Personuppgiftspolicy

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer i vår cookiepolicy.

Läs mer

Elev kränktes i flera terminer – kommun gjorde inte tillräckligt

Kränkningarna som eleven utsatts för har pågått i flera terminer, slår utredningen fast. Bilden är en arkivbild.Foto: Shutterstock
Lidköpings kommun har inte gjort tillräckligt för att hjälpa eleven.Foto: Google / Google maps

Lidköpings kommun kan komma att tvingas betala 15 000 kronor till en elev för att inte ha gjort tillräckligt för denne som utsatts för upprepade kränkningar på en av kommunens grundskolor under flera terminer, skriver NLT.

Det är barn- och elevombudet som beslutat om summan och anser att kommunen brutit mot skollagen på flera punkter. 

Barn- och elevombudet har slagit fast att skolans åtgärder inte räckte för att få stopp för kränkningarna mot pågått mot eleven under en längre period, skriver NLT.

De slår också fast att det handlar om minst 17 tillfällen som eleven kränkts av andra elever på en grundskola i Lidköpings kommun.

NLT skriver att händelserna utspelat sig under en tidsperiod som varat i flera terminer och att kränkningarna varierat i intensitet och varit både fysiska och verbala. 

Lidköpings kommun har å sin sida uppgett för barn- och elevombudet att eleven har varit utsatt för kränkande behandling och att detta skett vid flera tillfällen. 

Kommunen tycker det gjorts tillräckligt 

Men kommunen anser att flera av dem har utretts och anmälts. De menar också att skolan ”vidtagit åtgärder hänförliga till både eleven och andra elever”.

Något som alltså barn- och elevombudet inte håller med om, de anser bland annat att det inte alltid hållits utredande samtal med samtliga inblandade och därför har Lidköpings kommun brustit i sin utredningsskyldighet.

De menar vidare att skolan i fråga borde ha gjort en större och djupare utredning om situationen för den utsatta eleven, vilket inte gjordes.

”En sådan grundlig utredning skulle ha kunnat ge skolan en bättre bild av elevens utsatthet och kunnat ligga till grund för mer skyndsamma och verkningsfulla åtgärder för att få kränkningarna mot eleven att upphöra” skriver barn- och elevombudet, enligt NLT.

Vill se ett skadestånd

Barn- och elevombudets slutsats är att Lidköpings kommun på flera punkter brutit mot skollagen genom att inte skyndsamt och i tillräcklig utsträckning utreda omständigheterna kring kränkningarna i fallet. Senast den sista september måste kommunen åtgärda bristerna.

De anser också att det finns goda grunder för att rikta ett skadeståndsanspråk mot kommunen på 15000 kronor som ska betalas till eleven. Innan den 8 juli ska Lidköpings kommun återkomma med sin inställning till kravet.