Efterlyst för mord – rymde före utvisning

Utvisade och kriminella rymmer från förvaret
37-åringen har gripits flera gånger i Sverige och Spanien för narkotikahandel och rån. 2018 rymde han och en mordmisstänkt man från Georgien från Migrationsverket förvar i Kållered. Sedan dess är de försvunna och efterlysta.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL
37-åringen har gripits flera gånger i Sverige och Spanien för narkotikahandel och rån. 2018 rymde han och en mordmisstänkt man från Georgien från Migrationsverket förvar i Kållered. Sedan dess är de försvunna och internt efterlysta.
Foto: POLISEN

Männen som jagats för mord och rån skulle utvisas till Marocko och Georgien.

Då sattes de på Migrationsverkets säkerhetsbristande förvar i Kållered.

Och rymde.

Nu är de efterlysta och kan vara på fri fot i Sverige.

– Han borde ha varit på häkte, säger gränspolisen Lars Skoglund om den mordmisstänkte georgiern.

Tjänstemannen från Migrationsverket får ett stickvapen mot sin hals.

Denna måndag har han just slängt sopor när en intagen står och väntar, gömd bakom en dörr. Tjänstemannen hotas med vapnet men lyckas övermanna den intagne. Då kommer ännu en intagen och trycker något vasst mot hans hals. De tar hans nyckelkort och tvingar med sig tjänstemannen genom lokalerna för att öppna dörrar.

När de springer bort från anläggningen står den chockade tjänstemannen kvar med ett blödande sår under hakan.

Händelsen från januari 2018 beskrivs i en incidentrapport och är ett av de senaste tre årens 24 rymningar från Migrationsverkets förvar i Kållered som GT har granskat.

Rån, mord och narkotika

De två männen hade efter utvisningsbeslut i slutet av 2017 placerats på förvaret i Kållered, som kritiserats för sin bristande säkerhet.

Detta trots att det fanns uppgifter om allvarligt brottslighet. 

En polisutredning som fanns tillgänglig inför placeringsbeslutet visar att mannen från Marocko, en 37-åring, tolv gånger har gripits i Spanien för bland annat rån och narkotikahandel. Enligt spanska Interpols slagning på fingeravtryck har brotten skett under olika identiteter. Orsaken till att han skulle utvisas var att han dömts för narkotikabrott i Sverige sedan han enligt domen hanterat 384 gram cannabis. 

37-åringen har tolv gånger gripits av polis i Spanien för bland annat narkotikahandel och rån. I Sverige är han dömd för narkotikabrott. Här bildmaterial från den svenska förundersökningen där flera bilder beslagtogs när polisen försökte fastställa hans verkliga identitet.
Foto: POLISEN
37-åringen har tolv gånger gripits av polis i Spanien för bland annat narkotikahandel och rån. I Sverige är han dömd för narkotikabrott. Här bildmaterial från den svenska förundersökningen där flera bilder beslagtogs när polisen försökte fastställa hans verkliga identitet.
Foto: POLISEN
37-åringen har tolv gånger gripits av polis i Spanien för bland annat narkotikahandel och rån. I Sverige är han dömd för narkotikabrott. Här bildmaterial från den svenska förundersökningen där flera bilder beslagtogs när polisen försökte fastställa hans verkliga identitet.
Foto: POLISEN

Och i fallet med mannen från Georgien, en 42-åring, framkom det några dagar före rymningen att han var efterlyst för mord i hemlandet. Den femte januari visade en fingeravtryckskontroll att han uppgett fel identitet i Sverige. Han var inte den man, som i Sverige endast fått böter för snatteri, som han uppgett. 

Men 42-åringen fick vara kvar på Kålleredsförvaret.

Och rymde, tillsammans med 37-åringen från Marocko, bara några dagar senare. 

GT:s granskning visar att de två kriminellt belastade männen fortfarande är på fri fot i Sverige eller utlandet efter rymningen från förvaret.

Efterlysta i Europa

Männen är efterlysta inom Schengenområdet men kan betraktas som spårlöst försvunna. De har inte dykt upp i ett enda ärende i något av länderna som ingår i samarbetet. Uppgifter har förekommit om en planerad flykt till Kanada men enligt de uppgifter som fanns inledningsvis efter rymningen troddes männen vara kvar i Sverige och försörja sig på brott.

Lars Skoglund, kommissarie vid gränspolisen, betraktar rymningen som ett misslyckande.

– Georgiern borde ha flyttats. Det var missen. Det var förstås väldigt angeläget för honom att sticka från förvaret om han var misstänkt för brott i Georgien. Jag tror till och med vi hade en resa klar på honom tillbaka till Georgien.

