Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

Ettåringen som kan bli hemlös - när som helst

HUSET SKA RIVAS. Den vitryska familjen med det 1,5-åriga barnet bor tillfälligt i stugan på Åby camping. El och vatten har stängts av och vilken dag som helst rivs hela huset. Familjen har godkänt att deras dotter syns på bild. Foto: Per Wissing
Foto: Per Wissing

MÖLNDAL. Det handlar om timmar innan grävskopornas stålklor jämnar deras nödbostad med marken.

Men efter en månad har den vitryska familjen på Åby camping fortfarande inte fått hjälp.

- När stugan rivs har vi ingenstans att ta vägen suckar pappan och ruskar på huvudet.

Välfärdsstaten Sverige i september år 2013.

På Åby camping står grävskoporna färdiga att slutföra rivningen av det utdömda området.

Elen och vattnet är avstängt sedan länge. Uppriven asfalt ligger i högar. En byggarbetare jobbar med att riva en stuga med kofot och hammare.

Området påminner lite om de tv-bilder vi sett från slummen i Soweto eller Rio de Janieros favelor.

Fick avslag på ansökan

Det ligger en boll i gruset och några kläder hänger på tork utanför den fallfärdiga campingstugan där den vitryska familjen lever fram sina dagar i väntan på besked om deras överklagande ska gå igenom.

Men om några dagar ska allt vara borta. Några av de sista stugorna körs i väg på lastbil. De andra ska jämnas med marken.

GT har tidigare berättat att familjen, mamma, 28, pappa, 30 och deras dotter på 1,5 år flytt till Sverige från diktaturens och terrorns Vitryssland.

Deras ansökan om uppehållstillstånd avslogs men de överklagade och anförde nya skäl till varför de borde få politisk asyl och i samband med det så kallat verkställighetshinder.

I väntan på domstolens beslut anser migrationsverket att de inte längre har försörjningsansvaret för familjen.

Hänvisas runt

Migrationsverket har tidigare i GT hänvisat till Mölndals kommuns socialtjänst som enligt socialtjänstlagen ska bistå människor som inte har vare sig pengar eller bostad, fram för allt eftersom Sverige drivit igenom en extra skarp skrivning i barnkonventionen.

Men Mölndal vill inte hjälpa. De har avslagit familjens begäran om hjälp. Socialtjänstens chefer säger i samtal med GT att man inte vill kommentera det enskilda fallet men att en familj i en sådan här situation bör överlämna sig till polisen.

Utlänningspolisen, som GT talat med, säger att de inte gör något så länge ärendet är överklagat.

Ett moment 22 som har pågått i en månad.

Vaktmästaren ett stöd

Den vitryska familjen bor i en mögeldoftande uttjänad campingstuga. De har fått hjälp till mat och kläder av GT:s läsare och av några som bor kvar på campingen.

En av dem är Alexander som jobbat som vaktmästare i tio år på Åby camping och nu hjälper till att riva det sista.

- Jag talar ryska och har varit med de här stackarna på migrationsverket och på Mölndals socialkontor. Men ingen vill ta ansvar, suckar han uppgivet.

GT har sökt migrationsverket som lovar att återkomma med en kommentar när någon ansvarig satt sig in i om något förändrats i ärendet.

GT har också utan resultat sökt de ansvariga på socialtjänsten i Mölndal.

Det gäller om försörjningsstöd

'' Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter. Det kan innebära behov av hjälp och stöd i frågor som rör den egna ekonomin. Möjligheten att få försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät för den som inte klarar sig ekonomiskt på egen hand.

Bakgrund

FLYDDE LANDET

Familjen flydde från Vitryssland eftersom pappan som demonstrerat för demokratiska rättigheter trakasserats av säkerhetspolisen.

NEKAD ASYL

De sökte asyl i Sverige men fick avslag, flög hem frivilligt, men återvände eftersom trakasserierna tilltog.

ÖVERKLAGADE

Familjen har överklagat migrationsverkets beslut och begärt verkställighetshinder. Det innebär att migrationsverkets försörjningsplikt mot familjen upphör.

INGEN TAR ANSVAR

Verket hänvisar till socialtjänstlagen och pekar ut Mölndals kommun som ansvarig för familjens försörjning och bostad, inte minst med hänsyn till barnkonventionen. Mölndals kommun menar att föräldrarna bär ansvaret till att deras dotter lever under de här omständigheterna och uppmanar dem att vända sig till polisen.

VÄNTAR PÅ BESLUT

Men polisen är inte intresserad eftersom ärendet inte är avgjort i migrationsdomstolen.

FÅR PRIVAT HJÄLP

Familjen överlever tack vare hjälp från privatpersoner. Om några dagar rivs nödbostaden.

FAKTA

VILL DU HJÄLPA FAMILJEN?

Hör av dig till GT. Ring: 031-725 90 01 eller mejla: redaktionen@gt.se