Domstolens slutliga
besked i HVB-fallet

Alexandra Mezhers anhöriga överklagade domen till HD, men de kommer inte att ta upp fallet.
Foto: PRIVAT
HVB-hemmet i Mölndal där Alexandra Mezher blev huggen till döds.
Foto: HENRIK JANSSON

Ynglingen högg ihjäl Alexandra Mezher, 22, med en kniv – hovrätten ansåg däremot inte att han begått något mord.

Alexandras anhöriga överklagade domen till Högsta domstolen, men de meddelar nu att de inte tar upp fallet.

Straffet – rättspsykiatrisk vård och 15 års utvisning – står därför kvar.

Alexandra Mezher, 22, attackerades i slutet av januari av en av de boende på HVB-hemmet i Mölndal där hon arbetade. Alexandra blev huggen med kniv och skadorna var så allvarliga att hennes liv inte gick att rädda.

Knivmannen åtalades och hovrätten dömde honom till rättspsykiatrisk vård och utvisning i 15 år.

Däremot rubricerade de inte dådet som mord.

"Det är inte ställt utom rimligt tvivel att NN var liktiltig till att Alexandra Mezher skulle dö", står det i domen från hovrätten för västra Sverige.

Var minst 20 år

De dömde honom för vållande till annans död och de slog också fast att han var minst 20 år vid tidpunkten – betydligt mycket äldre än de 15 han själv påstod sig vara.

– Hovrätten gör samma bedömning som jag när det gäller  händelseförloppet. När det gäller uppsåtsfrågan är det likgiltigheten som diskuteras och där gör hovrätten en annan bedömning än jag, sa åklagaren Linda Wiking efter att domen förkunnats.

Alexandra Mezhers anhöriga var av samma åsikt och överklagade domen till Högsta domstolen, för att få ynglingen fälld för mord och dömd till livstids utvisning.

HD avslår

Men så kommer det inte att bli.

För HD har nu meddelat att de inte kommer att ta upp fallet.

"Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd", skriver HD i sitt beslut.