Personuppgiftspolicy

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En kvinna i Göteborg har fått mässlingen

Det europeiska utbrottet av virussjukdomen mässlingen har nått Göteborg.

Nu varnar smittskyddsenheten i Västra Götaland för den farliga infektionssjukdomen.

– Det är en av världens mest smittsamma infektionssjukdomar. Det kan räcka att man går i samma rum som någon som har mässling så smittas man, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare.

FAKTA MÄSSLING

* Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige.

* Den som inte har haft mässling eller inte är vaccinerad kan bli smittad när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar i utandningsluften sprids.

* Ofta får man hög feber i någon vecka, och det kan ta flera veckor innan man har hämtat sig helt.

* Vanliga symtom vid mässling är hög feber, torrhosta samt irriterade och ljuskänsliga ögon.

* Om du misstänker att du eller en närstående har fått mässling bör du kontakta en vårdcentral eller ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd.

* Det finns ingen behandling som hjälper mot mässling, men febernedsättande mediciner kan göra att det känns lite bättre.

Källa: Vårdguiden.

Enligt Ekot har ett fall av mässlingen konstaterats i Göteborg. En ovaccinerad kvinna som varit i Tyskland smittades under sin resa. Nu varnar regionen för vad som beskrivs som en av världens mest smittsamma sjukdomar.

– I de allra flesta fall går det mycket bra. Men samtidigt om man backar några steg och ser vilka skador detta kan ge, så är det mycket farlig sjukdom, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.

2013 dog 145 000 människor i världen av mässling enligt WHO och en av 4000 drabbade i västvärlden avlider. Dessutom drabbas en av 1000 smittade av svåra hjärnskador.

Fallet i Göteborg är det första i Sverige efter det större utbrott av mässling som skakat Europa. Sedan början av 2014 har 22 000 fall rapporterats i Europa.

Bästa skyddet är enligt smittskyddsläkaren att vaccinera sig.

– För barn som är födda 2010 har vi en vaccinationstäckning på 98.5 procent. Men vi har samtidigt en hel del grupper som inte är vaccinerade, säger Leif Dotevall.

"Blev aldrig sjuka"

Bland de ovaccinerade finns bland annat barn som ännu inte är 18 månader gamla, nyanlända invånare, personer som på grund av sjukdom inte kan ta sprutan, samt andra människor som av olika anledningar valt att inte ta sprutorna.

– Sedan finns en grupp vuxna som föddes i slutet av 60-talet och början på 70-talet som aldrig blev sjuka och då vaccination var en ickefråga. Alla som är ovaccinerade löper en risk att bli sjuka – men också att smitta andra, säger Leif Dotevall.

Viktigt att vaccinera

Sprutorna tas vanligtvis först vid 18 månaders ålder och sedan en andra gång vid femårsåldern. Smittskyddsläkaren råder föräldrar som ska ut och resa med sina barn att rådgöra med sin barnavårdscentral om vaccination från nio månaders ålder.

– Alla vacciner kan ha biverkningar. Men i förhållande till risken med den här sjukdomen är de av ytterst ringa art och ytterst sällan man ser några problem, säger Leif Dotevall och fortsätter:

– Det finns grupper som ibland glömmer hur svår sjukdomen är och då kan det komma en diskussion om vaccinet. Men samtidigt är det så att fler under fem år i världen dör av mässling än av bilolyckor.

Logga in för att följa

Det är gratis och går snabbt!