Dubbla smittutbrott – elva personer dog

Foto: ROBIN ARON / ROBIN ARON GT-EXPRESSEN
Chefläkare Annette Trenge Jarlshammar, Skaraborgs sjukhus
Foto: Johan Främst / Skaraborgs Sjukhus

18 patienter på en avdelning på Skaraborgs sjukhus i Skövde smittades med covid-19 – åtta av dem dog.

Nu framgår att smittan även bröt ut på en annan avdelning på sjukhuset månaden tidigare – där dog tre patienter.

Sammanlagt smittades 92 personer i de dubbla utbrotten.

– Vi beklagar att det här har hänt och ser allvarligt på smittutbrotten, säger chefläkare Anette Trenge Jarlshammar.

Under 19 dagar i januari i år smittades 18 patienter och 43 i personalen av covid-19 på lungmedicinavdelningen på Skaraborgs sjukhus i Skövde. Åtta patienter dog inom en månad efter insjuknandet i covid-19.  

Vårdavdelningen hade gått upp i förstärkningsläge och öppnat en ny enhet innan smittutbrottet upptäcktes.

I sjukhusets slutrapport framgår att det varit brister i planeringen av den nya enheten och brister vad gäller basala hygien- och klädregler. Samtidigt hade patientgruppen problem med luftvägarna och var därför svårbedömda vad gäller covid-19.

Personal som skulle bemanna enheten hade bara några dagars förberedelser och de utbildningsinsatser kring hygien och kläder som gjordes var inte tillräckliga, enligt analysen.

Två lex Maria-ärenden hos Ivo

Sjukhuset gjorde en lex Maria-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Nu har ytterligare en lex Maria-anmälan lämnats till Ivo från Skaraborgs sjukhus i Skövde. 

Den handlar om ännu ett dödligt smittutbrott hos patienter och personal på sjukhuset, på hematologavdelningen. 

Utbrottet inträffade tidigare, i december 2020. I anmälan framgår att det bland annat kan bero på brister i ventilationen på avdelningen.

En vattenläcka hade upptäckts på hematologavdelningen och när skadan skulle repareras flyttades patienterna till en lungavdelning. Några dagar efter att patienterna flyttat tillbaka i de nyrenoverade lokalerna upptäcktes utbrottet av coronasmittan.

Ventilationen var avstängd

Sjukhuset skriver i sin händelseanalys att man i samband med det upptäckte att ventilationen hade stängts av på avdelningen. När ventilationen sedan slogs på aktiverades den inte i ett av rummen. 

Det visade sig sedan att den patient som vårdades i rummet som saknade ventilation var smittad av coronaviruset.

Eftersom patienten hade haft covid-19 en månad tidigare togs först inget nytt prov när personen fick symtom med hosta, enligt den rutin man då hade. Det var först när patienten blev sämre som det gjordes en provtagning.

31 smittade i nya utbrottet – tre dog

Därefter spred sig smittan på avdelningen där elva patienter och 20 i personalen fick covid-19. Utbrottet varade i 16 dagar och tre patienter dog.

I händelseanalysen framgår att det bland annat var kommunikationsbrist som ledde till att ventilationen inte sattes på. Dessutom hade man frångått rutinerna när avdelningen reparerades och stängt av ventilationen. Det var för att man ville undvika att få in damm i ventilationssystemet.

Dessutom slås det i analysen fast att det saknades kunskap om smittsamheten innan en patient får symtom. 

– Kunskapsläget vid den tiden gjorde det möjligt för smittan att spridas. Vi följde rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om skyddsutrustning, men det räckte inte. Vi kände heller inte till att man är smittsam två eller till och med fler dygn före symtomdebut, och är som mest smittsam då och upp till en vecka efter insjuknandet, säger chefläkare Annette Trenge Jarlshammar.

”Där vi har de sköraste patienterna”

Hon beskriver det som en mardröm att få in smittan just på hematolog- och lungmedicinavdelningarna:

– Det är där vi har de sköraste patienterna. Flera var redan döende i sin grundsjukdom. I synnerhet på hematologen finns patienter som förutom nedsatt immunförsvar ofta har svårtolkade symtom. Och nästan alla lungpatienter har redan hosta. 

Annette Trenge Jarlshammar berättar att sjukhuset i februari rutinmässigt började göra covid-tester på alla patienter som läggs in på sjukhuset. Prover tas dag 0, 2 och 5.

– Sedan dess har vi inte haft fler utbrott, konstaterar hon.

Annette Trenge Jarlshammar säger att sjukhuset ser mycket allvarligt på smittutbrotten och att hon anser att orsakerna klarlagts genom grundliga händelseanalyser.

– Det här är ju inget som vi önskar ska hända. Vi anmälde oss själva och vill bidra till att sprida våra erfarenheter så att de kan bli till hjälp på andra håll. Våra analyser är inlagda i den nationella kunskapsbanken.

”Det är ett diskriminerande virus”

Risken att dö med covid-19 är mer än tre gånger så stor för personer födda i Afrika jämfört med svenskfödda. Det har Folkhälsomyndigheten slagit fast i en rapport. De främsta orsakerna är socioekonomiska faktorer som låg inkomst och trångboddhet, säger Mikael Rostila, professor i folkhälsovetenskap.