Gå till innehåll

Hoppsan!

Ett tekniskt fel har uppstått. Din skärm är smalare än innehållet på denna sida. Vill du visa Expressen i ett bättre anpassat format?

Du kan alltid välja vilket format sidan ska visas i, i sajtens sidfot.

En av tre covid-patienter vårdas för andra åkommor

Här är Folkhälsomyndighetens nya scenarier för smittspridningen.
Var tredje patient med covid på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg vårdas egentligen för andra sjukdomstillstånd.
Foto: JEPPE GUSTAFSSON/SHUTTERSTOCK

En tredjedel av alla covidpatienter på Sahlgrenska universitetssjukhuset behöver egentligen sjukvård för andra tillstånd. 

Den andelen har ökat den senaste tiden, säger överläkare Tobias Carlson som leder pandemiarbetet på SU. Enligt honom är situationen på sjukhuset ansträngd, med låg bemanning och ökat inflöde av covidsmittade. 

– Den akuta vården måste vi klara av. Det finns ju inte något alternativ, säger han. 

Patienter med milda covidsymtom som egentligen vårdas på sjukhuset av andra sjukdomstillstånd har funnits under hela pandemin, men i takt med den senaste tidens ökade smittspridning har även dessa blivit fler. I nu läget rör det sig om så pass många som var tredje coronapatient på Sahlgrenska, något som innebär utmaningar för vården, säger Tobias Carlson.

– Om man är smittsam i sin covid men behöver ligga på en annan typ av specialistavdelning för den sjukdom som gör att man hamnat på sjukhus, så behöver vi hantera det på ett sätt som gör att smittan inte riskerar att spridas vidare till andra patienter. Så det blir en större utmaning rörande möjlighet till isolering och vårdhygienregler.

På dagens pressträff om coronaläget konstaterade Anders Tegnell att relationen mellan de som vårdas för respektive med covid-19 hittills har legat på 80-20, på nationell nivå.

– Det är ändå en absolut majoritet som vårdas för att de behöver vård för sin covidinfektion och det kommer säkert fortsätta att vara så, men vi kommer fortsätta följa den uppdelningen och se om den förändras mycket över tid, sa han.

Tobias Carlson är överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Gör om platser till covidsjuka

Sedan nyår syns även en kraftig ökning av de patienter som är så pass sjuka i sin covidinfektion att de behöver ligga inne på sjukhus, uppger Tobias Carlson. Dagligen justerar sjukhuset andelen vårdplatser som ska gå till coronasjuka, utefter det aktuella läget. 

– Anledningen till att vi gör på det sättet är att vi inte kan hamna i ett läge där vi inte kan vårda covidsjuka patienter, men vi har ju inte heller möjlighet att använda för många platser till covidvård som i stället kan användas till annan vård.

Den kraftiga ökningen av covid har gjort att sjukhuset befinner sig i ett ansträngt läge, fortsätter Tobias Carlson.

– Vi har fått använda de flesta av infektionsklinikens platser till covidsjuka och vi har utöver det gjort om ungefär 50 ordinarie vårdplatser till covidavdelningar på medicinkliniken på Östra. Vilket då förstås blir en ansträngning här, men också för övriga sjukhus, därför akut och högprioriterade patienterna måste ju få en vårdplats. 

”Väldigt tufft”

Den skenande smittspridningen påverkar även personalstyrkan, som just nu är lägre än vanligt på grund av sjukfrånvaro, vård av barn och hushållskarantän, framhåller Tobias Carlson.

– Vi har en högre sjukfrånvaro än normalt och på vissa enheter en mycket högre sjukfrånvaro än normalt. Det är också en ytterligare ansträngning förstås för att få ihop detta. 

Tobias Carlson hyllar samtidigt den befintliga personalens insatser.

– Personalen och chefer gör ett fantastiskt arbete med att pussla med schema och flytta om turer. Det är mycket övertid, säger han.

Framöver finns planer för hur sjukhuset ska hantera smittspridningen, men ökar den ytterligare väntas stora utmaningar. 

– Den akuta vården måste vi ju klara av. Det finns ju inte något alternativ. Är det så att antalet covidsjuka patienter ökar kraftigt från där vi är nu eller att sjukfrånvaron blir ett ännu större problem än vad det redan är, så är det klart att det kommer att bli väldigt tufft att få ihop. Men samtidigt måste sjukvården ta hand om de patienter som kommer akut.

Tre frågor till Tegnell om restriktionerna

Tre frågor till Anders Tegnell om pandemin och restriktionerna.