En ordningsvakt intervjuas utanför förvaret i Kållered. Rymningarna uppges ha blivit färre men allvarliga säkerhetsbrister som rör fastigheter och visitationer finns kvar, enligt polisen och Migrationsverket.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

– Om man är mån om säkerhetstänk och personal så borde han ha varit på häkte. I regel sitter utvisningsdömda kvar på anstalt eller placeras på häkte och ska inte vara på förvaret.

Han säger att det är oklart var männen finns i dag men risken finns att de är kvar i Sverige och försörjer sig på brott. 

Även om Skoglunds bild är att rymningarna från Kållered blivit färre ser han fortsatt stora brister.

– Förvarets situation är inte helt lätt. De sitter inte i var sin cell utan det är som en stor lägenhet där de rör sig fritt och tar emot besök som inte visiteras. Det är en svår situation. Där bör man titta på lagstiftningen kring den biten.

Härifrån flydde de två brottslingarna sedan de hotat en tjänsteman med ett stickvapen.
Foto: HANNA BRUNLÖF WINDELL

Johanna Sahlman, chef på förvaret i Kållered, svarar i ett mejl att brottsmisstänkta inte ska vara på förvaret och att personer som bedöms vara säkerhetsrisker kan få en särskild säkerhetsplacering. 

Att så inte skett i fallet med de båda rymmarna från Marocko och Georgien förklarar hon bland annat med att att georgiern ”hann rymma” innan ett nytt beslut om placering fattats:

”I det fall när det gäller personen som var misstänkt för brott togs inte ett beslut om placering innan personen hann rymma. Hade personen varit frihetsberövad för att han var misstänkt för brott hade han inte suttit på förvaret i Kållered. När det gäller den andra personen som rymde hade det innan rymningen gjorts en bedömning om att det inte fanns grund för att säkerhetsplacera personen med stöd av utlänningslagen.” 

Hon skriver också att en utredning visat att personalen inte följde gällande rutiner vid rymningen:

”Bristen på erfarenhet samt dålig lokalkännedom har gjort det svårt för utsatt personal att göra en korrekt riskbedömning av arbetsmomentet. Av samma anledningar har det varit svårt att bedöma intagnas beteende.

Flera konstaterade brister

I en tidigare intervju med GT bekräftade hon i stort säkerhetsproblem på förvaret, som är kopplade till fastighetsproblem och bristande möjlighet att visitera.

– Vi behöver få en lagändring. Det är för personalens säkerhet men också för att undvika rymningar. 

De två efterlysta männen beskriver i olika offentliga handlingar en livssituation som är långt ifrån den bild av återkommande brottslighet som framkommer i polishandlingar. 42-åringen uppger exempelvis att det i hemlandet finns en hotbild där han riskerade att ”dödas av en polisman”.

37-åringen kopplades till dessa 384 gram cannabis. Han dömdes, skulle utvisas - och rymde.
Foto: POLISEN
En stökig lägenhet i Partille där polisen slog till mot 37-åringen.
Foto: POLISEN

Nekar till brott

42-åringen uppgav när han ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige att han i hemlandet riskerade att ”dödas av en polisman”. Vänner till polismannen hade, enligt 42-åringen, tidigare hotat och misshandlat honom. Han sade sig också lida av flera sjukdomar. Hans dåvarande advokat vid utvisningsärendet 2017, Rickard Fagerberg, vill inte kommentera med hänvisning till klientsekretess.


37-åringen dömdes mot sitt nekande till narkotikabrott 2017 och avtjänade ett fem månaders fängelsestraff före rymningen. Han medgav dock brottet brukande av falsk urkund som rörde ett falskt pass som han köpt i Malmö. I förhör berättade han om hur han levt gömd i Sverige och Danmark under flera år före domen. Hans dåvarande advokat, Mia Sandros, säger att hon inte haft kontakt med mannen sedan rymningen.

I en dom, som senare fastställdes i hovrätten, skriver Göteborgs tingsrätt:

”Det kan antas att (37-åringens namn) kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet här i landet”. 

De brott han tidigare gripits för i Spanien är inbrott, rån, brott mot utlänningslagen, olaga vistelse och flera fall av narkotikahandel.

De båda männen är nu efterlysta hos polisen över stora delar av Europa och ytterligare några länder genom att ha förts upp på listan över efterspanade brottslingar i Schengens informationssystem.

Lars Skoglund vid gränspolisen ser en risk att de två männen nu begår fortsatta brott i Sverige och tillhör en växande kategori som hamnat utanför myndigheternas radar. 

– De måste ju försörja sig på något vis när de är på rymmen. Försörjer de sig inte genom brott så försörjer de sig genom något annat. 

– Man vet inte var de här finns. Det är ett antal tusen här i Sverige som vi inte vet var de är. Det är tyvärr så. 

SE OCKSÅ:

Migrationsverkets svar om nya migrationsförslaget