingboende i Järnbrott i Göteborg detonerade. Att han inte dog berodde, enligt åklagaren Mats Ljungqvist, enbart på tillfälliga omständigheter. Några veckor senare hittades en annan, odetonerad, bomb vid ett mellanboende för nyanlända på en camping i Torslanda.


LÄS MER: Här krigstränas nazisterna i Ryssland före bombdåden


Nu har Jimmy Jonasson, 51, Viktor Melin, 23, och Anton Thulin, 21, åtalats efter sprängdåden i Göteborg. Att det inte är terroristbrott som är rubriceringen är något som terrorforskaren Magnus Ranstorp reagerar på.

– Det sänder fel signaler. För mig ska det betraktas som ett terrorbrott. Det här riktar sig urskiljningslöst mot civila och det är inte bara vid ett tillfälle, utan systematiskt. Jag tycker det är olyckligt att man inte försöker pröva detta som ett terrorbrott, säger Magnus Ranstorp.

Definitionen av terroristbrott

För terroristbrott döms den som begår en gärning som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation om avsikten med gärningen är att


1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,


2. Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller


3. Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation


Källa: Säpo

Enligt Mats Ljungqvist kan man inte anse att attentaten mot flyktingboendena i Göteborg "allvarligt injagar fruktan hos befolkningsgrupp", vilket är ett kriterium för att ett brott ska klassas som ett terroristbrott.

Magnus Ranstorp: "Injagade fruktan"

Magnus Ranstorp:

– De har agerat utifrån sin ideologi och riktat in sig dels mot Syndikalistiskt forum, dels mot flyktingboenden. Det här är flera tillfällen där man injagat fruktan hos en befolkningsgrupp, kan man säga. Nu är inte jag jurist, men ur min optik uppfyller det här det kriteriet, säger han.

Det var vänsterorganisationen Syndikalistiskt forums lokaler som var måltavlan vid den första attacken i november i fjol, som åklagaren menar att Viktor Melin utförde. Samtliga tre åtalade har starka kopplingar till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen.


LÄS MER: Åklagaren misstänks ha sprängt städare i luften


Enligt Mats Ljungqvist finns det däremot inga direkta kopplingar mellan dåden och NMR som organisation.

– För mig är NMR definitivt en terrorgrupp vad det gäller ideologin att man vill störta demokratin och införa nationalistiskt och socialistiskt styre, att man har paramilitära aktiviteter och vapengömmor och så. Här agerar de utifrån sin ideologi. Om de är eller har varit medlemmar i NMR ger det en ideologisk kontext, så jag köper inte heller den distinktionen, säger Magnus Ranstorp.

– Jag tycker att åklagaren skulle ha kört på terroristbrott.

Hade terror-mapp i datorn

När polisen sökte igenom den åtalade Jimmy Jonassons dator hittades en mapp med filnamnet "Terror". Undermapparna var döpta till "Swedish Informania" och "Total Terror". Enligt polisen innehöll de instruktionsmanualer för exempelvis tillverkning av olika typer av sprängämnen.

Mappen som ska ha funnits i Jimmy Jonassons dator.
Foto: Polisen

Samma dag som polisen misstänker att dokument i en av mapparna laddades ner ska användaren ha gjort en sökning på "terroristens handbok" och "sprängdeg tillverka" på internet.

Åtalspunkterna i målet är mordförsök, allmänfarlig ödeläggelse samt försök till allmänfarlig ödeläggelse.